Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Prašymų/skundų dėl Savivaldybių ar Agentūros darbo trūkumo ir padarytų klaidų priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų/skundų dėl Savivaldybių ar Agentūros darbo trūkumo ir padarytų klaidų priėmimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai/skundai dėl Savivaldybių ar Agentūros darbo trūkumo ir padarytų klaidų priimami Kauno rajono savivaldybės Bendrasis skyrius. Prašymus nagrinėja ir atsakymus rengia Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašas, 2010-11-23 Nr. BR1-1077.

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“, 2009-04-14 Nr. ĮS-743.

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2005-10-29 Nr. ĮS-1504. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas/skundas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Lijana Raškevičienė,

tel.nr. (8 37) 30 55 82, el.p. lijana.raskeviciene@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva. 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.