Biudžeto ir finansų skyrius

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BIUD002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį,  priėmimą ir pažymos išdavimą.  Prašymą priima ir pažymą išduoda Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistai savo darbo laiku ir elektroniniu paštu. Prašymai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2010-05-13 Nr. VIII-1524
  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII-1234
  3. Kauno Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮS-743 patvirtintos  "Asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno Rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklės”.
  4. Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2017-12-05 Nr. ĮS-2419.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Juridinio asmens statusą patvirtinantis dokumentas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus raštas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo. Sapiegos g. 10, Kaunas LT-49500, tel. 8-37 30-55-72, el. p. kaunas.rajonas@nzt.lt .

2. Asmens norinčio gauti pažymą apie mokesčio sumokėjimą  prašymas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dalia Kupratienė,

tel. (8 650) 27 833, el. p. dalia.kupratiene@krs.lt   

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.