Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Konsultacijų žemės ūkio technikos klausimais teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultacijų žemės ūkio technikos klausimais teikimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Konsultacijas žemės ūkio technikos klausimais teikia Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistas. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų nagrinėjimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“, 2009-04-14 Nr. ĮS-743.

Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 2005-10-29 Nr. ĮS-1504. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

-

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Viktor Aleksejevič,

tel.nr. (8 37) 30 55 78, mob.tel. 8 687 42 520,

el.p. viktor.aleksejevic@krs.lt,

Savanorių pr. 371

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai