Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima žemės ūkio transporto techninę apžiųrą ir techninės apžiūros talono išdavimą. Traktorių techninę apžiūrą atlieka ir techninės apžiųros taloną išduoda Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas. Planinė techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu Kauno rajono savivaldybė yra sudariusi ir viešai paskelbusi techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą. Jeigu asmuo neatliko reikalingos žemės ūkio transporto priemonių techninės apžiūros per planinę techninę apžiūrą, reikia kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių ir susitarti dėl ne planinės techninės apžiūros. Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 2009-03-25 Nr. 207. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Transporto priemonės registracijos dokumentai.

2. Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

2. Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

3. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Viktor Aleksejevič,

tel.nr. (8 37) 30 55 78, mob.tel. 8 687 42 520, el.p. viktor.aleksejevic@krs.lt, Savanorių pr. 371

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už traktoriaus techninę apžiūrą 6,8 Eur.

Už priekabos techninę apžiūrą 5,5 Eur.

Už ne planinę techninę apžiūrą taikomas 9,90 Eur mokestis nepriklausant nuo to, kiek transporto priemonių apžiūrima.

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Swedbank.

LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53052

Už registraciją.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.