Zapyškio seniūnija

Zapyškiui – 510

Rugpjūčio 25 dienos vakarą Zapyškis šventė. Renginio metu prisiminta visa gyvenvietės istorija, menanti dar didikų Sapiegų laikus – pirmą kartą Zapyškis rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1508 m. rugpjūčio 26 d.

Zapyškio dvaras įkurtas XVI a. pirmoje pusėje. Jis priklausė Sapiegoms, todėl kurį laiką buvo vadinamas Sapiegiškiu. XVI a. antroje pusėje minimas ir Zapyškio miestelis, per kurį ėjo Kauno–Virbalio prekybos ir pašto traktas. 1562 m. minima bažnyčia, XVII a. veikė parapinė mokykla. Zapyškis labai nukentėjo per XVII a. pab. – XVIII a. per. karus. 1795 m. atiteko Prūsijai, 1815 m. – Rusijai. 1825–1847 m. turėjo miesto teises. Zapyškis nukentėjo ir per 1846 m. potvynį, 1857 m. gaisrą, Pirmąjį pasaulinį karą. 1919–1950 m. Zapyškis buvo valsčiaus centras.

Šventę teatralizuotu pasirodymu atidarė Kauno r. Ežerėlio kultūros centro tautinių šokių grupė „Vijoklė“ ir Jurbarko r. Veliuonos kultūros centro istorinių šokių studija „Saltare festum“. Gausiai susirinkusius ir lietaus nepabūgusius zapyškiečius bei svečius atvyko pasveikinti Kauno rajono mero pavaduotojas Paulius Visockas, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, poetas Leonas Milčius. Šventės šeimininkas Zapyškio seniūnas Sigitas Imbrasas pasidžiaugė nuveiktas darbais visoje seniūnijoje ir negailėjo gerų žodžių visa tai pasiekti padėjusiems žmonėms. Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno padėkas įteikė Kauno rajono mero pavaduotojas P.Visockas: už nuolatinę paramą bendruomenei – Kuro seniūnaitijos seniūnaičiui, aktyviam bendruomenės nariui Simui Zareckui, o už naujas verslo iniciatyvas ir darbo vietų kūrimą – UAB „Wexis“ direktoriui Vaidotui Steponavičiui, UAB „Mega“ savininkams Laurai ir Aivarui Stalioniams bei UAB „Valinera“ savininkams Neringai ir Valiui Juodaičiams. Seniūno padėkos už paramą bendruomenei įteiktos UAB „Similė“ direktoriui Sauliui Aloyzui Mackėlai, UAB „Kvesų karjeras“ direktoriui Vytautui Kregždei, UAB „Tenesitas“ direktoriui Pranui Vičiuliui. Už aktyvią visuomeninę veiklą padėkota Kauno krašto donorų draugijos pirmininkui, Kauno Tauro LIONS klubo nariui Žilvinui Neliubšiui. Už aktyvų dalyvavimą Jadagonių bendruomenės veikloje ir paramą renginiams – Jadagonių seniūnaitijos seniūnaičiui Vitui Peimui, Jadagonių bendruomenės pirmininkui Skirmantui Paukščiui. Iš užsienio sugrįžusiems ir įsikūrusiems Zapyškio seniūnijoje nuolatiniam gyvenimui seniūno padėkos bei renginio rėmėjų Nomedos ir Arūno Garbauskių bityno medus įteikti Erikai Juodaitytei ir Kęstučiui Garliauskui iš Kluoniškių kaimo, Egidijui Džervai ir Viktorija Džervienei iš Kluoniškių kaimo, Valentui Ramonaičiui ir Jovita Ramonaitei iš Zapyškio mstl., Kęstučiui Andriejūnui ir Aušrai Andriejūnienei iš Riogliškių kaimo bei Živilei Čekanauskienei ir Donatui Čekanauskui iš Kuro kaimo.

Gražiausius pasirodymus šventės dalyviams dovanojo Marijampolės KC vokalinis ansamblis „Savito“, Ežerėlio kultūros centro kapela „Samanėlė“, tautinių šokių grupė „Vijoklė“, Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Nemunėlis“. Jurbarko r. Veliuonos kultūros centro istorinių šokių studija „Saltare festum“ į renesanso epochai būdingų šokių pamoką įtraukė ir renginio dalyvius. Populiariosios klasikos programa žavėjo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Ieva Goleckytė-Jarašė ir Jurgis Jarašius. Sutemus į šokių ir visiems gerai žinomų šlagerių sūkurį įtraukė estrados legendos Edmundas Kučinskas ir Irma Jurgelevičiutė.

Šventę vainikavo degančios šiaudinės skulptūros, sukurtos Ežerėlio kultūros centro etnografės Jūratės Bytautės ir Zapyškio seniūno Sigito Imbraso.

 Dėkojame renginio vedėjui aktoriui Remigijui Endriukaičiui.

Rėmėjams: Simo Zarecko gėlininkystės ūkiui, UAB „Kvesų karjeras, UAB „Tenesitas“, UAB „Wexis“, UAB „Mega“, UAB „Similė“, UAB „Analizė“, UAB „Viada“, UAB „Valinera“, UAB „Chemtagra“, Audriaus Banionio ūkiui, Laimui Šileikai, Nomedai ir Arūnui Garbauskiams, Valiui Bielskiui, Evaldui Klimui.

Partneriams: Zapyškio bendruomenės centrui, Zapyškio pagrindinei mokyklai, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB „Terra Animalis“.

 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame VISIEMS prisidėjusiems prie šios gražios šventės sukūrimo.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: