Gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo darbų sąrašas

1. Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų profilaktinė apžiūra ir atjungimo armatūros remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas, atskirų armatūros dalių pakeitimas).

2. Avarijų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemose lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, iki 3 m ilgio vamzdžių pakeitimas).

3. Protėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, sudilusio ne ilgesnio kaip 3 m vamzdžio skirtingose vamzdyno vietose pakeitimas, statybinės konstrukcijos atstatymas, išskyrus sienų, lubų ir grindų apdailos sutvarkymą).

4. Vamzdynų ir armatūros šiluminės izoliacijos priežiūra bei remonto darbų arba eksploatacijos metu pažeistos izoliacijos atkūrimas.

5. Kiaurų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus ar rankšluosčių džiovintuvo (radiatorius ar rankšluosčių džiovintuvus įsigyja patys butų gyventojai). Jeigu radiatoriaus ar rankšluosčių džiovintuvo nuėmimo metu gyventojai pateikia techniškai tvarkingus identiškus šildymo prietaisus, jie sumontuojami be atskiro mokesčio. Jeigu radiatoriai ar rankšluosčių džiovintuvai keičiami buto gyventojų pageidavimu, iškvietus remonto brigadą, už jų pakeitimą buto savininkas sumoka sistemas eksploatuojančiai įmonei pagal patvirtintus įkainius arba pagal faktines darbo sąnaudas. Visais atvejais šildymo prietaisai keičiami tik vadovaujantis namo statybos ar rekonstrukcijos projektais, neviršijant projekte nurodyto šildomojo paviršiaus ploto.

6. Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendro naudojimo vietose keitimas (radiatorius įsigyja sistemas eksploatuojanti įmonė).

7. Vandens cirkuliacijos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų namo vamzdyno atšakose ir stovuose būklės tikrinimas ir reguliavimas.

8. Blogai šylančių radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja šildymo ar karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinio remonto (naujų šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdynų paklojimo, naujų, namo statybos projekte nenumatytų, įrengimų – siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo ar elektroninių reguliatorių, apskaitos ar kontrolės prietaisų įsigijimo, senų ilgesnių kaip 3 m vamzdžių pakeitimo, projekte nenumatytos atjungimo armatūros įrengimo, daugiau kaip 25 proc. atšakų ir stovų armatūros pakeitimo, šilumokaičių vamzdelių arba plokštelių keitimo).

9. Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų paleidimas sezonui arba po avarijos bei oro pašalinimas.

10. Šildymo sistemų plovimas, hidraulinis bandymas, paruošimas šildymo sezonui pagal šilumą vartojančių įrengimų eksploatavimo taisykles.

11. Nuolatinė šilumos įvado mazgo darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į butus tiekiamo karšto vandens temperatūros garantavimas.

12. Namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų vartojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant įvado mazgo įrengimus pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

13. Šilumos įvado mazgo sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas ir sugedusių pakeitimas naujais (jeigu nenustatyta, kad juos sugadino patys gyventojai).

14. Tiesioginio veikimo kiekio ir temperatūros reguliatorių bei termorelių priežiūra, smulkus remontas ir sugedusių keitimas naujais (jeigu nenustatyta, kad juos sugadino patys gyventojai).

15. Šilumos punktuose įrengtų siurblių remontas, sugedusių siurblių pakeitimas suremontuotais arba naujais.

16. Šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių vidaus valymas, alkūnių keitimas, sandarumo išbandymas).

17. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra ir keitimas.

18. Elevatoriaus tūtos valymas ir keitimas.

19. Filtrų ir purvo rinktuvų valymas ir praplovimas.

20. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinių bandymų metu, įrengimas šilumos įvado mazguose ir prie įvadinių sklendžių.

21. Šilumos punktuose įrengiamų namo statybos (rekonstrukcijos) projekte nenumatytų siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo arba elektroninių reguliatorių, apskaitos ar kontrolės prietaisų įmontavimas į pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas (projekte nenumatytus įrengimus įsigyja patys gyventojai).

22. Namo šilumos apskaitos prietaisų veikimo bei jų plombų kontrolė, kontrolinis šilumos apskaitos prietaisų rodmenų įrašymas šilumos punkto žurnale.

23. Šilumos punkto vamzdyno, izoliacijos ir patalpų apdailos priežiūra, šiluminės izoliacijos remontas, sienų ir lubų perdažymas.

24. Šilumos punktų elektros apšvietimo ir jėgos tinklų priežiūra ir remontas.

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vedėja
(8 670) 88 544
Pareigybės aprašymas
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Pareigybės aprašymas
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (SAARSP programos administravimas)
(8 682) 37 470
Pareigybės aprašymas
Marius Čelka
Vyr. specialistas (atliekos)
(8 686) 48 140
Pareigybės aprašymas
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Pareigybės aprašymas
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas (daugiabučiai namai, renovacija)
(8 674) 58 293
Pareigybės aprašymas
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Pareigybės aprašymas
Gabrielė Lisajevičiūtė
Vyr. specialistė (želdiniai)
(8 604) 42 585
Pareigybės aprašymas
Arūnas Liakauskas
Vyr. specialistas (statybos)
(8 672) 78 133
Pareigybės aprašymas
Vidmantas Gudelis
Vyr. specialistas (statinių naudojimo priežiūra)
(8 604) 42 572
Pareigybės aprašymas
Gediminas Pliskauskas
Darbuotojas
(8 614) 81 510
Sondra Kiaušienė
Darbuotoja
Audrius Šulga
Darbuotojas