Biudžeto ir finansų skyrius

Pažymos apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BIUD002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį,  priėmimą ir pažymos išdavimą.  Prašymą priima ir pažymą išduoda Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistai savo darbo laiku ir elektroniniu paštu. Prašymai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2010-05-13 Nr. VIII-1524
  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII-1234
  3. Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“, 2009-04-14 Nr. ĮS-743.
  4. Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2005-10-29 Nr. ĮS-1504.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Juridinio asmens statusą patvirtinantis dokumentas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus raštas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo. Sapiegos g. 10, Kaunas LT-49500, tel. 8-37 30-55-72, el. p. kaunas.rajonas@nzt.lt .

2. Asmens norinčio gauti pažymą apie mokesčio sumokėjimą  prašymas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė  Audrutė Raugevičienė Savanorių pr. 371, Kaunas LT-49500,   408 kab., tel. 8-37 30-55-85, el. p. audra.raugeviciene@krs.lt

Darbo laikas I-IV 8-17 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Dalia Kupratienė, tel 865027833 e.p. dalia.kupratiene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai