Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ir papildymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS014

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ir papildymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo:

  1. Asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu;
  2. Suinteresuoto asmens prašymu;
  3. Savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia).

Civilinės būklės akto įrašai keičiami ar papildomi, kai paaiškėja nauji duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas.

Civilinės būklės akto įrašai taisomi: kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta; kai buvo klaidų dokumente, kuriuos remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo sudarymą.

Civilinės metrikacijos įstaiga atlikus civilinės būklės akto įrašo papildymą ar pakeitimą išduoda papildymo ar pakeitimo liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti pakeisto civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas (pildomas skyriuje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Dokumentai, kurie patvirtina aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai, kurie patvirtina aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. spcialistė

Nida Noreikienė

tel. nr. (8 656) 78 711

el. paštas  nida.noreikiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 20 d.d. (terminas gali būti pratęstas jeigu reikia gauti civilinės būklės aktų įrašų kopijas iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, kai duomenų nėra Gyventojų registre).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą ir ištaisymą mokamas 4,90 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52852

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVDIS informacinę sistemą.

https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

 

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.