Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Dėl išmokų už parduotus gyvulius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dėl išmokų už parduotus gyvulius

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai priimami iš asmenų, nepateikusių duomenis apie parduotus gyvulius Kauno apskrities valstybinei maisto ir veterinarinei tarnybai per 7 dienas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl 2009 m. specialiųjų, ekstensyvinimo ir skerdimo išmokų dydžių ir mokėjimo“, 2009-12-03 Nr. 3D-924.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl 2009 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už gyvulius ir pasėlius

“, 2009-10-21 Nr. 1343.

Specialiųjų išmokų už už bulius mokėjimo taisyklės, 2007-07-23 Nr. 2D-352.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Valdos registravimo dokumentas.

4. Gyvulių pardavimą įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Lijana Raškevičienė,

tel.nr. (8 37) 30 55 82, el.p. lijana.raskeviciene@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis,

tel. (8 674) 58 267, el. p. tomas.didziulis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymo priėmimo trukmė – 1 d.d. Išmokų gavimas – metų ketvirtis.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Užpildoma Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.