Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas

1. Statybinių konstrukcijų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai:
1.1. pastato cokolio ir fasadų smulkių defektų šalinimas;
1.2. įdėtinių detalių statybinėse konstrukcijose smulkus antikorozinis remontas;
1.3. laiptinių aikštelių, laiptų pakopų smulkus remontas;
1.4. porankių laiptinėse smulkus profilaktinis remontas;
1.5. atraminių sienučių, parapetinių plokščių tvirtinimo smulkus remontas;
1.6. atraminių ir dekoratyvinių gelžbetoninių bei metalinių elementų ir tvirtinamųjų detalių ties lauko durimis remontas;

2. Stogo dangos nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai:
2.1. stogo dangos smulkių defektų, įtrūkių, pūslių (iki 1 m2) šalinimas;
2.2. nutekamųjų latakų valymas ir profilaktinis remontas;
2.3. ventiliacijos kaminėlių, šachtų plyšių, įtrūkių užtaisymas;
2.4. ventiliacijos kaminėlių, šachtų apsaugos nuo kritulių remontas;
2.5. smulkus apskardintų parapetų remontas;
2.6. išėjimų ant stogo angų remontas.

3. Bendrojo naudojimo patalpų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai:
3.1. langų ir durų staktų, apvadų įtvirtinimas bei profilaktinis remontas;
3.2. langų ir durų smulkus remontas;
3.3. durų ir langų spyruoklių, vyrių profilaktinis remontas ir keitimas;
3.4. palangių plyšių užtaisymas;
3.5. langų ir durų stiklinimas (iki 1,5 m2);
3.6. patalpų apdailos trūkumų užtaisymas ir dažymas;

4. Bendrojo naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklo ir įrenginių nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai:
4.1. įvadinių vandens apskaitos prietaisų apsauga, jų plombavimo tikrinimas;
4.2. nuotėkų sistemų pratekamumo tikrinimas ir valymas;
4.3. vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė;
4.4. pratėkio per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo tikrinimas;
4.5. vidaus nuotėkų tinklų valymas;
4.6. smulkus armatūros remontas keičiant riebokšlius, tarpiklius, atskiras detales;
4.7. nuotėkų revizijos dangčių bei jų guminių tarpiklių keitimas;
4.8. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;
4.9. vandens slėgio reguliavimo įrenginių reguliavimas, derinimas, smulkus remontas;
4.10. švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose;
4.11. kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra;
4.12. avarijų lokalizavimas bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotėkų vamzdynuose;
4.13. kiti darbai, kuriems nereikia specialios įrangos.

5. Bendrojo naudojimo patalpų elektros tinklo ir įrenginių nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai
5.1. elektros įrenginių ir apsaugos priemonių profilaktinis remontas;
5.2. duomenų apie elektros energijos suvartojimą bendroms pastato reikmėms surinkimas, ataskaitų pateikimas;
5.3. elektros įrenginių apsaugos organizavimas;
5.4. savavališkų prisijungimų prie bendrojo naudojimo tinklų nustatymas ir šalinimas;
5.5. avarijų namo elektros tinkluose lokalizavimas;
5.6. bendrojo naudojimo vietų apšvietimo instaliacijos smulkus profilaktinis remontas;
5.7. elektros įrenginių bendrojo naudojimo vietose smulkus profilaktinis remontas, keičiant jų atskiras dalis (saugiklius, automatinius jungiklius, srovės transformatorius ir pan.);
5.8. kiti darbai, nereikalaujantys specialios įrangos.

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vedėja
(8 670) 88 544
Pareigybės aprašymas
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Pareigybės aprašymas
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (SAARSP programos administravimas)
(8 682) 37 470
Pareigybės aprašymas
Marius Čelka
Vyr. specialistas (atliekos)
(8 686) 48 140
Pareigybės aprašymas
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Pareigybės aprašymas
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas (daugiabučiai namai, renovacija)
(8 674) 58 293
Pareigybės aprašymas
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Pareigybės aprašymas
Gabrielė Lisajevičiūtė
Vyr. specialistė (želdiniai)
(8 604) 42 585
Pareigybės aprašymas
Arūnas Liakauskas
Vyr. specialistas (statybos)
(8 672) 78 133
Pareigybės aprašymas
Vidmantas Gudelis
Vyr. specialistas (statinių naudojimo priežiūra)
(8 604) 42 572
Pareigybės aprašymas
Gediminas Pliskauskas
Darbuotojas
(8 614) 81 510
Sondra Kiaušienė
Darbuotoja
Audrius Šulga
Darbuotojas