Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Tiesioginių pardavimų einamų metų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos pateikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tiesioginių pardavimų einamų metų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos pateikimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija turi būti pateikta Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui. Deklaracijoje yra pateikiami duomenys už laikotarpį nuo praėjusių metų  balandžio 1 d. iki einamųjų metų gegužės 14 d. Deklaraciją užpildo pareiškėjas, deklaruojantis tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo duomenis už kvotos metus. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas “Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos įdiegimo ir administravimo taisyklių” pakeitimo, 2015-03-20 Nr. 3D-194. 

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“, 2015-03-27 Nr. 3D-231

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

-

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Deklaracija (forma K10).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Jeigu gamintojas yra juridinis asmuo, reikalinga pateikti įmonės steigimo sutarties, įmonės įstatų, įmonės įregistravimo pažymėjimo duomenis. 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Lijana Raškevičienė,

tel.nr. (8 37) 30 55 82, el.p. lijana.raskeviciene@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Deklaracijos priėmimas – 1 d.d. Deklaracija teikiama nuo balandžio 1 d. Iki gegužės 14 d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Deklaracija (forma K10) 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.