Aplinkos skyrius

Nenukirsto valstybinio miško skyrimas ir pardavimas asmenims, kurių pastatai nukentėję nuo stichinių nelaimių

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Nenukirsto valstybinio miško skyrimas ir pardavimas asmenims, kurių pastatai nukentėję nuo stichinių nelaimių

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suteikiama galimybė nusipirkti iki 50 m3  Valstybinio nenukirsto miško  iki 50% sumažinta kaina

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 28 ,,Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių tvarkos patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos/tarnybos „Pažyma apie kilusį gaisrą“ kopija;

3. Nuosavybės teisės liudijimas į apgadintą turtą;

4. Informacija apie nuosavybės teisę į mišką (jei turi) kopija;

5. Informacija apie apgadinto ar sunaikinto turto draudimą (jei turtas draustas) kopija;

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai prašymą pateikia savininko atstovas);

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė,

tel. (8 670) 88 544, el. p. jurgita.rakauskaitė@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.