Vilkijos seniūnija
Vilkijos seniūnijos svetainė
Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.
(8 37) 556 332

DARBO LAIKAS

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

 

 

Seniūnaitijos

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Vilkijos seniūnija

 

 

Panemunės

 

 

Kęstutis Markevičius

8 698 80 780

info@hunting.lt

 

Senamiesčio

 

 

Algimantas Smolenskas

8 698 12 306

algimantassmolenskas@gmail.com

 

Naujamiesčio

 

 

Remigijus Vaitiekūnas

8 682 21 251

vaitiekunas.remigijus@gmail.com

 

Daugiabučių

 

 

 

 

 


KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO
SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
PROTOKOLAS


PROTOKOLAS Nr. TTP-1
2023 m. vasario 27 d.
Vilkija

 

Susirinkimas įvyko  2023 m. vasario 27 d. 16.00 h.

Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis

Susirinkimo sekretorė: Gintarė Zakarauskienė

Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

 

Dalyvavo:               Senamiesčio seniūnaitis Algimantas Smolenskas

Naujamiesčio seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas

Panemunės seniūnaitis Kęstutis Markevičius

Bendruomenės policijos pareigūnas vyr. tyrėjas Linas Rudis

Bendruomenės policijos pareigūnas tyrėjas Gintaras Kerševičius

Vilkijos kultūros centro projektų vadovė A. J. (duomenys nuasmeninti)

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Vilkijos seniūnijos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
 2. Dėl Vilkijos seniūnijos 2023 m. veiklos plano pristatymo.
 3. Dėl seniūnaičių 2022 m. veiklos ataskaitų.
 4. Dėl nusikalstamumo Vilkijos mieste analizės pristatymo.
 5. Dėl projekto „Kauno gatvės rekonstravimas“.
 6. Dėl gatvių apšvietimo modernizavimo.
 7. Dėl kitų klausimų.

7.1. Dėl Kauno g. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių)

sąraše eiliškumo.

7.2. Dėl sklypo paėmimo visuomenės poreikiams.

7.3. Dėl greičio mažinimo priemonių (KRS bendradarbiaujant su LAKD).

7.4. Dėl informacijos apie atliekomis užterštas teritorijas pateikimo.

7.5. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros.

7.6. Dėl bendruomenės centro veiklos.

7.7. Dėl renginių Vilkijos mieste.

7.8. Dėl bendruomenės lėšų panaudojimo.

7.9. Dėl akcijos „DAROM“.

7.10. Dėl atminimo ženklo Vilkijoje buvusios sinagogos vietai pažymėti.

Seniūnas Paulius Amanaitis informavo, kad vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, seniūnaičių sueigai reikalinga išsirinkti sueigos pirmininką ir sekretorių iš dalyvaujančių tarpo. Naujamiesčio seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas sueigos pirmininku pasiūlė seniūną Paulių Amanaitį, o sekretoriumi – seniūno pavaduotoją Gintarę Zakarauskienę. Kitų pasiūlymų nebuvo. Sueigos dalyviai vienbalsiai pritarė siūlymui dėl pirmininko ir sekretoriaus.

NUTARTA: organizuojamų sueigų pirmininku išrinkti seniūną Paulių Amanaitį, sekretore – seniūno pavaduotoją Gintarę Zakarauskienę.

 1. Dėl Vilkijos seniūnijos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.

Seniūnas, pasitelkdamas vaizdinę medžiagą, sueigos dalyvius supažindino su 2022 m. Vilkijos seniūnijos veiklos ataskaita, parodydamas, kad daugelis suplanuotų darbų buvo įgyvendinti, bei buvo įgyvendinta 2022 metų eigoje keletas neplanuotų darbų: gatvių apšvietimo projektai, kiti projektai, atliktos ekspertizės. Seniūnas atkreipė dėmesį, kad socialinių paslaugų augimui seniūnijoje įtakos turėjo pagalba karo pabėgėliams bei energetinė krizė.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, prašo seniūnaičių išsakyti pastebėjimus ir balsuoti.

NUTARTA: vienbalsiai pritarti seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaitai.

 1. Dėl Vilkijos seniūnijos 2023 m. veiklos plano pristatymo. Seniūnaičiams

pristatytas seniūnijos 2023 m. veiklos planas, kuriame numatomi šių metų darbai. Veiklos planas taip pat buvo teikiamas savivaldybei dėl patvirtinimo. Keletas iš didesnės apimties numatytų darbų: Kauno g. rekonstrukcija (1,5 km pakeičiant apšvietimą, lietaus surinkimo tinklus, komunikacijas, šaligatvių ir kelio dangas), gatvių apšvietimo modernizavimas (pakeičiant visus miesto šviestuvus į energiją tausojančius (LED)) ir kt.

NUTARTA: pritarti seniūnijos 2023 m. veiklos planui.

 1. Dėl seniūnaičių 2022 m. veiklos ataskaitų.

Naujamiesčio seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas pateikė 2022 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Panemunės seniūnaitis Kęstutis Markevičius pateikė 2022 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Senamiesčio seniūnaitis Algimantas Smolenskas pateikė 2022 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

NUTARTA: pritarti seniūnaičių 2022 m. veiklų ataskaitoms.

 1. Dėl nusikalstamumo Vilkijos mieste analizės pristatymo.

Kauno rajono bendruomenės policijos pareigūnai vyr. tyrėjas Linas Rudis ir tyrėjas Gintaras Kerševičius pateikė 2022 metų statistinius rodiklius ir supažindino su teisės aktų pažeidimų analize Vilkijos seniūnijoje. Registruotų įvykių Kauno rajone beveik 16000, iš jų Vilkijos seniūnijoje 200, o pradėtų ikiteisminių tyrimų – 3. Pagal gyventojų skaičių, tai atitinka 1,25 proc. nuo bendro skaičiaus. Detalizavo nusikalstamas veikas ir pateikė lyginamuosius skaičius - visos savivaldybės mastu su Vilkijos seniūnija. Taip pat informavo, jog dėl didesnio gyventojų saugumo ir mobilumo yra nupirktos bepilotės skraidyklės (dronai), kurios pasitarnauja taupant laiką, elektromobilis, motociklai ir kvadraciklai (keturračiai), kuomet skubiai reikalinga suteikti asmeniui pagalbą arba vykdant numatytas priemones riboto pravažumo teritorijose. Informavo, kad praeitais metais pagal gyventojų apklausą buvo sudarytas prevencinių veiklų planas, kur Kauno rajone yra išskirta 15 „karštųjų taškų“, vienas jų – XXXXXXXX, todėl ten bus kreipiamas didesnis dėmesys bei pajėgos, dažnesnis patruliavimas. Pareigūnai veiklos ataskaitos pabaigoje reziumavo, jog pagal procentinius skaičius Vilkijos seniūniją galima priskirti prie vienos saugiausių teritorijų. Bendruomenė, dėl iškilusių spręstinų klausimų, gali kreiptis ir raštu: kaunovpk.kanceliarija@policija.lt (raštą adresuoti Kauno apskrities VPK viršininkui).

NUTARTA: išklausyta ir susipažinta su nusikalstamumo Vilkijos mieste analize.

 1. Dėl projekto „Kauno gatvės rekonstravimas“.

Seniūnas Paulius Amanaitis praneša sueigos dalyviams apie Kauno gatvės rekonstrukcijos darbus. Sako, kad rangovai darbus atnaujins, kai tik leis oro sąlygos, primena kad projektą vykdys, viešuosius pirkimus laimėjęs UAB „Vigatas“, pasitelkęs subrangovus. Šiuo metu vienas iš svarbesnių klausimų, kurį reikia išspręsti iki prasidės darbai Kauno gatvėje - archeologiniai tyrinėjimai, jei vykdant darbus bus aptikti radiniai ir bus reikalingi papildomi archeologiniai tyrinėjimai. Seniūnija dabar atlieka viešuosius pirkimus Kauno g. (atkarpoje tarp Kauno g. sankryžų su Ramybės g. ir Vytauto g., įrengiamų lietaus nuotekų vietose), Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r. sav., archeologinių taikomųjų tyrimų paslaugoms įsigyti pagal Užsakovo pateiktą taikomųjų tyrimų techninę specifikaciją (pridedama).

NUTARTA: išklausyta ir susipažinta su vykdomais darbais Kauno gatvėje.

 1. Dėl gatvių apšvietimo modernizavimo.

Seniūnas Paulius Amanaitis praneša sueigos dalyviams, kad AB „XXX“ (toliau – Privatus subjektas), UAB „XXX“ (toliau – Investuotojas) ir Kauno rajono savivaldybės  administracija (toliau – Valdžios subjektas) 2022-06-30 pasirašė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-820 „Kauno rajono gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimo sutartis“ (toliau – Sutartis). Remiantis sutartimi, 2023 m. Vilkijos mieste rangovas turėtų pakeisti visus šviestuvus naujais – energiją tausojančiais šviestuvais. Pagal šią sutartį rangovas gatvių apšvietimą prižiūrės 15 metų.

NUTARTA: išklausyta ir susipažinta su numatytu gatvių apšvietimo modernizavimu Vilkijos mieste.

 1. Dėl kitų klausimų.
  • Dėl Kauno g. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių)

sąraše eiliškumo.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, praneša kad KRS administracijos Kelių ir transporto skyrius tikslina kelių ir gatvių remonto eiliškumo sąrašus ir prašo seniūnijų peržiūrėti kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto darbų prioritetinę eilę, o atsiradus pakeitimams, informuoti. Sueigos dalyviai diskutuoja apie kelių ir gatvių būklės pasikeitimus bei darbų tęstinumo užtikrinimą. Perskaičiavus balus, siūloma Kauno g. įrašyti pirmoje remonto eiliškumo vietoje- tai vienintelis pakeitimas. Koreguojamas įtraukimo į Vilkijos seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto darbų eiliškumas (sąrašas pridedamas).

NUTARTA: pakoreguoti Kauno gatvės įtraukimo į Vilkijos seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto darbų prioritetinę eilę ir įrašyti pirmoje vietoje 2023-2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąraše.

7.2. SVARSTYTA. Dėl sklypo paėmimo visuomenės poreikiams.

Seniūnas Paulius Amanaitis primena, kad 2022 metais, pokalbio su gyventojais metu, buvo siūlymas žemės sklypą tarp Šlaitų g. 7A ir Šlaitų g. 9 išimti visuomenės poreikiams.

Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, prisimena, kad siūlė išimti šį plotą ir įrengti ne tik taką, bet ir laisvalaikio zoną.

Seniūnas informuoja, kad šį sklypą 2023-02-23 Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino visuomenės poreikiams ir seniūnija siųs prašymą administracijos direktoriui dėl sklypo suformavimo (pridedama).

NUTARTA: pritarti dėl sklypo suformavimo visuomenės poreikiams.

7.3. SVARSTYTA. Dėl greičio mažinimo priemonių (KRS bendradarbiaujant su LAKD).

Seniūnas Paulius Amanaitis siūlo išreikšti savo nuomonę dėl poreikio įrengti greičio mažinimo priemones Vilkijoje. Seniūnaičiai teigia, kad sulaukia vis daugiau pastebėjimų iš gyventojų apie galimus greičio viršijimo atvejus bei nesaugumo jausmą. Aptariami ir ankstesni siūlymai Kauno rajono savivaldybės saugaus eismo komisijai miesto teritorijos pagrindinėse gatvėse įrengti stacionarius greičio matuoklius. Seniūnaičių nuomone, tai sudrausmintų vairuotojus ir būtų saugiau tiek mūsų gyventojams, tiek kitiems eismo dalyviams. Seniūnas siūlo kreiptis į Kauno rajono savivaldybę su prašymu dėl eismo saugumo priemonių įgyvendinimo Vilkijos mieste bendradarbiaujant su LAKD. Naujamiesčio, Senamiesčio ir Panemunės seniūnaičiai pritaria ir siūlo preliminarias vietas bei priemones intensyviausiose miesto gatvėse:

 • Panemunės seniūnaitis Kęstutis Markevičius siūlo įrengti stacionarų greičio matuoklį

Vydūno al. tarp namų Nr. 106-116.

 • Naujamiesčio seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas siūlo įrengti stacionarų greičio matuoklį

ties Čekiškės g. 144 namu Kauno kryptimi.

NUTARTA: kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisiją dėl eismo saugumo priemonių įgyvendinimo Vilkijos mieste bendradarbiaujant su LAKD.

7.4. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie atliekomis užterštas teritorijas pateikimo.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, informuoja, kad KRS Aplinkos skyrius prašo pateikti informaciją apie asmenis, kurie galimai teikia atliekų vežimo/tvarkymo paslaugas neturėdami tam teisės bei vadinamųjų bešeimininkių atliekų susidarymo vietas. Visa iš seniūnijų surinkta informacija iš KRS bus perduota Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentui. Seniūnaičiai diskutuoja ir nutaria, kad jau eilę metų vykdant tvarkymosi akcijas, Vilkijos mieste neliko nelegalių sąvartynų.

NUTARTA: Vilkijos mieste nėra nelegalių sąvartynų ir bešeimininkių atliekų susidarymo vietų.

7.5. SVARSTYTA. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros.

Seniūnas informuoja, kad siekiant paskatinti viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrą Kauno rajone, taip pat užtikrinti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme numatytų įpareigojimų savivaldybėms vykdymą, Kauno rajono savivaldybės taryba 2023-02-23 patvirtino elektromobilių įkrovimo stotelių preliminarių vietų vietinės reikšmės keliuose ir viešosiose erdvėse Kauno rajone sąrašą. Paruošti tokį sąrašą savivaldybes įpareigojo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Pagal poreikius, bet ne rečiau kaip kas 3 metus, šiuos planus būtina peržiūrėti ir atnaujinti. Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose Kauno rajono savivaldybėje planas buvo parengtas pagal ESO pateiktus duomenis apie esamas prisijungimo prie tinklų galimybes, suderintas su ESO ir LR Susisiekimo ministerija. Operatoriai įsipareigotų savo lėšomis, o taip pat galimai pasinaudojant Europos Sąjungos investicijų lėšomis, įrengti viešąsias elektromobilių įkrovimo stoteles savivaldybės plane numatytose preliminariose vietose bei turėtų užtikrinti paslaugų stotelėse teikimą ne mažiau kaip 5 metus. Vilkijos seniūnijoje elektromobilių įkrovimo stotelės numatytos Čekiškės g. prie formuojamos rekreacinės zonos (Tvenkinio g. parkas) ir Tulpių g. 10 tarp daugiabučių namų (remiantis LR Susisiekimo Ministerijos reikalavimais).

NUTARTA: išklausyta ir susipažinta su viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra Kauno rajone ir preliminariomis įrengimo vietomis Vilkijos seniūnijoje.

7.6. SVARSTYTA. Dėl bendruomenės centro veiklos.

Seniūnas sako, kad vėl grįžtame prie bendruomenės centro veiklos klausimo. Priminė, jog pokalbio su BC pirmininke R. J. (duomenys nuasmeninti) metu buvo išsakytos priežastys apie tolimesnį BC pirmininko pareigų nebevykdymą ir prašymas (žodinis pokalbis) išsirinkti kitą BC pirmininką. Pagal BC nuostatus pirmininkas turi šaukti bendruomenės ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą (pateikti ataskaitą ir organizuoti naujo BC pirmininko rinkimus). Seniūnas siūlo numatyti datą bendruomenės centro susirinkimui.

Senamiesčio seniūnaitis, Algimantas Smolenskas, siūlo organizuoti susirinkimą kuo skubiau, kad ir kovo mėnesį, ir naujas bendruomenės centro pirmininkas tegul kuo greičiau imasi veiklos.

NUTARTA: siūlyti BC pirmininkei R. J. (duomenys nuasmeninti) bendruomenės ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą organizuoti 2023-03-29 seniūnijos patalpose, adresu Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

7.7. SVARSTYTA. Dėl renginių Vilkijos mieste.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, pristato kultūros centro projektų vadovę A. J. (duomenys nuasmeninti), kuri  supažindina su planuojamais 2023 metų renginiais Vilkijoje (preliminarus planas pridedamas).

Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitis, pastebi kad kultūros centro organizuojami Vilkijos miesto renginiai, per pastaruosius du metus pakilo į aukštesnį lygį. Tą pastebėjo miesto bendruomenės nariai ir vis gausesnis atvykstančių svečių būrys.

NUTARTA: pritarti planuojamiems Vilkijos kultūros centro renginiams.

7.8. SVARSTYTA. Dėl bendruomenės lėšų panaudojimo.

Seniūnas pranešė seniūnaičiams, kad šiais metais kaip ir praėjusiais, Vilkijos seniūnijai skirta apie 900 Eur bendruomenės lėšų. Seniūnija bendruomenės lėšas panaudodavo perkant gėles Vilkijos miesto įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progomis.

NUTARTA: pritarti visas bendruomenės lėšas ~900 Eur. panaudoti gėlėms, kurios bus

skirtos jubiliejų, įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progoms.

7.9. SVARSTYTA. Dėl akcijos „DAROM“.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, sako, kad iki kovo 17 d. reikia nusiųsti Kauno rajono savivaldybei tvarkomų per akciją teritorijų sąrašą. Šiemet mes galime susiplanuoti akcijos datą. Tai reikia nuspręsti ar norime iki Šv. Velykų susitvarkyti, ar visgi nukeliame vėliau. Galime organizuoti nebūtinai savaitgalį. Tiesiog, reikia bendro sprendimo.

Seniūnaičiai ir kiti sueigos dalyviai diskutuoja, kad priimtiniausia data būtų kovo 30-oji, nes kovo 31 dieną planuojama stambiagabaričių atliekų surinkimo akcija ir būtų galima išvežti susikaupusias didesnes atliekas (baldus ar buitinę techniką), jeigu tokių rastume miškuose.

NUTARTA: akciją „Darom – 2023“ organizuoti kovo 30 d.

7.10. SVARSTYTA. Dėl atminimo ženklo Vilkijoje buvusios sinagogos vietai pažymėti.

Seniūnas primena, kad 2022 metais gavo Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo daikto dovanojimo sutartį. Šia sutartimi Dovanotojas neatlygintinai perduoda Atminimo ženklą Vilkijos sinagogai (vertė 750 Eur), kurį Vilkijos seniūnija būtų įpareigota pastatyti toje vietoje, kurioje buvo Vilkijos sinagoga. Svarstė, kad šalia sinagogos įamžinimo tikslinga įrengti atminimo ženklą (lentelę), kuri yra pagaminta, su Vilkijoje stovėjusiais žydų namais ir gyvenusių žydų pavardėmis. Dėl atminimo įamžinimo suderinimo Vilkijos seniūnija kreipėsi į Kultūros paveldo departamento Kauno skyrių ir gavo pritarimą. Atminimo ženklas taip pat suderintas su Kauno rajono savivaldybės kelių ir transporto skyriumi. Beliko visus suderintus dokumentus kartu su užpildytu prašymu pateikti Kauno rajono savivaldybės Atminimų įamžinimo komisijai (pridedama). Gavus komisijos sprendimą, reikia susisiekti su Jakovo Bunkos fondu ir planuoti Atminimo ženklo pastatymo datą.

NUTARTA: kreiptis su prašymu į Kauno rajono savivaldybės Atminimo įamžinimo komisiją dėl Atminimo ženklo pastatymo.

Užbaigiant seniūnaičių sueigą seniūnas primena kad 2023-03-05 vyks merų ir savivaldybių tarybų rinkimai ir pagal įstatymą naujus seniūnaičius reikia išrinkti per 6 mėnesius nuo to, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos Savivaldybės tarybos nariai. Pirmasis posėdis bus balandžio mėnesį tai iki spalio pabaigos reikės organizuoti naujus seniūnaičių rinkimus.

PRIDEDAMA. 1. Vilkijos seniūnijos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita, 8 lapai;

 1. Vilkijos seniūnijos 2023 m. veiklos planas, 3 lapai;
 2. Seniūnaičių 2023 m. veiklos ataskaitos, 3 lapai;
 3. 2023 m. planuojamų seniūnaičių sueigų tvarkaraštis, 1 lapas;
 4. Taikomųjų tyrimų techninė specifikacija, kopija, 1 lapas;
 5. Vilkijos sen. 2023-2025 m. numatomų taisyti kelių (gatvių) sąrašas, 1 lapas;
 6. Tarybos sprendimas dėl žemės sklypo visuomenės poreikiams, kopija, 2 lapai;
 7. Tarybos sprendimas dėl viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros Kauno rajone, 5 lapai;
 8. Vilkijos kultūros centro 2023 m. renginių planas, 2 lapai;
 9. Daikto dovanojimo sutartis ir kt. dokumentai, kopija, 10 lapų;
 10. Seniūnaičių sueigos dalyvių sąrašas, 1 lapas.

 

Pirmininkas                                         Paulius Amanaitis

Sekretorė                                          Gintarė Zakarauskienė


VILKIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr.  TTP - 4
2022 m. rugpjūčio 25 d.  
Vilkija

Susirinkimas įvyko 2022 m. rugpjūčio 25 d. 15:00 val.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis
Susirinkimo sekretorė: seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis
Vilkijos seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas

DARBOTVARKĖ:
1.Dėl Vilkijos seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbų
prioritetinės eilės atrankos kriterijų.
2.Dėl numatomų darbų, veiklos, projektų įgyvendinimo.
3.Dėl kitų klausimų.  

1. SVARSTYTA. Dėl Vilkijos seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbų prioritetinės eilės atrankos kriterijų. Seniūnas, Paulius Amanaitis, sako, kad vadovaujantis 2022 m. birželio 30 d. tarybos sprendimu Nr. TS-256 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ seniūnija iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Kelių ir transporto skyriui seniūnijoje planuojamų remontuoti kelių ir gatvių objektų prioritetinę eilę su protokolu, pagal seniūnaičių sueigose nustatytą eiliškumą. Iki 2022 m. rugsėjo 15 d. reikia pateikti Kelių ir transporto skyriui seniūnaičių sueigoje nustatytus atrankos kriterijų duomenis (kriterijai gali būti rašomi tik: 0, 5, 10, 15, 20, 25 ir t.t.) su protokolais. Reikės pridėti atrankos kriterijų su motyvais lentelę, bei pateikti visų (kelių) gatvių (Vilijos seniūnijos) Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d.  sprendimu Nr. TS-454 „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KITŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS“ patvirtintame sąraše, eiliškumą ir kriterijus. Labai svarbu, kad prioritetai, kuriuos buvom sudėlioję (3 metų ir kaip svarbus Vilkijai, pasirinktas prioritetas (didžiausias balų skaičius) – kelių dangos būklė ir intensyvumas, mažiau reikšmingas kriterijus – praėjusiais metais pradėti asfaltuoti keliai, tęsiami darbai ir kt.) išliktų. Seniūnas, Paulius Amanaitis, prieš pradedant vertinimą prašo atkreipti dėmesį, kad:
• Į prioritetinę eilę (privačiomis lėšomis remontuojamų kelių ir gatvių) reikia įtraukti tik tuos kelius (gatves), prie kurių remontų privačiomis lėšomis prisideda fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems buvo gautas ar atnaujintas einamųjų metų prašymas. Nes galbūt ankstesniais metais pateikti prašymai prisidėti prie gatvės remonto šiai dienai tiems fiziniams ar juridiniams asmenims nebeaktualūs (jei tokių yra).
• Nurodant Objekto (kelio, gatvės) pavadinimą nepamiršti parašyti kelio (gatvės) Nr. ir nurodyti aiškią fiksuotą remontuotino kelio (gatvės) ar jo dalies pradžią ir pabaigą,
• Atkreipti dėmesį į bendrą kelių (gatvių) ilgį, jis turi sutapti su tarybos sprendime TS-454 „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KITŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS“ pateiktu ilgiu.
• Atkreipti dėmesį į matavimo vienetus, kur prašoma rašyti km, kur m.
• Neseniai remontuotus / rekonstruotus kelius (gatves), kuriems šiai dienai remonto
nereikia, tačiau pagal kriterijus surenka didelį balų skaičių siūloma įrašyti darbinio sąrašo pabaigoje, prirašant pastabą (pvz. Vytauto gatvė buvo remontuota 2013 m., būklė labai gera) – jiems balų nerašom.
Pateikus Kelių ir transporto skyriui  eiliškumą ir atrankos kriterijų duomenis, juos taip pat turėsime patalpinti savo seniūnijos internetiniame puslapyje.
Vyksta planuojamųjų remontuoti kelių ir gatvių prioritetinės eilės pagal atrankos kriterijų duomenis reitingavimas. Reitingavimas baigtas (pridedama lentelė).
NUTARTA: vienbalsiai pritarti: Vilkijos seniūnijos 2023-2025 m. numatomų taisyti kelių (gatvių sąrašas) prioritetinei eilei, Vilkijos seniūnijos atrankos kriterijams (TS), Vilkijos seniūnijos atrankos kriterijams su motyvais ir visų Vilkijos seniūnijos numatomų taisyti kelių (gatvių sąrašas) ir gatvių sąrašui (esant būtinybei bus koreguojamas).

2. SVARSTYTA. Dėl numatomų darbų, veiklos, projektų įgyvendinimo. Seniūnas, Paulius Amanaitis, praneša, kad buvusiose sueigose buvo aptartas kolumbariumo projektas ir nutarta įgyvendinti pasirinktą vizualizacijos variantą. Dėl atsiradusių aplinkybių, t.y. pasikeitus kapinių riboms, reikia koreguoti detalųjį kapinių teritorijos planą, kas truks ilgą laiką, reikės stabdyti arba nutraukti sutartį su projektuotoju. Pagal sutartį, po atliktos ekspertizės, techninio projekto derinimas bei statybą leidžiantys dokumentai turi būti gauti iki 2022-09-03. Dėl šios situacijos pirmadienį, 2022-08-29, bus Kauno rajono savivaldybėje susirinkimas ir tikimasi sprendinių šiuo klausimu.
Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas ketina padovanoti Atminimo ženklą, kuriuo nori įamžinti Vilkijos sinagogos buvimo vietą. Planuojamoje ženklo pastatymo vietoje kažkada buvo įrengta metalinė lentelė. Gavus visus suderinimus ketinama pastatyti atminimo ženklą (akmeninį stulpelį) kartu su lentele. Atminimo ženklą planuojama statyti suformuojant pakylą iš akmenų, kaip šalimais esančios medinės skulptūros ir atraminės sienelės, nekasinėjant grunto. Pagal Kauno rajono savivaldybės patvirtintą dailės kūrinių (atminimų įamžinimo) tvarkos aprašą, prieš teikiant prašymą savivaldybės komisijai, turim gauti suderinimą iš KPD skyriaus. 2022-08-10 Kultūros paveldo departamento Kauno skyriui buvo pateikti suderinimui dokumentai ir projektai.
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, Algimantas Smolenskas, klausia ar tikrai reikia suderinimo?
Seniūnas atsako, kad vadovaujantis Kauno rajono Tarybos patvirtintu dailės kūrinių ir atminimo įamžinimo tvarkos aprašu tai padaryti būtina.
Seniūnas sako jog turi gerų žinių dėl planuojamos remontuoti naujųjų kapinių aikštelės ir Kauno g. Taip pat turėtų greit paaiškėti dėl Bažnyčios g. – Čekiškės g. rekonstrukcijos planuojamų darbų. Vis dar neturi atsakymo iš NŽT dėl išimto visuomenės poreikiams žemės sklypo Tulpių g., kur planuojama įrengti turgavietę. Užklausus NŽT dėl numatomų veiksmų, NŽT atsako jog žemės savininkas su jais nesusisiekė ir tarnyba negali atsakyti ar savininkas norės atsiimti šį sklypą, ar norės atsiimti kitoje vietoje, ar norės gauti išmoką. Toliau apžvelgia situaciją dėl parko tualeto prijungimo prie miesto tinklų, dalinasi džiugia žinia, kad Kauno rajonas numatęs per du metus visose seniūnijose įgyvendinti Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimą ir numatoma darbus pradėti nuo Čekiškės ir Vilkijos seniūnijų.
Seniūnas dalinasi informacija, kad jau pakeistas nuotekų vamzdis ties Vydūno al. 90-92. Nuo pat Šlaitų g. 1B - Marmos g. 2A atbėgantis upelis ir lietaus paviršinis vanduo suteka į griovį, kuriuo didelis vandens srautas paduodamas link Vydūno al. ir toliau pro Vydūno al. 57 teka į Vydūno Mažąją (pralaida problematiška). Nuotekų vamzdis ties Vydūno al. 90-92 buvo sulūžęs ir peraugęs medžių šaknimis, todėl esant dideliam srautui lietaus nuotekų vamzdis ir pralaida esanti po regioniniu keliu bei kelias būdavo užnešami sąnašomis. Pakeitus vamzdį problema turėtų išsispręsti.
Seniūnas apžvelgęs einamus darbus dalinasi dar viena seniūnijos problema: Bažnyčios g. 11 gyvenamajam namui priklauso ūkinis statinys (sandėliukai), kuris jau dešimt metų griūna ir šiuo metu yra pavojingos būklės (pranešimas Nr. 50 pridedamas). Name trys butai priklauso privatiems savininkams, o du butai yra savivaldybės socialiniai būstai. Kelis metus besitęsianti komunikacija seniūnijos su namo gyventojais neduoda teigiamų rezultatų: seniūnija savivaldybės socialiniams būstams priklausančius sandėliukus sutvarkytų, bet savininkai savo dalies sandėliukų netvarko, motyvuodami sunkia materialine padėtimi. Ūkinis statinys registruotas registrų centre. Paskutinio susirinkimo metu (2022-05-31) buvo sutarta, kad savivaldybės socialinių būstų priklausinių remontą organizuos seniūnija, o butų ir kitų patalpų savininkai prie bendro turto – namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros išlaidų prisidės proporcingai. Neužilgo seniūnas sulaukė savininkų skambučių dėl atsisakymo mokėti už jiems priklausančių namo priklausinių remontą. Kadangi statinys avarinis, Kauno rajono savivaldybėje vykusio pasitarimo metu priimtas sprendimas, teikti savivaldybės socialinių būstų priklausinių remonto sąmatą Tarybos patvirtinimui, griauti ūkinį statinį, atstatyti karkasą ir stogą buvusio ūkinio statinio, įrengiant du sandėliukus priklausančius Bažnyčios g. 11-1 ir Bažnyčios g. 11-3 savivaldybės socialiniams būstams.
Kaip ne kartą konstatavo Konstitucinis Teismas, nuosavybė įpareigoja. Konstitucinis proporcingumo principas, įtvirtinantis teisių ir pareigų vienovę, įgalina kiekvieną asmenį, laisva valia įgyjantį nuosavybės teises į butą ar kitas patalpas, suvokti, kad šios įgytos teisės bus proporcingos su šios nuosavybės išlaikymu susijusioms pareigoms, kurių vykdymo našta teks savininkams. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalis, nustatanti principines išlaidų namo bendrojo naudojimo objektams išlaikyti ir mokesčių paskirstymo nuostatas, kaip tik ir remiasi proporcingumo principu, pagal kurį butų ir kitų patalpų savininkas prie bendro turto – namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros išlaidų privalo prisidėti proporcingai savo turto daliai, kurią lemia jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitų patalpų naudingasis plotas.
Seniūnas sako, kad remiantis LR įstatymais namo savininkams bus išsiuntinėti įspėjimai dėl pavojingo statinio nepriežiūros.

3 SVARSTYTA. Dėl kitų klausimų. Seniūnas dalinasi informacija apie Ukrainos piliečius, apgyvendintus žemės ūkio mokyklos bendrabutyje, Čekiškės g. 124, Vilkija. Mini, kad iš gyventojų yra gauta nusiskundimų dėl ukrainiečių elgesio viešoje erdvėje. Reaguojant į gyventojų pranešimus, pasitelkus Kauno rajono Saugumo grupės pareigūnus 2022-08-09 buvo organizuotas susitikimas. Susitikimo metu ukrainiečiams pagarsintos Lietuvoje galiojančių teisės aktų normos, reglamentuojančios atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus, t.y., alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje, viešosios rimties trukdymą, tyčinį turto sunaikinimą ar sugadinimą, smulkias vagystes ir tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaikų interesams. Susitikimo metu taip pat teikta informacija dėl pensijų ir pašalpų mokėjimo, vaikų maitinimo, priėmimo į darželį ir mokyklą.
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, Remigijus Vaitiekūnas, pritaria seniūnijos konteinerio pastatymui prie tvenkinio (Čekiškės g. – Tvenkinio g.), kadangi ten mėgstama ukrainiečių susibūrimo vieta (žvejoja, laužus kūrena, poilsiauja prie vandens) ir pats ne kartą perspėjo poilsiaujančius susirinkti šiukšles ir išmesti į pastatytą konteinerį.
Seniūnas siūlo seniūnaičiams padiskutuoti tokiu klausimu: Čekiškės g. 120 daugiabučio namo gyventojai atsisako išsipirkti ir prižiūrėti NŽT suformuotą žemės sklypą aplink daugiabutį namą. Seniūnas skaito 2022-06-22 Vilkijos seniūnijos gautą Nr. 45 daugiabučio namo gyventojų prašymą (pridedamas prašymas Nr. 45, kopija). Atsisakymo esmė, kad gyventojai nenori pjauti žolės daugiabučiui namui priklausančiame sklype ir todėl jie prieštarauja, atsisako įsigyti gyventojams paskirtas dalis. Seniūnas sako, kad buvo susirinkimas šiuo klausimu su namo gyventojais ir jiems pristatytos galimybės dėl žemės sklypo prie daugiabučio namo. Kadangi sklypas suformuotas, tai seniūnas nuvyko į Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos ir Urbanistikos skyrius dėl sklypo sumažinimo. Iš principo, sklypą galima mažinti, tik reikia išsiaiškinti kelis niuansus: ar iš naujo formuoti, daryti performavimą ar sklypo atskyrimo procedūras. Seniūnas sako, kad seniūnijos pozicija yra išlaikyti sklypą nesumažinant, kad ateityje daugiabučio namo gyventojai turėtų prie namų žaliąją erdvę, kurioje galbūt galėtų atsirasti vaikų žaidimo aikštelė, poilsio vieta ar kita ir prašo seniūnaičių nuomonės dėl sklypo sumažinimo. Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, Algimantas Smolenskas, nemato kliūčių dėl sklypo sumažinimo ir siūlo daugiabučio namo atsisakomą žemės sklypą paimti visuomenės poreikiams ir kaip vieną iš miestui labai trūkstamų dalykų šioje vietoje įrengti turgavietę.
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, Remigijus Vaitiekūnas, taip pat nemato kliūčių dėl sklypo sumažinimo ir siūlo daugiabučio namo atsisakomą žemės sklypą visų pirma paimti visuomenės poreikiams ir šioje vietoje įrengti aikštelę, kuri turėtų įvairią paskirtį: mašinų parkavimo (netoli yra gimnazija ir žemės ūkio mokykla, kuriose vykstant renginiams, susirinkimams mašinos parkuojamos šalia regioninio kelio važiuojamosios dalies, kas nedidina eismo saugumo), prekybos vieta, lauko erdvėje organizuojamiems susibūrimams, komunalinėms reikmėms r kt.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti žemės sklypo, prie Čekiškės g. 120 daugiabučio namo, performavimui, sumažinant daugiabučiui namui sklypo dalį ir pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

Seniūnas dalinasi informacija dėl Liepų g. 15. Problema ta, kad Liepų g. ties namų valda Nr. 15, šaligatvyje esantis šulinukas pastoviai prisipildo lietaus nuotekų, kurios semia sklypą Nr. 15 (pridedamas prašymas Nr. 49, kopija). Savininkas dėl šios problemos kreipėsi į UAB „Giraitės vandenys“ darbuotoją S. Z. (duomenys nuasmeninti), kuris abejoja, ar šis šulinys priklauso jų įmonei, kuri atsakinga už Vilkijos miesto paviršines lietaus nuotekas ir jų surinkimą. Seniūnas nuvyko į Liepų g. (prie sklypo Nr. 15) apžiūrėti esančio šulinio. Įvertinęs situaciją, seniūnas susisiekė su seniūnijos teritorijoje paviršines lietaus nuotekas tvarkančios UAB „Giraitės vandenys“ Vilkijos miestą kuruojančiu specialistu S. Z. (duomenys nuasmeninti). Susitikimo metu priimtas sprendimas ištraukti susikaupusias lietaus nuotekas ir išvalyti nusėdusį dumblą, kuris galimai užkimšo drenažo tinklus. Atlikus šiuos darbus lietaus nuotekos nuteka drenažo tinklais. Senas, nusidėvėjęs šulinio dangtis buvo pakeistas nauju.
Seniūnas praneša sueigos dalyviams, kad gavo naujo Vilkijos gyventojo paklausimą dėl Vydūno al. 39 A galimybės įsirengti veidrodį (pridedamas paklausimas Nr. 48, kopija). Gyventojas naudojasi įvažiavimu esančiu Vydūno al. 39, kuris yra pakalnėje ir išvažiuojant iš sklypo sudėtinga įvertinti eismą kairėje. Gyventojas motyvuoja kad ta atkarpa gana pavojinga.
Seniūnaičiai išsako nuomonę, kad Vydūno alėjoje yra pavojingesnių, eismo saugumo atžvilgiu, vietų, Vydūno al. kelias priklauso regiono keliams, todėl tikslinga pirmiausiai šiuo klausimu žinoti LAKD nuomonę ir ar jie derintų veidrodžio pastatymą šioje vietoje (priešais Vydūno al. 39).
NUTARTA. vienbalsiai pritarti, kad seniūnija kreipsis el. laišku į LAKD dėl galimybės įrengti veidrodį Vydūno al., Vilkija, priešais Vydūno al. 39.

Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, Algimantas Smolenskas, praneša kad buvusių gausių kritulių metu susiformavo ir ilgai buvo vandens telkinys ant Čekiškės g. šaligatvio ties Kauno g. 67-75 namų valdomis.
Seniūnas atsako, kad situacija žinoma ir dalis sprendinių problemai pašalinti jau įgyvendinta, liko su LAKD išspręsti klausimą dėl pralaidos įrengimo atkarpoje.
Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Seniūnas, Paulius Amanaitis, pranešė kad pokalbio su gyventojais metu buvo siūlymas žemės sklype tarp Šlaitų g. 7A ir Šlaitų g. 9 įrengti taką, kuris atitiktų gyventojų poreikius (mat šiuo natūraliai susiformavusiu taku gyventojai vaikšto į Vilkijos lopšelį darželį, Vilkijos gimnaziją ir kt. įstaigas). Seniūnas pristato plotą, kuris galimai bus paruoštas išėmimui visuomenės poreikiams.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, siūlo išimti šį plotą ir įrengti ne tik taką bet ir laisvalaikio zoną.
Seniūnas rodo pažymėtą plotą planuojamam paėmimui ir atsako, kad šį sklypą suplanuos išvalyti seniūnijos jėgomis, o taip pat ir SAARS lėšomis, tada reiks parengti vietos sutvarkymo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams projektą.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti dėl seniūnijos žemės ploto paėmimo visuomenės poreikiams.

Pirmininkas                     Paulius Amanaitis
                                                           
Sekretorė                    Gintarė Zakarauskienė


KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS IR SENIŪNAIČIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr.  TTP - 3
2022 m. liepos 14 d.  
Vilkija

Susirinkimas įvyko 2022 m. liepos 14 d. 10:00 val.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis
Susirinkimo sekretorė: seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos kultūros centras, Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis
Vilkijos seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Kultūros centro direktorė L. B. (duomenys nuasmeninti)
Kultūros centro darbuotoja L. M. (duomenys nuasmeninti)
Kultūros centro projektų vadovė A. J. (duomenys nuasmeninti)
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
Renginio režisierius D. M. (duomenys nuasmeninti)

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl šventės organizavimo.
2. Dėl M. G. (duomenys nuasmeninti) skulptūros instaliavimo Vilkijoje.

1. SVARSTYTA.  Dėl šventės organizavimo. Seniūnas, Paulius Amanaitis, sako, kad susirinkome apsvarstyti ir aptarti Vilkijos miesto vasaros šventės. Iki šiol buvo ne vienas susitikimas su režisieriumi ir Vilkijos kultūros centro komanda dėl įvairių derinimų ir šiai dienai jau turime beveik baigtinį šventės scenarijų, kuris pagal situaciją dar kažkiek koreguosis.
L. B. (duomenys nuasmeninti), kultūros centro direktorė, sako, kad scenarijų pristatys režisierius D. M. (duomenys nuasmeninti) ir trumpai apžvelgė šventės organizavimui būtinus: žmogiškuosius resursus (ypač  reikalingas elektrikas), atlikėjų maitinimą, inventorių ir kt.
Paulius Amanaitis, seniūnas, papildo, kad reikės pastatyti šiukšliadėžes, numatyti vietas prekybininkams, pastatyti biotualetus, užtvarus teritorijos užtvėrimui, užsakyti sportininkų apdovanojimui medalius ir taures, pasirūpinti scenos apipavidalinimu, atrinkti pasiūlytus gyventojus apdovanojimui šventės metu, pasirūpinti teritorijos sutvarkymu po šventės, pastatyti ženklus, paruošti mašinoms laikinas parkavimo vietas ir pasidžiaugė, kad jau yra gautas leidimas šventei organizuoti.
D. M. (duomenys nuasmeninti), režisierius, sako, kad kaip ir pernai bus atvežtas didelis ekranas ir viena iš sąlygų, kad būtinai reikalinga apsaugos tarnyba, kuri užtikrins šventės saugumą (reikia saugoti ekraną, kurio vertė apie 30 000 Eur, nuo galimo niokojimo).
Paulius Amanaitis, seniūnas, atsako, kad jau sutarta su saugos tarnyba ir šventės metu bus keturi apsaugininkai. Taip pat šventės dieną bus elektrikas ir jis pagelbės su elektros pajungimo darbais, bus ir seniūnijos darbininkai, kurie talkins pagalbiniuose darbuose, paruoš šventės teritoriją ir ją sutvarkys po šventės.
D. M. (duomenys nuasmeninti), renginio režisierius, pristato renginio scenarijų. Detalizuojamos scenarijaus dalys (scenarijus pridedamas). Aptariama, kad: keltininkus dėl šventės eigos informuos seniūnija, savanorius organizuoja kultūros centras (KC), šaškių uždegimu rūpinasi KC, fotografu rūpinasi KEKS‘as (paslaugos bus teikiamos apie valandą), apdovanojimus pasiruošia seniūnija. Vyksta diskusijos dėl fotografo paslaugų ir drono viso renginio metu. Išsakoma nuomonė, kad fotografo ir drono reikia visam šventės laikui. Toliau svarstomi techniniai dalykai: dėl elektros galios, generatorių, greičio ribojimo ženklų, draudžiamųjų ženklų, biotualetų, plautuvių, stalų, kėdžių, stop juostų, kitų informacinių ženklų, palapinių. L. B. (duomenys nuasmeninti), KC direktorė, siūlo centro 4 palapines: 3x6 – prie scenos dainininkams, dvi 2x2 – garso operatoriams, 3x3 – tinklinio turnyro žaidėjams ir pirks mineralinį vandenį. Paulius Amanaitis, seniūnas, sako, kad organizuos palapinių pastatymą, du tinklinio kamuolius, švilpuką, stalą, dvi kėdes.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, klausia ar bus organizuojamas paplūdimio turnyras?
L. M. (duomenys nuasmeninti), KC darbuotoja atsako, kad turnyras bus, jau paruoštas plakatas ir vyksta kvietimas registracijai į varžybas, turnyrą ves A. U. (duomenys nuasmeninti).
L. B. (duomenys nuasmeninti), KC direktorė, klausia kaip dėl maitinimo?
Paulius Amanaitis, seniūnas, atsako, kad derinama su dviem paslaugų teikėjais ir prašo pasakyti koks numatomas maitinti žmonių skaičius.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja informavo, kad norintys prekiauti per šventę
prekeiviai turi turėti leidimus. Prekybininkai turi pateikti šiuos būtinus dokumentus:
1. Pasirašytą „informavimas apie asmens duomenų tvarkymą“.
2. Užpildytą paraišką (prašymą).
3. Įmonės, individualios veiklos, UAB, MB ar kitos veiklos liudijimo pažymą, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą.
4. Asmens dokumento kopiją.
5. Pranešimą apie sumokėtą mokestį ( būtinai nurodykit kad mokat už leidimą prekiauti VILKIJOJE).
Tik pateikus visus dokumentus bus išrašomas leidimas prekybai.
NUTARTA: pritarti Vilkijos miesto šventės programai (scenarijui), maitinimo paslaugas atliks du paslaugos teikėjai, leidimai bus išrašomi gavus visus reikalingus dokumentus, elektriko paslaugas šventės dieną teiks Vilkijos seniūnijos elektrikas V. G. (duomenys nuasmeninti), seniūnijos darbininkai talkins pagalbiniuose darbuose, paruoš šventės teritoriją ir ją sutvarkys po šventės, seniūnija organizuos renginio apsaugą.

2. SVARSTYTA.  Dėl M. G. (duomenys nuasmeninti) skulptūros instaliavimo Vilkijoje.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, praneša, kad artėjančios miesto šventės metu turi būti pastatyta ir pristatyta bendruomenei menininko M. G. (duomenys nuasmeninti) kinetinė  skulptūra. Buvusių susitikimų metu M. G. (duomenys nuasmeninti) pristatė numatomos kinetinės skulptūros projektą ir vizualizacijas.
Seniūnaitis, Algimantas Smolenskas, klausia kokia tai skulptūra, kurioje vietoje ji stovės ir ką ji simbolizuoja?
Seniūnas, Paulius Amanaitis, atsako, kad tai kinetinė instaliacija – Vilkiukas Vilkijai. L. Armstrongo estrados pašonėje džiazuojantis Vilkiukas. Vinilo ir vilnijimo (Nemuno) įkvėpta kompozicija. Objektas judantis nuo vėjo ir skatinantis žiūrovą tyrinėti, bei pačiam sukioti kūrinį. Kinetika, kaip viena iš svarbiausių kūrino idėjų, pasirinkta siekiant priminti apie Vilkijoje veikiantį upių keltą ir atliepianti miesto šventės devizui – KELKIS IR JUDĖK. Kvietimas judesiui, kelionei nulėmė ir kūrinio vietos parinkimą prie tarpmiestinių autobusų sustojimo vietos.
Seniūnaitis, Remigijus Vaitiekūnas, klausia ar buvo kinetinės skulptūros projekto svarstymas Kauno rajono savivaldybėje Atminimų įamžinimo komisijoje, ar  nekils problemų statant skulptūrą ir kam priklauso žemė, kurioje bus pastatyta?
Seniūnas, Paulius Amanaitis, atsako kad prašymas įrengti Trumpalaikį dailės kūrinį teikiamas Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje planuojamas Trumpalaikis dailės kūrinys. Prašymą svarsto ir sprendimą priima Savivaldybės administracijos seniūnija, kuriai yra teikiamas prašymas. Seniūnijos seniūnaičių sueigoje reikia aptarti visus galimus aspektus dėl trumpalaikio dailės kūrinio  įrengimo viešoje vietoje, netoli autobusų sustojimo („Vilkija žemutinė“), žemės sklype, kuris priklauso Kauno rajono savivaldybei.
Seniūnaitis Algimantas Smolenskas sako, kad idėja tikrai gera ir vieta tinkama Vilkiukui.
NUTARTA: vienbalsiai pritarti Trumpalaikio meno kūriniui – kinetinei instaliacijai ir jo pastatymui Vilkijos mieste, savivaldybei priklausančiame žemės sklype, netoli autobusų sustojimo („Vilkija žemutinė“).  

Pirmininkas             Paulius Amanaitis           

Sekretorė             Gintarė Zakarauskienė


 VILKIJOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr. TTP-2
2022 m. gegužės 3 d.
Vilkija

Susirinkimas įvyko  2022 m. gegužės 3 d. 16.00 h.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis
Susirinkimo sekretorė: Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
KRS socialinių paslaugų centro darbuotoja R. R. (duomenys nuasmeninti)
Bendruomenės centro „Atgimimas“ pirmininkė Romutė Jocienė (nuotoliniu būdu)

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo.
2.Dėl delegato į vertinimo komisiją
3.Dėl Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų.
4.Dėl II-ojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos ir sovietinę santvarką propaguojančių gatvių pavadinimų.
5.Dėl planuojamo gyventojų susirinkimo (kolumbariumas, monumentas, žydų įamžinimo lentelė, karių palaidojimo paminklo iškėlimas).
6.Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA. Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo.
Seniūnaičiams ir bendruomenės centro pirmininkei (į el. paštą išsiųstas) NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
Seniūnas P. Amanaitis supažindina seniūnaičius ir kitus sueigos narius su tvarkos aprašu ir siūlo išsakyti savo nuomonę.
Senamiesčio seniūnaitis A. Smolenskas siūlo rinktis „12.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas)“, kadangi ši veikla yra ypač aktuali dėl karo Ukrainoje pas mus atvykusių karo pabėgėlių. Viena iš veiklų galėtų būti lietuvių kalbos mokymas, kadangi tikėtina jog atvykę asmenys gyvens čia ilgesnį laikotarpį.
Panemunės seniūnaitis K. Markevičius siūlo rinktis „12.6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas)“. Siūlymą grindžia tuo, jog Vilkijoje jau tapo tradicija miesto renginiai, kurie kasmet vyksta vis aukštesnio lygio.
Seniūnaičiai šioms veikloms siūlo:
1.Edukacija (mokymai, paskaita),
2.Vakaronė,
3.Spektaklis, koncertas,
4.Miesto šventė,
5.Sporto varžybos.
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis R. Vaitiekūnas siūlo „12.7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams)“. Savo siūlymą grindžia tuo jog mieste jau pradėtos puošti ir paruoštos tolimesniam puošimui erdvės. Vieną iš pavyzdžių paminėjo apšvietimo stulpų (Čekiškės g.) puošybą šviečiančiomis dekoracijomis. Priminė, jog buvusiose seniūnaičių sueigose puošybos klausimas buvo svarstytas ir prieitas sutarimas, kad šią veiklą reikia pratęsti. Kadangi NVO veikloms skiriama suma nedidelė, tuomet kasmet nuosekliai papuošiant po atkarpą, finale pasipuošim visą Čekiškės gatvę. Dar vienas pasiūlymas šiai veiklai, tai miesto parke įrengti sūpynes. Sūpynių įrengimas būtų tiesioginė veikla-bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų atnaujinimas.
Seniūnaičiai šiai veiklai siūlo:
1.Sūpynės,
2.Palapinė,
3.Špižinis puodas,
4.Stalai su suolais.
Bendruomenės centro pirmininkė R. Jocienė taip pat pritaria šioms veikloms ir sako kad aptariamos veiklos naudingos miesto bendruomenei, prasmingos ir turi išliekamąją vertę.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarti NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje 12.2., 12.6., ir 12.7.veikloms ir šių veiklų įgyvendinimui siūlomoms priemonėms.

2. SVARSTYTA. Dėl delegato į vertinimo komisiją. Seniūnas, P. Amanaitis informuoja, kad 2022 m. balandžio 29 d. savivaldybėje buvo patvirtintas bendruomenių rėmimo tvarkos aprašas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, pridedama). Pagal tvarkos aprašo 21 punktą, Vertinimo komisija sudaroma iš 10 narių: 5 seniūnaičių, 3 bendruomeninių organizacijų
atstovų ir 2 Savivaldybės administracijos atstovų. Seniūnaičius į vertinimo komisiją deleguoja
išplėstinės seniūnaičių sueigos. Jeigu į Vertinimo komisiją pasiūlomi daugiau nei 5 seniūnaičiai, organizuojamas pasiūlytų seniūnaičių susirinkimas, kuriame balsavimo būdu išrenkami 5 seniūnaičiai. Galima siūlyti nuo vienos sueigos ne daugiau kaip vieną seniūnaitį. Į vertinimo komisiją deleguojami atstovai turi turėti paraiškų vertinimo patirtį ir gebėti atlikti paraiškų vertinimą.
Seniūnaičiai K. Markevičius ir R. Vaitiekūnas delegatu pasiūlė seniūnaitį A. Smolenską, KRS socialinių paslaugų centro darbuotoja R. R. (duomenys nuasmeninti) taip pat siūlo seniūnaitį A. Smolenską, BC pirmininkė R. Jocienė taip pat siūlo seniūnaitį A. Smolenską.
Seniūnaitis A. Smolenskas sutinka su pasiūlymu jį deleguoti į vertinimo komisiją.
NUTARTA. pritarti seniūnaičio Algimanto Smolensko kandidatūrai delegatu į vertinimo
komisiją.

3. SVARSTYTA. Dėl Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų.
Seniūnas P. Amanaitis informavo kad 2022-05-03 numatyti Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai neįvyko, nes nei vienas kandidatas nepateikė dokumentų. Pagal Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą „34. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis Apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus. „. Seniūnas sako, kad pakartotiniai rinkimai numatomi 2022-06-14.
NUTARTA pritarti informacijai.

4. SVARSTYTA. Dėl II-ojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos ir sovietinę santvarką propaguojančių gatvių pavadinimų.
Seniūnas P. Amanaitis sako kad jaunimo organizacija kreipėsi į LR Vidaus reikalų ministerija su raštu dėl sovietinę santvarką propaguojančių gatvių pavadinimų keitimo. Ministerija atsakydama jaunimo organizacijai taip pat pakvietė ir savivaldybes aktyviai prisidėti telkiant vietos bendruomenes aktyviai diskusijai apie netinkamų gatvių pavadinimų keitimą. Kadangi Vilkijos mieste tokių gatvių nėra, tai dėl pavadinimų keitimų problemos nėra, bet yra neišspręstas klausimas dėl sovietinių karių kapų Vydūno alėjoje. Seniūnas sako kad turi žinių jog kažkas bendruomenės vardu kreipiasi į žurnalistus ir kitas institucijas nors seniūnija nėra gavusi jokio bendruomenės pranešimo, rašto ar kreipimosi.
Panemunės seniūnaitis K. Markevičius atsako kad jis kreipėsi į žurnalistus ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Jis tikina, kad toje vietoje palaidoti du stribai ir NKVD kariai (remiantis LGGRTC istorine-archyvine pažyma, kurioje remiantis dokumentais nurodoma, kad Vilkijoj palaidota 14 nežinomų karių 1949 metais įrengtose kapinėse (ten pat, 1.7,9). Toje pačioje pažymoje pažymima, kad archyviniuose šaltiniuose pateikiami skirtingi duomenys apie žuvusių karių skaičių. Paminklinėje lentoje iškalti devynių žuvusių karių duomenys. Tarp Jų paminėta: vienas karys – 711šaulių pulko eilinis ir 2 kariai – 331 pasienio pulko eiliniai. Pastabose rašoma, kad 331 pasienio pulkas priklausė NKVD kariuomenei ir pulkas dalyvavo veiksmuose prieš Lietuvos partizanus). Savo surinktą medžiagą seniūnaitis perdavė Kauno rajono savivaldybei ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Seniūnaičio siekis yra įrodyti, kad Vilkijoje palaidoti ne kariai, kad atėjo laikas tą melagingą paminklą nukelti ir nebegarbinti stribų, juos perkelti į kapines, tą padarant iki šių metų gegužės devintos dienos.
Seniūnas atsako, kad šiuo klausimu 2015 m. Kauno rajono savivaldybė kreipėsi į KPD. Iki šiol nėra tikslaus išaiškinimo kaip turėtų būti iškeldintos šios karių kapinės. Taip pat šį klausimą įpareigota spręsti Kauno rajono savivaldybės Atminimų įamžinimo komisija, kurios pirmininkas yra tarybos narys Jonas Mykolaitis. Kultūros ministras Simonas Kairys 2022-04-19 pasirašė įsakymą Nr. ĮV-417, keičiantį kriterijus, kuriais remiantis sovietiniai paminklai kapinėse iki šiol buvo saugomi paveldą reglamentuojančių įsakymų. Siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad įsakyme minimi paminklai, Vilkijoje yra karių kapinės. Seniūnas sako kad sprendžiant šį klausimą Kauno rajono savivaldybė, esant nepaprastai padėčiai dėl karo Ukrainoje, vengdama provokacijų, kreipėsi metodinės pagalbos priimant tolimesnius sprendimus, susijusius su minėto paminklo (sovietinių karių kapinėmis) situacija ir vietos gyventojų bendruomenės informavimu į LR Užsienio reikalų ministeriją, LR Kultūros ministeriją, Kultūros paveldo departamentą ir KPD Kauno teritorinį skyrių. Gavus šių institucijų atsakymus planuojamas šių metų gegužės dvidešimt ketvirtą dieną susirinkimas su gyventojais.
Seniūnaitis K. Markevičius atsako kad tai ilgai užtruks ir jei iki gegužės devintos neiškels, tai jau bus nebeaktualu.
Seniūnaičiai A. Smolenskas ir R. Vaitiekūnas siūlo sulaukti minėtų institucijų atsakymų ir gyventojų susirinkime aptarti šį klausimą.
Seniūno pavaduotoja G. Zakarauskienė prašo nesivadovauti emocijomis, sulaukti institucijų atsakymo, nekiršinti bendruomenės, daugiau tolerancijos šiuo klausimu.
NUTARTA. Sulaukus atsakymų iš LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir KPD Kauno teritorinio skyriaus dėl sprendimų, susijusių su minėto paminklo (sovietinių karių kapinėmis) situacija, organizuoti gyventojų susirinkimą.

5. SVARSTYTA. Dėl planuojamo gyventojų susirinkimo (kolumbariumas, monumentas, žydų įamžinimo lentelė, karių palaidojimo paminklo iškėlimas).
Seniūnas P. Amanaitis sako, kad buvusiose sueigose seniūnaičiai A. Smolenskas ir K. Markevičius pristatė įamžinimo objektų projektus. Seniūnija yra numačiusi naujosiose kapinėse įrengti kolumbariumą, kurio projektas jau parengtas ir apsvarstytas seniūnaičių sueigoje, kurį taip pat reiktų pristatyti bendruomenei. Apjungiant visus objektus ir svarstytinus klausimus, taip pat gavus atsakymus iš institucijų tikslinga planuoti 2022-05-24 gyventojų susirinkimą.
Seniūnaitis R. Vaitiekūnas sako kad tikrai yra daug klausimų kuriuos reikia aptarti su gyventojais, bendruomene.
KRS socialinių paslaugų centro darbuotoja R. R. (duomenys nuasmeninti) taip pat pritaria siūlymui, nes turi informacijos kuria nori pasidalinti su bendruomene.
NUTARTA. Organizuoti gyventojų ir bendruomenės susirinkimą 2022-05-24 pristatant bendruomenei atsakymus iš LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir KPD Kauno teritorinio skyriaus dėl karių kapų, kolumbariumo, žydų įamžinimo lentelė ir monumentas partizanams.

6. SVARSTYTA. Dėl kitų klausimų.
Seniūnas praneša kad seniūnija gavo dovanų iš VDU ŽŪA ąžuolų – gamtos paminklų gilių VDU Žemės ūkio akademijos medelyne išaugintus ąžuolų sodinukus (pažymėjimas). Prašo siūlyti vietas tinkamas šių medelių pasodinimui. Sueigos dalyviai siūlo pasodinti ąžuoliukus seniūnijos teritorijoje nuo paminklinio akmens „Vilkija“ dešiniau ir akmens parko teritorijoje atsodinti vietoj nunykusių medelių.
Seniūnas informuoja kad žemės ūkio mokyklos pastatas (bendrabutis) perduotas Švietimo ministerijai ir jame bus apgyvendinamos ukrainiečių šeimos emigravusios į Lietuvą dėl karo Ukrainoje. Šiame pastate emigrantai apgyvendinami per „Stiprūs kartu“ organizaciją“.
Sueigos dalyviai pritaria informacijai ir siūlo savo asmeninę pagalbą jei prireiks.
Seniūnas taip pat primena kad ne už kalnų miesto vasaros šventė, kuri šiemet bus tikrai įspūdinga, nes kaip ir pernai renginį apsiėmė režisuoti renginių vedėjas, reperis, aktorius D. M. (duomenys nuasmeninti). Žinant, kad vasarą visi susiplanuoja atostogas ir darbus, prašo pagal galimybes prisidėti prie renginio organizavimo darbų.
Taip pat seniūnas trumpai apžvelgė atliekamus ir nuveiktus darbus, tokius kaip: sutvarkyta įvaža į keltą, padarytas takelis į darželį Draugystės gatvėje, išvalyti apžvalgų aikštelių šlaitai, nudažyti koplytstulpiai ir kapinių tvoros stulpai, išvalytas ir sutvarkytas Tvenkinio g. sąvartynas, valoma teritorija prie miškų ūkio, išimti sklypai visuomenės poreikiams, Tulpių g. visuomenės poreikiams išimtas sklypas patvirtintas kaip prekybos vieta, pastatyta daugiau šiūkšliadėžių šunų ekskrementams, pastatytas biotualetas prie vaikų žaidimų aikštelės (Tulpių g.), išvalytas kanalas ties Vydūno al. 90-92 (nes numatyta pakeisti nuotekų vamzdį), Čekiškės g. (ties Kauno g. 77) įrengta pralaida ir šulinys, pakeisti šviestuvai: prie akmens „Vilkija“, Liepų g., Bažnyčios g., Čekiškės g., Alyvų g. sklype, kur surenkamas iš aplinkinių teritorijų paviršinis vanduo, išvalyti krūmokšniai, ir kt.
Seniūnaitis, R. Vaitiekūnas, sako kad gavo savo seniūnaitijos (Čekiškės g. daugiabučių namų Nr. 63, Nr. 65, Nr. 67, Nr. 69 ) gyventojų prašymą (Prašymas 2022-04-29) dėl kelio atkarpos suremontavimo.
Seniūnas priima prašymą, perskaito. Informuoja seniūnaitį, kad gautą prašymą užregistruos, priims sprendimą ir bendru sutarimu nusprendžia, kad atsakymą pateiks telefonu, o seniūnaitis informuos tuos seniūnaitijos gyventojus, kurie kreipėsi su prašymu.
NUTARTA. Pasodinti sertifikuotus ąžuolus teritorijoje dešiniau nuo paminklinio akmens „Vilkija“ ir akmens parko teritorijoje atsodinti vietoj nunykusių medelių. Pritarti vykdomiems ir atliktiems darbams. Pritarti dėl daugiabučių namų kelio atkarpos klausimo išsprendimo ir atsakymo pateikimo būdo. Pritarti gautai informacijai.

Pirmininkas                 Paulius Amanaitis

Sekretorė                Gintarė Zakarauskienė


KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr. TTP-1
2022 m. vasario 10 d.
Vilkija

Susirinkimas įvyko  2022 m. vasario 10 d. 16.00 h.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis
Susirinkimo sekretorė: Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl Vilkijos seniūnijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
2.Dėl Vilkijos seniūnijos 2022 m. veiklos plano pristatymo.
3.Dėl seniūnaičių 2021 m. veiklos ataskaitų.
4.Dėl kitų klausimų.

1.SVARSTYTA. Dėl Vilkijos seniūnijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
Seniūnas Paulius Amanaitis informavo, kad vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, seniūnaičių sueigai reikalinga išsirinkti sueigos pirmininką iš dalyvaujančių tarpo. Naujamiesčio seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas sueigos pirmininku pasiūlė Paulių Amanaitį. Kitų pasiūlymų nebuvo.
Seniūnaičiams pristatoma seniūnijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą. Seniūnas Paulius Amanaitis  prašo seniūnaičių išsakyti nuomonę ir balsuoti dėl nutarimo.
NUTARTA: vienbalsiai pritarti seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaitai.

2. SVARSTYTA. Dėl Vilkijos seniūnijos 2022 m. veiklos plano pristatymo. Seniūnaičiams
pristatytas seniūnijos 2022 m. veiklos planas. Visi numatomi darbai aprašyti seniūnijos 2022 m. veiklos plane, kuris bus teikiamas tarybai patvirtinimui.
NUTARTA. pritarti seniūnijos 2022 m. veiklos planui.

3. SVARSTYTA. Dėl seniūnaičių 2021 m. veiklos ataskaitų. Naujamiesčio seniūnaitis
Remigijus Vaitiekūnas pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Panemunės seniūnaitis Kęstutis Markevičius pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Senamiesčio seniūnaitis Algimantas Smolenskas pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Daugiabučių seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą (pridedama).
NUTARTA pritarti seniūnaičių 2021 m. veiklų ataskaitoms.

4.1. SVARSTYTA. Dėl kitų klausimų. Seniūnas pranešė seniūnaičiams kad, šiais metais
Vilkijos seniūnijai skirta apie 900 Eur bendruomenės lėšų. Seniūnija bendruomenės lėšas panaudodavo perkant gėles Vilkijos miesto įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progomis.
NUTARTA. pritarti visas bendruomenės lėšas ~900 Eur. panaudoti gėlėms, kurios bus
skirtos jubiliejų, įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progomis.

4.2. SVARSTYTA. Seniūnas Paulius Amanaitis informavo, kad šių metų vasario 1 dieną
gavo Daugiabučių seniūnaitės Gintarės Sutkevičiūtės pranešimą jog nebegali vykdyti seniūnaitės funkcijų  dėl sveikatos problemų. Administracijos direktoriaus nurodymu Vilkijos seniūnija turi organizuoti šios seniūnaitijos seniūnaičio rinkimus. Seniūnija vadovaudamasi seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašu planuoja 2022-03-01 18.00 val Daugiabučių seniūnaičio(-tės) rinkimus, gyventojų susirinkimo būdu, seniūnijos patalpose. Apie seniūnaičio-(tės) rinkimus nuo 2022-02-14 iki 2022-02-21 paskelbs KRS puslapyje, seniūnijos puslapyje, socialiniuose tinkluose, pakabinant skelbimus miesto ir daugiabučių namų skelbimų lentose (jei tokios yra).
NUTARTA. pritarti Vilkijos Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų organizavimui ir vykdymui.

4.3. SVARSTYTA. Dėl Vasario 16-osios šventės. Kaip ir kiekvienais metais
organizuojamas šventinis bėgimas (iniciatorius kunigas Vilkijos kunigas). Šventė prasidės mišiomis šv. Jurgio bažnyčioje. Po mišių rikiuosimės šventiniam bėgimui nuo bažnyčios (Bažnyčios g., Kauno g., Vydūno al.) iki Ringovės piliakalnio. Piliakalnio papėdėje bus lietuvių skalikų paroda, organizuojamos vaišės (arbata ir troškinys), planuojamas renginio filmavimas ir fotografavimas. Renginio pasiruošimui bus reikalinga pagalba sukrauti laužą, aptvarkyti piliakalnio prieigas. Vilkijos seniūnija yra vienas iš šventės organizatorių, todėl rūpinasi priemonėmis ir darbų atlikimo eiga.
NUTARTA pritarti Vasario 16-osios šventinio bėgimo renginiui ir pagal galimybes prisidėti prie renginio organizavimo darbų.

4.4. SVARSTYTA. Dėl Vilkijos kultūros centro planuojamų Vilkijos renginių. Seniūnas,
Paulius Amanaitis, rodo seniūnaičiams Vilkijos kultūros centro seniūnijai atsiųstą renginių sąrašą.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, klausia kodėl renginių sąraše nėra Užgavėnių, Jurginių, Kalėdų  eglutės įžiebimo švenčių?
Seniūnas, Paulius Amanaitis, atsako, kad kultūros centro darbuotoja L. M. (duomenys nuasmeninti) pateikė planuojamus šiltojo sezono renginius.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitis, pastebi kad kultūros centro veikla, jau ne vienerius metus, organizuojant Vilkijos miesto renginius, yra labai silpna.
NUTARTA. pritarti susipažinimui su Vilkijos kultūros centro, šiltuoju sezonu, planuojamais renginiais.

4.5. SVARSTYTA. Dėl Vilkijos kolumbariumų statybos projekto.  Seniūnas, Paulius
Amanaitis, rodo seniūnaičiams Vilkijos kapinių kolumbariumų sutvarkymo tris pavyzdžius ir sako kad reikia balsuoti už kurį nors projekto pavyzdį. Prašo kad seniūnaičiai pareikštų savo pastebėjimus, nuomonę. Visi sutaria, kad priimtiniausias yra 1 pavyzdys (pridedama). Pritarus seniūnaičių sueigoje, projektas bus pateiktas bendruomenės svarstymui.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, supažindina seniūnaičius su KRS Tarybos 2022-01-27 Nr. TS-32 „Dėl finansavimo skyrimo Kauno rajono daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų tvarkymui tvarkos aprašo patvirtinimo“ sprendimu. Šiuo aprašu vadovaujantis numatomas daugiabučių namų (įregistravusių žemės sklypą) kiemų sutvarkymas, remontuojant, rekonstruojant ar įrengiant kiemų dangą (automobilių stovėjimo aikšteles).
Seniūnas, Paulius Amanaitis, supažindina seniūnaičius su KRS Tarybos 2022-01-27 Nr. TS-33 „Dėl kompensacijų būstų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sprendimu. Šiuo aprašu numatoma kompensuoti asmenims, kurie jungsis prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Kadangi Vilkijos mieste ypač aktualus prisijungimas prie tinklų, tai būtų puikus paskatinimas aktyviau jungtis prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, primena seniūnaičiams, kad galioja KRS paslaugų teikimo sutartis su Kauno švara. Dėl iškritusių kritulių (sniego) kilo laikini nesklandumai dėl buitinių atliekų išvežimo, paslaugų teikėjas „Kauno švara“ geranoriškai komunikuoja ir stengiasi išvežti atliekas kaip gali mažiau atsiliekant nuo grafikų. Esant išvežimo nesklandumams reiktų glaudesnio bendradarbiavimo: seniūnija-seniūnaičiai-gyventojai. Seniūnija stengiasi greitai informuoti gyventojus apie nesklandumų sprendimus, seniūnaičiai irgi turėtų nelikti nuošalyje informuojant savo seniūnaitijų gyventojus.
NUTARTA. pritarti „Vilkijos kapinių sutvarkymo, zonavimo planas. Kolumbariumų statybos projektas. Adresu: Kauno r. sav. Vilkija, Čekiškės g. 1“ techniniam projektui ir susipažinimui su KRS Tarybos sprendimais Nr. 32 ir Nr. 33.

4.6. SVARSTYTA. Dėl Vilkijos gatvių apšvietimo atnaujinimo. Seniūnas, Paulius
Amanaitis, sako kad kai kuriose gatvėse jau yra pakeistas apšvietimas, todėl tikslinga nes naudinga tęsti tolimesnį apšvietimo atnaujinimą.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitis, sako kad gatvių apšvietimas yra svarbus ir tikrai tikslinga tęsti atnaujinimą.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, klausia pagal kokius prioritetus planuojama atnaujinti?
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitis, klausia ar šiemet numatoma įrengti apšvietimą Vydūno Mažojoje gatvėje (neasfaltuotoje gatvėje)?
Seniūnas, Paulius Amanaitis, atsako, kad būtų tikslinga modernizuoti šviestuvus tose gatvėse, kurios yra gretimai tų, kur jau pakeisti šviestuvai, taip pat atsižvelgiant į teritorijos (objekto) svarbą, eismo, žmonių srautų intensyvumą ir kt.
Pateikiamas gatvių sąrašas ir svarstomas šviestuvų pakeitimo gatvėse eiliškumas (sąrašas pridedamas).
NUTARTA. pritarti sudarytam eiliškumo sąrašui šviestuvų pakeitimo gatvėse.

4.7. SVARSTYTA. Dėl atrankos kriterijų (gatvės, keliai). Seniūnas, Paulius Amanaitis,
sako, kad KRS administracijos Kelių ir transporto skyrius keičia kelių priežiūros ir plėtros aprašą ir prašo seniūnijų peržiūrėti ir pasiūlyti gatvių, kelių atrankos vertinimo kriterijus. Rodomi siūlomi atrankos vertinimo kriterijai, sueigos dalyviai diskutuoja ir siūlo kriterijus. Sudaroma siūlomų vertinimo kriterijų lentelė (pridedama). Kai gatvių atnaujinimo eiliškumo kriterijai KRS Tarybos bus patvirtinti, tuomet koreguosis gatvių remonto eiliškumas (sąrašas pridedamas).
NUTARTA. pritarti kelių priežiūros ir plėtros finansavimo atrankos vertinimo kriterijams.

4.8. SVARSTYTA. Dėl skulptūros „Partizanai žvalgyboje“. Seniūnas, Paulius Amanaitis, praneša, kad yra projektas ir jį siūloma įgyvendinti Vilkijoje. Detaliau projektą pristatyti prašo seniūnaitį, Kęstutį Markevičių.
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitis, pristato projektą, kuris sukurtas
norint įamžinti vykusiais partizanines kovas. Seniūnaitis detaliai supažindina su projektu ir numatomom erdvėm, kur turėtų būti įgyvendintas projektas.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, sako, kad įgyvendinus projektą atsirastų dar vienas traukos centras Vilkijoje ir jei seniūnaičių sueiga pritars šiam projektui, tada projektą reikės pristatyti Vilkijos bendruomenei ir tik pritarus bendruomenei bus galima planuoti tolimesnius projekto įgyvendinimo etapus.
NUTARTA. pritarti „Partizanai žvalgyboje“ projektui ir balandžio mėnesį organizuoti gyventojų (bendruomenės narių) susirinkimą dėl projekto pristatymo visuomenei.

4.9. SVARSTYTA. Dėl daikto dovanojimo. Seniūnas praneša, kad sausio mėnesį gavo Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo daikto dovanojimo sutartį (pridedama). Šia sutartimi Dovanotojas neatlygintinai perduoda Atminimo ženklą Vilkijos sinagogai (kurio vertė 750 Eur), kurį Vilkijos seniūnija būtų įpareigota pastatyti toje vietoje, kurioje buvo Vilkijos sinagoga.
Visi seniūnaičiai vienbalsiai sutaria, kad Vilkijos sinagoga jau yra pažymėta ir jai yra
pastatyta puiki skulptūra atminimui įamžinti. Svarsto, kad nėra būtinybės atminimą įamžinti dar kartą ir gal reikia mandagiai atsisakyti pasiūlymo. Šalia sinagogos įamžinimo tikslingiau įrengti atminimo ženklą (lentelę), kuri yra pagaminta, su Vilkijoje stovėjusiais žydų namais ir gyvenusių žydų pavardėmis.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, pasidomės detaliau dėl dovanų priėmimo, nes dovanas priimti gali tik KRS.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, sako susiskambins su Jakovo Bunkos LPF direktoriumi ir aptars detaliau dėl atminimo įamžinimo.
NUTARTA. pritarti kad Vilkijos sinagoga jau yra įamžinta ir iki kovo 31 d. atsakyti Jakovo Bunkos LPF dėl dovanos priėmimo.

4.10. SVARSTYTA. Dėl einamųjų klausimų. Seniūnas praneša, kad „Lelijos“ girliandomis yra papuošti 7 stulpai. Lelijų simbolika pasirinkta iš Vilkijos herbo. Norėjosi išskirtinumo ir kad būtų sąsajos su Vilkija. Klausia seniūnaičių nuomonės.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, sako kad pasirinkimas geras,
kažkas panašaus ir buvo planuojama perkant apšvietimo įrenginius stulpams papuošti, tik 7 - labai mažai. Kiti seniūnaičiai pritaria.
Seniūnas siūlo tokį variantą: užsakyti iš KEKS-2022 vėliavėlių su KEKS-2022 Vilkija (mėlynos su vilku), užsisakyti Vilkijos vėliavų, tada papuošimai atrodytų taip: vienas stulpas KEKS-2022 vėliava, antras - Vilkijos vėliava, trečias - Lelija, ketvirtas – KEKS-2022 vėliava, penktas – Vilkijos vėliava, šeštas – Lelija ir t.t. Tokiu būdu būtų papuošta Čekiškės g. nuo Marmos g. sankryžos, Bažnyčios g., Kauno g. Ateityje planuojama kur įmanoma papuošti visas gatves. Kadangi seniūnija negali skirti lėšų iš savo biudžeto papuošimų įsigijimui, tai gali tik bendruomenės centras (toliau- BC), todėl reikia pagalvoti apie efektyvesnę BC veiklą. Seniūnas paminėjo, kad pokalbio su BC pirmininke R. J. (duomenys nuasmeninti) metu buvo išsakytos priežastys apie tolimesnį BC pirmininko pareigų nebevykdymą ir prašymas (žodinis pokalbis) išsirinkti kitą BC pirmininką. Pagal BC nuostatus pirmininkas turi šaukti bendruomenės ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą (pateikti ataskaitą ir organizuoti naujo BC pirmininko rinkimus).
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitis, praneša kad ties Kauno 67 – 71 vanduo apsėmęs Čekiškės g. naujo šaligatvio atkarpą, siūlo pagalvoti dėl vandens nuvedimo.
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitis, praneša apie Vydūno Mažojoje gatvėje išplautą šulinį, kuris gali bet kada įgriūti,  kils sunkumų dėl pravažiavimo šioje vietoje. Praktiškai ta pati bėda su šulinio išplovimu ties Vydūno al. 19 (Majero sklypas). Dar vienas klausimas dėl veidrodžio išvažiuojant iš Vydūno Mažosios g. Kadangi ne vieną kartą buvo kalbėta apie šį išvažiavimą ir apie jo pavojingumą tai gerinant eismo saugumą būtų gerai įrengti veidrodį.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, svarsto, kad dėl Vydūno al. baigiančio įgriūti šulinio (ties Majero sklypu) reiktų kreiptis į UAB „Giraitės vandenis“, nes jie atsakingi už paviršinio vandens nuotekų surinkimą, tiksliau surinkimo tinklus ir privalėtų sutvarkyti probleminę vietą.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitis, sako kad veidrodis būtu tikslingas ir ties Bažnyčios g. – Ramybės g. sankryža, kadangi toje vietoje eismas intensyvus, o matomumas ribotas. Seniūnaitis svarsto ir prašo patarti kokių priemonių imtis, kad reikalinga informacija greitai pasiektų gyventojus.
NUTARTA. pritarti dėl seniūnijos gatvių papuošimo, organizuoti BC pirmininko rinkimus, kreiptis į KRS Kelių ir transporto skyrių dėl Vydūno al. įgriuvusio šulinio, veidrodžių pastatymo Bažnyčios g. ir Vydūno al. (ties Vydūno Mažosios išvažiavimu).


Pirmininkas                 Paulius Amanaitis

Sekretorė                Gintarė Zakarauskienė


 KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr. TTP-5
2021 m. lapkričio 4 d.  
Vilkija

Susirinkimas įvyko 2021 m. lapkričio 4 d. 15.00 h.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Paulius Amanaitis
Susirinkimo sekretorė: seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius

DARBOTVARKĖ:
1.Dėl seniūnijos darbų prioritetų nustatymo.
2.Dėl 2022 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) Vilkijos seniūnijoje.
3.Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams.
4.Dėl viešosios vietos prekybai.
5.Dėl planuojamų kultūros renginių Vilkijos mieste.
6.Dėl kitų klausimų.

Seniūnas, Paulius Amanaitis, informavo, kad vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, seniūnaičių  sueigai reikalinga išsirinkti sueigos pirmininką ir sekretorių iš dalyvaujančių tarpo. Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas,  sueigos pirmininku pasiūlė Paulių Amanaitį, o sekretore, Gintarę Zakarauskienę. Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas taip pat siūlo šias kandidatūras. Kitų pasiūlymų nebuvo.

1.SVARSTYTA. Dėl seniūnijos darbų prioritetų nustatymo. Paulius Amanaitis, seniūnas,
sako kad vienas svarbiausių darbų yra apsirašyti, nusistatyti darbų prioritetus. Kadangi seniūnijos teritorijos priežiūra yra labai svarbi, matoma,  turim apsitarti ir aiškiai, pagrįstai įvardinti eiliškumą:želdynų tvarkyme (žolės pjovimas, medžių genėjimas, kirtimas ir kt), sniego valyme, kelių remonte. Kai bus nustatyti prioritetai juos paskelbsim seniūnijos internetiniame puslapyje.
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis ir Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis atsako, kad rugpjūčio mėnesį seniūno pavaduotoja, Gintarė Zakarauskienė, buvo atsiuntusi paklausimą dėl prioritetinių darbų ir jie savo pastebėjimus parašė el. laiške seniūnijai.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, atsako kad buvo atrašyta ir kad susistemins pastebėjimus, siūlymus ir 2022 m. organizuojamoje pirmoje seniūnaičių sueigoje pristatys svarstymui.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti 2022 m. pirmoje seniūnaičių sueigoje aptarti susistemintus prioritetinius darbus.

2. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių)
Vilkijos seniūnijoje.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, informavo kad seniūnija turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriui 2022 m. gatvių asfaltavimo eiliškumą. Vizualiai įvertinus seniūnijos gatvių stovį ir atsižvelgiant į gyventojų išsakytas pretenzijas, pastabas seniūnaičiams ir seniūnijai svarstoma: asfaltuoti Nemuno gatvės atkarpą nuo Nr. 1 iki Nr. 17 apie 300 m. Kadangi, Čekiškės g. šaligatvio liko sutvarkyti apie 300 m. ir jam bus numatytos lėšos biudžete kitiems metams, tuomet kapitalinis remontas bus baigtas, todėl į antrą vietą siūloma įtraukti Šlaitų gatvę nes jos stovis dar blogesnis nei Nemuno gatvės (fotonuotrauka). Šlaitų g. siūloma asfaltuoti nuo Nr. 12 iki Nr. 30 apie 310 m. Nuosekliai planuojant ir vykdant darbus bus sutvarkytas dar vienas seniūnijos kvartalas (taip pat kaip ir Marmos g. – Draugystės g. – Žalioji g.). Trečioje vietoje siūloma tvarkyti visą Kauno gatvę. Ši gatvė yra viena judriausių ir turinti daugiausiai įvairios paskirties objektų (įvažiavimas į Juškų muziejų, laidojimo namai, seniūnija, skverai, paminklai, pc ir kt.). Ketvirtoje vietoje siūloma Sodų g. Ankstesniais metais šioje gatvėje atlikus dalį darbų (šlaitų ir šaligatvių sutvarkymas, vandens nuvedimas ir kt.) ji tapo judri ir patogi apatinei Vilkijos miesto daliai susisiekti su viršutine miesto dalimi (pėsčiomis, dviračiais). Šia gatve numatomas ir automobilių judėjimas nes gretimai esančioje Žaliojoje gatvėje leidžiamas tik pėsčiųjų eismas. Penktoje vietoje siūloma numatyti Ledynų g. asfaltavimą ir įvažos įrengimą. Įvažos įrengimo projektas yra tik reikia suderinimo su Lietuvos Automobilių Kelių Direkcija. Išsispręstų avaringumo klausimas šioje sankryžoje (Čekiškės g. – Padauguvos g. – Bažnyčios Mažoji g. – Smėlio g. – Ledynų g.). Šeštoje vietoje siūloma Kalnų gatvė. Septintoje -Vydūno Mažoji g. (dalis gatvės – žvyrkelis). Tolimesnis numatomų taisyti kelių (gatvių) sąrašas pateikiamas lentelėje (pridedama).
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis, siūlo Šlaitų gatvę įrašyti pirmu numeriu nes jos stovis akivaizdžiai blogesnis nei Nemuno gatvės.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, sako kad argumentų pakanka seniūno pristatytam gatvių tvarkymo eiliškumui ir siūlo pritarti sąrašui pateikiamam lentelėje.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti dėl 2022 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių eiliškumo.

3.SVARSTYTA. Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams. Seniūnas, Paulius
Amanaitis, pranešė kad buvo Kauno rajono savivaldybėje susitikime dėl svarstomų aktualių klausimų ir Ekonomikos skyriaus vedėjas, Artūras Pupalė, nurodė visus seniūnijos laisvus plotus išimti visuomenės poreikiams. Seniūnas pristato plotus, kurie atrinkti išėmimui visuomenės poreikiams.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, siūlo išimti plotą Tulpių g. prie garažų ir įrengti turgavietę.
Seniūnas rodo pažymėtą plotą planuojamam paėmimui ir atsako, kad plotas pažymėtas išėmimui, o dėl turgavietės, tai yra sekantis klausimas darbotvarkėje.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti dėl seniūnijos laisvų žemės plotų paėmimo visuomenės poreikiams.

4.SVARSTYTA. Dėl viešosios vietos prekybai. Seniūnas primena, kad buvo labai daug
diskusijų ir pasisakymų (ir viešojoje erdvėje) dėl viešosios vietos prekybai. Kadangi Čekiškės gatvės atkarpa ruošiama pertvarkymui (rodo projektą), tapo aktualu dėl vietų prekybai pasiūlymo. Apsvarsčius visus variantus atrinkti du: pirmas - tarp Tulpių g. 12 ir garažų, antras - Tulpių g. šalia vandentiekio bokšto.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, sako kad girdėjo nelabai patenkintus atsiliepimus dėl turgavietės prie garažų.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis ir Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis, atsako kad iš svarstomų variantų, tinkamiausia vieta turgavietei yra prie garažų.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti dėl turgavietės įrengimo tarp Tulpių g. 12 ir garažų.

5.SVARSTYTA. Dėl planuojamų kultūros renginių Vilkijos mieste. Seniūnas, Paulius
Amanaitis, išsakė savo poziciją, kad jo nuomone kultūrinius renginius privalo organizuoti kultūros centras. Seniūnaičiai taip pat sako, kad Vilkijoje problematiška su kultūriniais renginiais, nes jie nevyksta,  ir patys gyventojai jausdami kultūrinių renginių stygių viešojoje erdvėje nuoskaudas lieja seniūnijos adresu.
Seniūnas susitarė susitikti su kultūros centro darbuotojais pasikalbėti apie renginius Vilkijoje. Taip pat turi idėjų kaip pagyvinti kultūrinį gyvenimą. Siūlo į susitikimą kviesti seniūnaičius, kultūros centro darbuotojus, organizacijų atstovus, įmonių (verslo) atstovus pasitarimui dėl miesto renginių ir švenčių.
Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, klausia kur šiemet bus puošiama miesto eglė?
Seniūnas siūlo visiems pasakyti savo siūlymus ir prieiti vieningo sutarimo. Siūloma prie poliklinikos, prie akmens, miesto parke.
Seniūnas siūlo pasirinkti eglę puošti miesto parke, nes turim puikiausiai įrengtą erdvę su scena, takeliais, muzika ir elektros pajungimu.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti dėl planuojamo susirinkimo su  organizacijų, verslo ir kt. atstovais, eglės puošimo miesto parke, Vydūno al.

6.Dėl kitų klausimų. Seniūnas pranešė kad yra gauta rekomendacija „Dėl atminimo lentelės pastatymo prie buvusios Vilkijos sinagogos“.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis, sako jog jis turi šią lentelę ir galėtų bet kada įrengti, tik trūksta laikiklio šiai lentelei.
Paulius Amanaitis, seniūnas, primena kad visų atminimo, įamžinimo kūrinių įrengimas yra derinamas su Kauno rajono savivaldybės Kūrinių įamžinimo komisija. Seniūnija rašys savivaldybei raštą dėl lentelės įrengimo ir gavusi atsakymą informuos dėl tolimesnių veiksmų.
NUTARTA.  pritarti dėl kreipimosi į Kauno rajono savivaldybės Meno kūrinių įamžinimo komisiją dėl lentelės pastatymo prie buvusios sinagogos.
Seniūnas klausia seniūnaičių kokia jų nuomonė apie bendruomenės centro veiklą.
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis, sako kad bendruomenės centras neaktyvus, mažai dalyvauja  miesto veikloje. Gal būt turi įtakos tai, kad bendruomenės centro pirmininkė gyvena ne Vilkijoje ir siūlo rinkti kitą asmenį bendruomenės centro pirmininku.
Algimantas Smolenskas, Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis ir Remigijus Vaitiekūnas, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis sutinka su siūlymu dėl kito asmens išrinkimo bendruomenės centro pirmininku.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, informuoja, kad bendruomenės centras nepateikęs ataskaitų už 2019 m. ir 2020 m. nors pagal įstatymus privalo kasmet pateikti finansines ir veiklos ataskaitas.
NUTARTA.  artimiausioje seniūnaičių sueigoje spręsti klausimą dėl bendruomenės centro pirmininko rinkimų.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, informuoja, kad vykusioje 2021-02-18 seniūnaičių sueigoje buvo svarstomas klausimas dėl akmens aplinkos sutvarkymo (Čekiškės g.1 – Vydūno al., protokolo Nr. TTP-1). Pasinaudojus Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus skirtomis SAARS lėšomis buvo nupirkta 200 vnt. hortenzijų, žemių ir mulčo. Hortenzijų dalis pasodinta miesto parke ir akmens „Vilkija“ prieigose. Likusios bus pasodintos aptarus ir parinkus su bendruomene susodinimo vietas. Įsigytos šios hortenzijų rūšys: „Lime Light“, „Grandiflora“, „Magical Candle“, „Mont Blanc“, „Magical Vesuvio“, „Pikachiu“, „Little Lime“. Hortenzijos atsparios atmosferos veiksniams, nereikalaujančios ypatingos priežiūros ir savo puošniais žiedais puoš aplinką.
NUTARTA. vienbalsiai pritarti hortenzijų pasodinimui miesto parke, akmens „Vilkija“ prieigose ir likusių pasodinimui numatytose vietose.
Seniūnas, Paulius Amanaitis,  supažindino seniūnaičius su Tulpių g. 8 daugiabučio renovacijos projektu ( pranešimą turėjusi skaityti Gintarė Sutkevičiūtė, Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė, turi nedarbingumą, dalyvauti negali).
NUTARTA. vienbalsiai pritarti Tulpių g. 8 daugiabučio renovacijos projektui.
Seniūnas, Paulius Amanaitis, pranešė, kad į seniūniją kreipėsi Žibučių gatvės gyventojai dėl veidrodžio pastatymo ties posūkiu (Žibučių g. Nr. 1 ir nr. 2). Gyventojai, veidrodžio reikalingumą motyvuoja tuo, kad ties posūkiu gyvenantis asmuo pasistatęs aukštą mūrinę tvorą, kuri trukdo matomumui ir jau ne kartą buvo susidariusios avarinės situacijos. Seniūnas sako, kad tvora iš tiesų trukdo matomumui ir veidrodį galima įrengti, tam nusimačius lėšas kitų metų biudžete.
NUTARTA. pritarti galimybei įrengti veidrodį Žibučių gatvėje.

Pirmininkas             Paulius Amanaitis

Sekretorė               Gintarė Zakarauskienė


KAUNO RAJONO VILKIJOS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr.  TTP - 4
2021 m. rugpjūčio 26 d.  
Vilkija

Susirinkimas įvyko 2021 m. rugpjūčio 26 d. 16:00 val.
Susirinkimo organizatorė: seniūno pavaduotoja, vykdanti Vilkijos seniūno funkcijas
Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo sekretorė: seniūnijos specialistė Z. J. (duomenys nuasmeninti)
Susirinkimo vieta: Vilkijos seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
Senamiesčio seniūnaitjjos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Kultūros centro darbuotoja I. Š. (duomenys nuasmeninti)
Vilkijos l/d „Daigelis“ direktorė N. T. (duomenys nuasmeninti)
Vilkijos bibliotekos vyr. bibliotekininkė J. B. (duomenys nuasmeninti)

DARBOTVARKĖ:
1.Dėl atstovų skyrimo.

1.SVARSTYTA.  Dėl atstovų skyrimo.
Gintarė Zakarauskienė, Vilkijos seniūnijos seniūno pavaduotoja, vykdanti seniūno funkcijas pranešė, kad buvo paskelbtas konkursas į Vilkijos seniūnijos seniūno (skelbimo Nr. 48084) pareigas ir baigėsi dokumentų priėmimo terminas. Remiantis priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, Valstybės tarnybos departamentas sudaro pretendentų atrankos komisiją ir prašo iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. skirti atstovus, kurie galėtų dalyvauti nurodyto konkurso darbe, atrenkant pretendentus į aukščiau nurodytas pareigas. Konkurso komisija sudaroma iš 7 narių; ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti asmenys. Atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės 2021-08-23 raštą Nr. SD-3913 Gintarė Zakarauskienė, Vilkijos seniūnijos seniūno pavaduotoja, vykdanti seniūno funkcijas organizuoja šią sueigą.
Kadangi organizatorė yra pretendentė į aukščiau minimas pareigas, sueigą ves seniūnijos specialistė Z. J. (duomenys nuasmeninti) (pritaria vienbalsiai).
Z. J. (duomenys nuasmeninti), Vilkijos seniūnijos specialistė, klausia ar visi gali dalyvauti sueigoje.
Kęstutis Markevičius, Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis, praneša kad turi nusišalinti, nes yra pretendentas į aukščiau minimas pareigas (pasišalina).
Balsuojama už Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitę Gintarę Sutkevičiūtę, Senamiesčio seniūnaitjjos seniūnaitį Algimantą Smolenską, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitį Remigijų Vaitiekūną. Vienbalsiai balsuojama už pasiūlytas kandidatūras (7 balsavusieji)
NUTARTA: atstovais deleguoti Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitę Gintarę Sutkevičiūtę, Senamiesčio seniūnaitjjos seniūnaitį Algimantą Smolenską, Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitį Remigijų Vaitiekūną.
                

Organizatorė            Gintarė Zakarauskienė

Sekretorė                 Zita Jasiukevičienė


KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS IR SENIŪNAIČIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr.  TTP - 3
2021 m. liepos 5 d.  
Vilkija

Susirinkimas įvyko 2021 m. liepos 5 d. 17:00 val.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Kazys Bačėnas
Susirinkimo sekretorė: seniūno pavaduotoja Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vilkijos miesto seniūnija, Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r. sav.

Dalyvavo:
Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
Kultūros centro direktorė L. B. (duomenys nuasmeninti)
Kultūros centro darbuotoja L. M. (duomenys nuasmeninti)
Kultūros centro projektų vadovė A. J. (duomenys nuasmeninti)
Gimnazijos direktorius A. Š. (duomenys nuasmeninti)
Vilkijos l/d „Daigelis“ atstovė M. Ž. (duomenys nuasmeninti)
Įndividualios įmonės vadovė D. S. (duomenys nuasmeninti)
Renginių vedėjas T. J. (duomenys nuasmeninti)
Garso režisierius T. Š. (duomenys nuasmeninti)
Renginio režisierius D. M. (duomenys nuasmeninti)


DARBOTVARKĖ:
1.Dėl šventės organizavimo.

1.SVARSTYTA.  Dėl šventės organizavimo. Seniūnas Kazys Bačėnas aptarė šventės veiksmų ir darbų eigą.
Kultūros centro direktorė L. B. (duomenys nuasmeninti) pristatė preliminarią šventės programą ir šventės organizavimui būtinus žmogiškuosius resursus. L. B. (duomenys nuasmeninti), kc direktorė, sako, kad šventei pasiruošt bus reikalingas elektrikas, reikės suorganizuoti maitinimą apie 100 atlikėjų.
Kazys Bačėnas, Vilkijos seniūnas, papildo kad reikės pastatyti šiukšliadėžes, numatyti vietas prekybininkams, pastatyti biotualetus, tvoreles teritorijos užtvėrimui, organizuoti A. S. (duomenys nuasmeninti) sukurto įrenginio atvežimą į Nemuno pakrantę ir jo uždegimą numatytu laiku, užsakyti sportininkų apdovanojimui medalius ir taures, pasirūpinti scenos apipavidalinimu, atrinkti pasiūlytus gyventojus apdovanojimui šventės metu, parašyti padėkas šventės rėmėjams ir organizatoriams, šokėjams reikalinga uždara palapinė ir kita palapinė poilsiui, pasirūpinti teritorijos sutvarkymu po šventės.
T. Š. (duomenys nuasmeninti), garso režisierius, sako kad bus atvežtas didelis ekranas ir viena iš sąlygų kad būtinai reikalinga apsaugos tarnybos, kuri užtikrins šventės saugumą (reikia saugoti ekraną, kurio vertė apie 30 000 tūkst, nuo galimo niokojimo).
D. S. (duomenys nuasmeninti), įmonės savininkė, sutiko teikti maitinimo paslaugas. Ji informavo kaip bus atliekamas maitinimas šventės metu.
Seniūnas Kazys Bačėnas informavo, kad šventės dieną bus elektrikas ir jis pagelbės su elektros pajungimo darbais, taip pat seniūnijos darbininkai talkins pagalbiniuose darbuose, paruoš šventės teritoriją ir ją sutvarkys po šventės.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja, klausia ar bus organizuojamas paplūdimio turnyras?
L. B. (duomenys nuasmeninti), kc direktorė atsako, kad kultūros centras atsakingas už renginį ir paplūdimio turnyro organizavimą taip pat. Turnyras bus.
Gintarė Zakarauskienė, seniūno pavaduotoja informavo, kad norintys prekiauti per šventę
prekeiviai turi turėti leidimus. Prekybininkai turi pateikti šiuos būtinus dokumentus:
1. Pasirašytą „informavimas apie asmens duomenų tvarkymą.
2. Užpildytą paraišką (prašymą)
3. Įmonės, individualios veiklos, UAB, MB ar kitos veiklos liudijimo pažymą, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą.
4. Asmens dokumento kopiją
5. Pranešimą apie sumokėtą mokestį ( būtinai nurodykit kad mokat už leidimą prekiauti VILKIJOJE).
Tik pateikus visus dokumentus bus išrašomas leidimas prekybai.
D. M. (duomenys nuasmeninti), renginio režisierius, pristato preliminarią renginio programą.
NUTARTA: pritarti Vilkijos miesto šventės programai, maitinimo paslaugas atliks Dalios Sutkevičienės įmonė, leidimai bus išrašomi gavus visus reikalingus dokumentus, elektriko paslaugas šventės dieną teiks Vilkijos seniūnijos elektrikas V. G. (duomenys nuasmeninti), seniūnijos darbininkai talkins pagalbiniuose darbuose, paruoš šventės teritoriją ir ją sutvarkys po šventės, seniūnija organizuos renginio apsaugą.
                

Pirmininkas                 Kazys Bačėnas

Sekretorė                   Gintarė Zakarauskienė


KAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

PROTOKOLAS Nr. TTP-2
2021 m. gegužės 17 d.
Vilkija

Susirinkimas įvyko  2021 m. gegužės 13 d. 10.33 h.
2021 m. gegužės 15 d. 10.25 h.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Kazys Bačėnas
Susirinkimo sekretorė: Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, seniūnaičių sueiga vyko nuotoliniu būdu naudojantis informacinių technologijų komunikacinėmis priemonėmis.

Dalyvavo:
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė
Bendruomenės centro „Atgimimas“ pirmininkė Romutė Jocienė

DARBOTVARKĖ:
1.Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
2.Dėl delegato į vertinimo komisiją.
3.Dėl kitų klausimų.

1.SVARSTYTA. Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Seniūnaičiams ir bendruomenės centro pirmininkei į el. paštus išsiųstas NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Seniūnas K. Bačėnas siunčiamame laiške prašė seniūnaičių susipažinti su tvarkos aprašu ir pateikti atsakymus.
 NUTARTA: remiantis tvarkos aprašo 21 punktu reikia sudaryti Vertinimo komisiją iš 10 narių. Išplėstinės sueigos metu išsirinkti ir deleguoti seniūnaitį (tę) į vertinimo komisiją.

2.SVARSTYTA. Dėl delegato į vertinimo komisiją. Nuotolinės išplėstinės sueigos metu seniūnaičiai K. Markevičius ir A. Smolenskas delegatu pasiūlė seniūnaitį R. Vaitiekūną, seniūnaitis R. Vaitiekūnas pasiūlė delegatu A. Smolenską, bendruomenės centro pirmininkės nuomone „reikėtų susitikti gyvai ir pasikalbėti kuris galėtų ir norėtų būti deleguojamas“, Daugiabučių seniūnaitės G. Sutkevičiūtės nuomone „dėl seniūnaičio kandidato tai manau kad turi važiuoti tas seniūnaitis, kuris to pats nori. Aš atsisakau“.
NUTARTA. pritarti seniūnaičio Remigijaus Vaitiekūno kandidatūrai delegatu į vertinimo komisiją, jam atsisakius pritarti seniūnaičio Algimanto Smolensko kandidatūrai delegatu į vertinimo komisiją.

3.SVARSTYTA. Dėl kitų klausimų. Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė G. Sutkevičiūtė informavo, kad talka ir akcija “Darom-2021” daugiabučių seniūnaitijoje įvyko pagal naują rekomenduojamą formatą.
Seniūnas K. Bačėnas informavo kad akcijoje  “Darom” dalyvauta pagal naują formatą.
Internetinėje erdvėje buvo paskelbtos tvarkytinos vietos ir kviečiami gyventojai nesibūriuojant dalyvauti tvarkant seniūniją. Seniūnas K. Bačėnas, seniūno pavaduotoja G. Zakarauskienė ir Naujamiesčio seniūnaitis R. Vaitiekūnas tvarkė Sodų g.
Talkos metu Vilkijos seniūnijoje buvo surinkta metalo laužo, apie 40 maišų (160 ltr – 240 ltr.) šiūkšlių (plastiko, popieriaus ir stiklo) atliekų.
NUTARTA pritarti informacijai.
 

Pirmininkas             Kazys Bačėnas

Sekretorė            Gintarė ZakarauskienėKAUNO RAJONO VILKIJOS MIESTO SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS


PROTOKOLAS Nr. TTP-1
2021 m. vasario 18 d.
VilkijaSusirinkimas įvyko  2021 m. vasario 18 d. 17.00 h. -
2021 m. vasario 24 d. 07.56 h.
Susirinkimo pirmininkas: seniūnas Kazys Bačėnas
Susirinkimo sekretorė: Gintarė Zakarauskienė
Susirinkimo vieta: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, seniūnaičių sueiga vyko nuotoliniu būdu naudojantis informacinių technologijų komunikacinėmis priemonėmis.

Dalyvavo:
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius
Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė

DARBOTVARKĖ:
1.Dėl Vilkijos seniūnijos 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
2.Dėl Vilkijos seniūnijos 2021 m. veiklos plano pristatymo.
3.Dėl seniūnaičių 2020 m. veiklos ataskaitų.
4.Dėl bendruomenės lėšų paskirstymo.
5.Dėl projekto „Vilkijos sen., Vilkijos m., Marmos gatvės rekonstravimas“ projektinių
6.Dėl saugios kaimynystės grupių įkūrimo.
7.Dėl kitų klausimų.

1.SVARSTYTA. Dėl Vilkijos seniūnijos 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
Seniūnaičiams į el. paštus išsiųsta seniūnijos 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą. Seniūnas Kazys Bačėnas siunčiamame laiške prašė seniūnaičių susipažinti su ataskaitą ir pateikti atsakymus.
NUTARTA: pritarti seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaitai

2.SVARSTYTA. Dėl Vilkijos seniūnijos 2021 m. veiklos plano pristatymo. Seniūnaičiams
į el. paštus išsiųstas seniūnijos 2021 m. veiklos plano pristatymas. Visi numatomi darbai aprašyti seniūnijos 2021 m. veiklos plane, kuris buvo teikiamas tarybai patvirtinimui.
NUTARTA. pritarti seniūnijos 2021 m. veiklos planui.

3.SVARSTYTA. Dėl seniūnaičių 2020 m. veiklos ataskaitų. Naujamiesčio seniūnaitijos
seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas pateikė 2020 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius pateikė 2020 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas pateikė 2020 m. veiklos ataskaitą (pridedama). Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė pateikė 2020 m. veiklos ataskaitą (pridedama).
NUTARTA pritarti seniūnaitijų seniūnaičių 2020 m. veiklų ataskaitoms.
 
4.SVARSTYTA. Dėl bendruomenės lėšų paskirstymo. Seniūnas parašė seniūnaičiams kad
šiais metais Vilkijos seniūnijai skirta apie 500 Eur bendruomenės lėšų. Seniūnija bendruomenės lėšas panaudodavo perkant gėles Vilkijos miesto gyventojams pasveikinti jubiliejaus proga, įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progomis.
NUTARTA. pritarti, visas bendruomenės lėšas, ~500 Eur. panaudoti gėlėms, kurios bus skirtos pasveikinti gyventojus jubiliejų, įvairių švenčių, laidotuvių, kitų pagerbimų ar minėjimų progomis.

5.SVARSTYTA Dėl projekto „Vilkijos sen., Vilkijos m., Marmos gatvės rekonstravimas“.
Seniūnas Kazys Bačėnas seniūnaičiams rašė: “Šiemet numatyta Marmos gatvės tolimesnė rekonstrukcija, konkursas įvyko dar pernai ir yra laimėtojas, darbų pradžiai sutrukdė pandemija, planuojama darbus pradėti kai tik leis orai“.
Seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas rašė: „Marmos gatvė randasi mano seniunaityjoje. Dėl projekto vykdymo niekas nesikreipė, nusiskundimų nėra. Tai projekto vykdyma reikia testi“.
NUTARTA. pritarti Vilkijos miesto Marmos gatvės rekonstrukcijos projekto vykdymui.

6.SVARSTYTA. Dėl saugios kaimynystės grupių įkūrimo. Seniūnas Kazys Bačėnas
seniūnaičiams rašė: „Prašau Jūsų plėsti saugių kaimynysčių kiekį, nes manau, kad tikrai turime problematiškų vietų kur bendruomenės pagalba yra būtina, tai norėčiau užakcentuoti Panemunę kur tenka girdėti daug nusiskundimų, manau kad bendruomenė galėtu prisidėti prie šios teritorijos saugumo. Šiuo metu įrengtas atitvaras vėl atviras, spynos yra nuplėšiamos, o pastebėjus pažeidėjus bendruomenės nariai galėtu informuoti pareigūnus, seniūnija neturi tokių galimybių, kol mus pasiekia informacija paprastai pažeidėjai jau būna pasišalinę, filmuota medžiaga padėtu užkirti kelia galimiems pažeidimams. Todėl prašau būti pilietiškiems ir pasitarti su bendruomene kur būtų dar galima įkurti saugios kaimynystės grupes“.
NUTARTA pritarti saugių kaimynysčių grupių įkūrimui.

7.Dėl kitų klausimų. Seniūnas Kazys Bačėnas seniūnaičiams rašė: „Prašau peržiūrėti visus
klausimus ir pateikti atsakymus  ir pritarimus. Klausimus kuriuos turite atsiųskite paštu . Iki malonaus  , tikiuosi kad greit galėsime bendrauti gyvai.“.
Daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė Gintarė Sutkevičiūtė:
„Papildau dėl Nemuno pakrantės tvarkymo. Geranoriškai ir organizuotai tvarkant Nemuno pakrantę prisidėjo daugiabučių seniūnaitijos gyventojai: A. K. (duomenys nuasmeninti), A. K. (duomenys nuasmeninti) ir senamiesčio seniūnaitijos gyventojas E. E. (duomenys nuasmeninti). Tai pat Vilkijos seniūnijos traktoriaus vairuotojas V. B. (duomenys nuasmeninti). Buvo surinkta daug šiūkšlių maišų bei trauktos traktoriaus išmestos padangos i Nemuną.“
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Vaitiekūnas:
„Kas liečia saugia kaimynystę su gyventojais yra kalbėta. Dokumentai yra perduoti gyventojams. Sprendžiamas kuratoriaus klausymas, renkami parašai. Tikėkimės kad bus įkurta“.
Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algimantas Smolenskas:
„Siūlau  (X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PRIORITETAI)  įtraukti:
1. Bažnyčios ir Čekiškės gatvių sankryžoje, perėjos ir šaligatvio susikirtime  nukelti ar paaukštinti elektros spintą, kad pėstieji galėtų saugiai praeiti pėsčiųjų taku.
2. Įsigyti seniūnijai reikiamą techniką šaligatvių priežiūrai (šlavimui, sniego valymui).
3. Sutvarkyti AKMENS "VILKIJA" aplinką.“
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Markevičius:
„Papildomi klausimai iš Panemunių seniūnaitijos lieka tie patys kur rašiau:
1. Žaliosios gatvės neasfaltuoto ruožo tvarkymas. (vyksta grunto erozija, važinėja keturračiai motociklai, neįrengti stulpeliai uždarantys eismą).
2.Nuotekų (kanalizacijos) įvedimas Vydūno al. ir kt. gatvėse, kur parašai iš gyventojų kelis kartus buvo surinkti, tačiau viskas lieka pažadais, lauksime susitikimo su mero pavaduotoju pasibaigus karantinui.
3. Atitvaro per Juodravio upelį užrakinimo klausimas, ženklo draužiančio eismą pastatymas prie jo ir į kitą pusę, kad nebūtų niokojama Nemuno apsauginė juosta ir kad galėtų reikalui esant važiuoti tik seniūnijos transportas.
4.Saugaus išvažiavimo iš Vydūno mažosios gatvės klausimas.
5.Vydūno mažosios gatvės asfaltavimas (neasfaltuota dalis).
6. Dėl pastovaus nuotekų leidimo į Juodravio upelį.
Šiems klausimams reikia sprendimo, nes gyventojai nuolat teiraujasi. Dėl 2 ir 6 klausimo, jų nesprendžiant. gyventojai žada kreiptis į žiniasklaidą.
P.S. Dėl menkaverčių krūmų išpjovimo Nemuno pakrantėje ir šakų esančių seniūnijai priklausančioje žemėje ("Taringio" teritorijoje) susmulkinimo sutariau su rangovu, kuris tai padarys nemokamai, pasibaigus potvyniui“.
NUTARTA. pritarti siūlymams, kreiptis dar kartą į institucijas atsakingas už nuotekų ir kelių tvarkymą, kad būtų gauti išsamūs atsakymai, kurie bus pateikti seniūnaičiams.Pirmininkas             Kazys Bačėnas

Sekretorė            Gintarė Zakarauskienė

 

Kontaktai

Paulius Amanaitis
Seniūnas
(8 37) 556 332, (8 609) 86 034
Pareigybės aprašymas
Gintarė Zakarauskienė
Seniūno pavaduotojas
(8 37) 55 62 67
Pareigybės aprašymas
Jadvyga Vaitiekūnienė
Specialistė
(8 670) 83 305
Zita Jasiukevičienė
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
(8 609) 76 343
Raminta Rainienė
Soc. darbuotoja darbui su šeimomis
(8 620) 95 168