Aplinkos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Atmintinės

Kaip tvarkyti pakuočių atliekas, jai gyvenate individualioje valdoje.

Kauno rajono žalumos plotai

Savivaldybės administracijos padalinių, kontroliuojančių šilumos įrenginių atjungimą vartotojų iniciatyva nuo centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ir priimančių būtinus sprendimus, funkcijų aprašas

Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, žemės sklype

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams, įgyvendinantiems prevencijos priemones, lėšų skyrimo tvarkos aprašas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklės (papildymas)

Kauno rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (priedas)

Kauno rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Paraiškų pateikimo finansuoti aplinkosaugos priemones iš  savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų tvarkos aprašas

Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

Gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo darbų sąrašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas

Daugiabučių namų administravimo ir techninės priežiūros tarifai

Informacija apie Savivaldybės administracijos išduotas šilumos tiekimo licencijas

Mišrių komunalinių atliekų sudėtis Lapių regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne  

Kaip išsaugoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos gamtinį kraštovaizdį  

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklės

Kauno rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas

Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisykles

Pretenduojančių teikti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas

Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos nuostatų patvirtinimo 2015 m. lapkričio 26 d.  Nr. TS-372, pakeitimai 2017 vasario 26 Nr. TS-66

Komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai, atliekų susidarymo normos

Kauno rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodika

Kauno rajono savivaldybės 2014 – 2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo planas. (pridedamas priedas)

Kauno rajono savivaldybės seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas

 

Kontaktai

Jurgita Rakauskaitė
Vyr. specialistė vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
(8 670) 88 544
Egidijus Katilius
Vedėjo pavaduotojas (vandentvarka, statybos)
(8 686) 52 536
Jurgita Makarienė
Vyr. specialistė (NVO, seniūnijos)
(8 670) 88 435
Giedrė Juknienė
Vyr. specialistė (želdiniai, SAARS programa)
(8 682) 37 470
Marius Čelka
Vyr. specialistas (želdiniai, atliekos)
(8 686) 48 140
Evaldas Tarvydas
Vyr. inžinierius (statinių techninė priežiūra, vandentvarka)
(8 620) 93 930
Dalia Marcinkienė
Vyr. specialistė (vandentvarka, investiciniai projektai)
(8 601) 96 867
Regina Cibulskienė
Vyr. specialistė (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 71 636
Algirdas Tatarūnis
Vyr. specialistas (civilinė ir darbų sauga)
(8 687) 87 729
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas (daugiabučiai namai, renovacija)
(8 674) 58 293
Antanas Algirdas Račiūnas
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 682) 29 606
Povilas Algis Pečiulis
Darbuotojas (techninė priežiūra)
(8 656) 14 393
Jolanta Marija Malinauskaitė
Vyr. specialistė (Ežerėlio, Kačerginės, Zapyškio NVO veikla)
(8 620) 66 223
Egidijus Lapinskas
Darbuotojas (statybos)
(8 601) 92 375
Gabrielė Lisajevičiūtė
Vyr. specialistė (želdiniai)
(8 604) 42 585
Arūnas Liakauskas
Darbuotojas (statybos)
(8 672) 78 133
Vidmantas Gudelis
Vyr. specialistas (statinių techninė priežiūra)
(8 604) 42 572
Gediminas Pliskauskas
Darbuotojas