Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės buklės akto įrašo atkūrimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS015

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės buklės akto įrašo atkūrimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Neišlikę civilinės būklės akto įrašai atkuriami.

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus atkuria:

  1. Asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu;
  2. Suinteresuoto asmens prašymu;
  3. Savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia).

Civilinės būklės aktų įrašų neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo atkūrimą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Civilinės būklės akto įrašai (santuokos, ištuokos, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių ir seserų gimimo liudijimai, ir pan.), kurie liudytų atkuriamo dokumento buvimą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs. 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. nr. (8 670) 88 503

el. paštas ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr.  (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d. (terminas gali būti pratęstas jeigu interesantas nepateikia kartu su prašymu  Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymos apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs) 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už civilinės būklės akto įrašo atkūrimą mokamas 4,90 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

 

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.