Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams  atlygina medžioklės plotų naudotojai arba valstybės vardu  institucijos, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų veiksmų. Asmuo, kuriam padaryta medžiojamų gyvūnų žala, turi kreiptis į seniūniją, kuri apie padarytą žalą informuoja Kauno rajono savivaldybę. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą apskaičiuoja Kauno rajono savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Medžioklės įstatymas, 2010-05-18 Nr. IX-966. 

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo, 2002-09-23 Nr. 486/359.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.  

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Stankus,

tel. (8 37) 30 55 73, el. p. raimondas.stankus@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.