Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suteikia teisę Kauno rajono savivaldybėje įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais  šunimis.

Leidimą gali gauti tik fizinis asmuo, kuriam yra sukakę 18 m.

Juridiniams asmenims leidimai išduodami, pateikus juridinio asmens valdymo organo sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 58 (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-206 redakcija) patvirtintos Gyvūnų laikymo Kauno rajone taisyklės.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;

Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;

Pažyma, kad išklausytas privalomas kursas agresyvių šunų turėtojams;

Pažyma apie paskiepijimą, pateikiama kai šunį ruošiamasi laikyti;

Pažymos apie šuns registravimą, identifikavimą kopija, pateikiama kai šunį ruošiamasi laikyti;

Pažymos apie agresyvaus šuns sterilizaciją kopija (pateikiama jei šuo yra kovinis);

Lietuvos kinologų draugijos išduoto dresuotojo pažymėjimo kopija, pateikiama jei šunį pageidaujama dresuoti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;

Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;

Pažyma, kad išklausytas privalomas kursas agresyvių šunų turėtojams;

Pažyma apie paskiepijimą, pateikiama kai šunį ruošiamasi laikyti;

Pažymos apie šuns registravimą, identifikavimą kopija, pateikiama kai šunį ruošiamasi laikyti;

Pažymos apie agresyvaus šuns sterilizaciją kopija (pateikiama jei šuo yra kovinis);

Lietuvos kinologų draugijos išduoto dresuotojo pažymėjimo kopija, pateikiama jei šunį pageidaujama dresuoti. 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Stankus,

tel. (8 37) 30 55 73, el. p. raimondas.stankus@krs.lt

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos;

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.