Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoja kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidos ir kitus įrenginius bei statinius Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“, 1996-07-01 Nr. 238.

LR Melioracijos įstatymas, 2010-04-27 Nr. I-323. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Kadastro pažymos kopija.

4.  Žemės sklypo plano su sklypų gretimybėmis M 1: 10000 kopija.

5. Toponuotrauka. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Algirdas Viskačka teikia paslaugas šioms seniūnijoms: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Kulautuvos, Lapių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apyl.

Tel.nr. (8 37) 30 55 81, mob.tel. 8 686 92 116, el.p. algirdas.viskacka@krs.lt.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojas Mindaugas Arbačauskas teikia paslaugas šioms seniūnijoms: Akademijos, Alšėnų, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apyl., Kačerginės, Karmėlavos, Linksmakalnio, Neveronių, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Zapyškio.

Tel.nr. (8 37) 30 55 81, el.p. mindaugas.arbacauskas@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas Kauno rajono savivaldybėje Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.