Buhalterinės apskaitos skyrius

Pažymų apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BU001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, dirbęs arba šiuo metu dirbantis Kauno rajono savivaldybės administracijoje bei seniūnijose, turi teisę gauti pažymą apie jam priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymas;

2. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 148 str. „Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą“ 3 dalį.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Aistė Overienė, tel. 8 656 43 255

el.p. aiste.overiene@krs.lt

Eglė Ceinorienė tel. (8 37) 30 55 33

el. p. egle.ceinoriene@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Prašymai priimami visus kalendorinius metus, kiekvieną darbo dieną.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Rūta Kondratavičienė,

tel. (8 647) 28 065, el. p. ruta.kondrataviciene@krs.lt.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 3 darbo dienas.

Paslauga suteikiama:

1. Tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, adresu Savanorių pr. 371 Kaunas;

2. Tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriuje, adresu Savanorių pr. 371 Kaunas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.