Karmėlavos seniūnija
Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.
(8 37) 399 255

DARBO LAIKAS

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI

Seniūnaitijos

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Karmėlavos seniūnija

 

 

Centro

 

 

Lidija Morkūnienė

8 620 26 534

lidija_morkuniene@hotmail.com

 

Piliakalnio

 

Asta Mozerė

 

8 687 61 949

asta.baguziene@gmail.com

 

Pušyno

 

 

Donatas Borkys

 

d.borkys@gmail.com

 

Daugiabučių

 

 

Tomas Markovas

8 600 77 928

tomasmarkovas@gmail.com

 

Girininkijos

 

 

Jūratė Mačiulytė

8 615 26 826

jurate.maciulyte@gmail.com

 

Parko

 

 

Gintautas Funka

8 687 96 491

gintautasfunka@gmail.com

 

Beržų

 

 

Danutė Pašvenskienė

8 680 92 823

danutepas@gmail.com

 

 

Protokolai


2022-01-11
Sueigos įvykusios 2022 m. sausio 11 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. Memorialinio dailės kūrinio, skirto parko įkūrimo iniciatoriui J. M. atminti, įrengimo Karmėlavos miestelyje.
1. NUTARTA. Pritarta projektiniam pasiūlymui (1- susilakė, 1- nepritarė, 4- pritarė).
2. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
2. NUTARTA. Pritarta įrengti kelio ženklą ,,Stovėti draudžiama“ dešinėje Žirgyno gatvės pusėje, kur įsikūrusi įmonė (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Žemė visuomenės poreikiams.
3. NUTARTA. Pritarta žemės sklypą, apie 4 arus, Karmėlavos II kaime sankirtoje Kankorėžių ir Kaštonų gatvių priskirti visuomenės poreikiams (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Ramučių parko (Parko g. 1L, Ramučių k.) projekto vizualizacijos pristatymas.
Seniūnė V. A. informavo, kad parengtas Ramučių parko (Parko g. 1L, Ramučių k.) vizualizacijos projektas. Projekte numatyti sveikatingumo takai, laisvalaikio zonos, parko sutvarkymas ir t.t. Pateikė brėžinius.
5. KITI KLAUSIMAI.
5.1. SVARSTYTA. Karmėlavos II k., Vilniaus g. 6 namo teritorijos išmiškinimas.
5.1. NUTARTA. Pritarta teritorijos Karmėlavos II k., prie Vilniaus g. 6 namo išmiškinimui (vienbalsiai).


2022-02-08
Sueigos įvykusios 2022 m. vasario 8 d. 17.00 val. (nuotoliniu būdu) nutarimai.
1. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimų suteikimas.
2. NUTARTA. Pritarta suteikti Ramučių kaime gatvėvardžius – Kirtimų, Mirtenių, Sapnų (balsuota už-5, susilaiko-0, prieš-1).


2022-03-08
Sueigos įvykusios 2022 m. kovo 8 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. 2022 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) eiliškumas.
1. NUTARTA. Pritarta sudarytai Karmėlavos seniūnijos įtraukimo į seniūnijų kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, darbų prioritetinei eilei (0- susilakė, 0- nepritarė, 6- pritarė).
2. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
2. NUTARTA.
2.1. Pritarta įrengti pėsčiųjų perėją Pievų gatvėje (vienbalsiai).
2.2. Nepritarta greičio mažinimo kalnelių įrengimui Šaltinių gatvėje (vienbalsiai).
3. KITI KLAUSIMAI.
3.1. SVARSTYTA. Memorialinio dailės kūrinio, skirto parko įkūrimo iniciatoriui J. M. atminti, įrengimas Karmėlavos miestelyje.
Seniūnaitis G. F. teigė, kad Balio Buračo gimnazijos administracija iniciavo memorialinio dailės kūrinio, skirto parko įkūrimo iniciatoriui J. M. atminti, įrengimą Karmėlavos miestelyje, gimnazijos parke, tačiau nepateikė jokio pagrindimo įrodančio apie inicijavimą.
Seniūnė V. A. susisiekė su gimnazijos direktore R. K. telefonu. Gimnazijos direktorė pažadėjo ryt ryte el. paštu atsiųsti visą medžiagą įrodančią, kad J. M. buvo parko įkūrimo iniciatorius.


2022-04-12
Sueigos įvykusios 2022 m. balandžio 12 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
1. NUTARTA. Nepritarta greičio mažinimo kalnelių įrengimui ir dangos ženklinimui Kauno gatvėje ties susikirtimu su Vijoklių gatve (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
2. NUTARTA. Pritarta suteikti gatvėvardį – Laukuvos (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorės R. K. veikla.
3. NUTARTA. Nepritarta kreiptis į Kauno rajono merą bei administracijos direktorių su
prašymu įvertinti tokią direktorės veiklą.
4. SVARSTYTA. I ketvirčio bendruomenės lėšų panaudojimas.
4. NUTARTA:
4.1. Pritarta apmokėti Neįgaliųjų draugijos maisto produktų pirkimo sąskaitas už 200,00 Eur (vienbalsiai).
4.2. Pritarta gėlių pirkimui skirti 400,00 Eur (vienbalsiai).
4.3. Pritarta likusią I ketvirčio lėšų sumą – 290,00 Eur skirti menininkės Ž. B.-B. katalogo sukūrimui paremti (vienbalsiai).
5. KITI KLAUSIMAI. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos veikla.
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė R. K. apgailestavo, kad seniūnijos bendruomenėje sklinda kalbos apie moksleivių rūkymą, muštynes gimnazijoje. Patikino, kad gimnazijoje tikrai nerūkoma, stengiamasi prižiūrėti ir palaikyti tvarką. Teigė, kad visi pedagogai yra suinteresuoti moksleiviams padėti iškilus problemoms. Informavo, kad dėl įvykusio paskutinio incidento, kai buvo sumuštas pradinių klasių moksleivis, dar vyksta tyrimas ir nėra įrodyta, kad šis incidentas įvyko gimnazijoje. Galimai moksleivis buvo sumuštas sporto salėje. Paaiškina, kad visa mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi kamerų, tačiau klasėse ir sporto salėje kamerų nėra. Prašo seniūnaičių informuoti apie kylančias problemas bei iškilus problemai padėti kartu ją išspręsti.


2022-06-14
Sueigos įvykusios 2022 m. birželio 14 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
1. NUTARTA:
1.1. Vienbalsiai pritarta šių kelio ženklų įrengimui:
• Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 54 - stovėjimą ribojanti laiką 3 h su papildoma kelio ženklo lentele ekskavatoriaus paslaugos.
• Narėpų k., Vidurio ir Gimtinės gatvių sankirtoje – veidrodį ir šalutinis kelias.
• Ramučių k., Liepto g. ir Karmėlavos mstl., Šiaurinėje gatvėje – krovininių automobilių eismas draudžiamas.
• Ramučių k., Liepto g. ties 2 namu – aklakelis.
• Ramučių k., K. Bielinio g., ties 16 ir 34 namais – greitį ribojantys kalneliai.
• Rykštynės k., Vieškelio g. ties Neries g. 9 namu – greitį ribojantys kalneliai, tik gavus Vieškelio gatvės 20 namo gyventojo sutikimą.
• Karmėlavos mstl., Pušyno g.; Rykštynės k., Vieškelio ir Pamiškės g. – ženklai draudžiantys motociklų ir keturračių transporto priemonių eismą.
1.2. Vienbalsiai nepritarta šių kelio ženklų įrengimui:
• Ramučių k., Vijoklių gatvėje greitį ribojantys ženklai – 30km/h, 6 vnt.
• Ramučių k., Kauno g. - Stop ženklą.
• Ramučių k., Debesų ir Vilties gatvių sankirtoje – krovininių automobilių eismas draudžiamas.
• Ramučių k., Kauno g. prie sankryžos su Vijoklių g. – greitį ribojantys kalneliai.
2. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
2. NUTARTA. Pritarta suteikti gatvėvardį – Tolių (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos vaikų saugumas.
Karmėlavos seniūnė V. A. pristato sueigos svečius Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją J. P. ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją ugdymui J. J. Primena, kad praėjusioje sueigoje buvo kalbama apie smurtą Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje. Apie incidentą sporto salėje seniūnaičiai nori sužinoti kaip išsisprendė šis įvykis.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui J. J. sakė, kad po pamokų buvo sumuštas pirmokas. Paaiškino, kad buvo vykdytas tyrimas. Išvados, kad galimai muštynės vyko pagalbinėse patalpose, liudytojų nėra.
Seniūnaitis G. F. klausė, kur dabar nukentėjęs vaikas ir smurtautojas bei kokių priemonių imtasi, kad tokie incidentai nesikartotų.
Balio Buračo gimnazijos direktorė R. K. paaiškino, kad nukentėjęs vaikas perkeltas į Ramučių pradinę mokyklą. Smurtavusiam vaikui jau buvo teikiama paslauga socialinių įgūdžių klausimais bei jis išėjo į kitą mokyklą, kadangi buvo gautos rekomendacijos pakeisti aplinką.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. P. paaiškina, kad mokykla privalo užtikrinti vaikų saugumą.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui J. J. informavo, kad vykdoma prevencinė veikla, kad tokie įvykiai nesikartotų. Prašo seniūnaičių teikti pasiūlymus, rekomendacijas vaikų saugumo klausimais.
Seniūnaitis D. B. pasidomėjo, kaip vaikams atvykti į Karmėlavos gimnazija, kurie gyvena Naujasodžio kaime.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. P. teigė, kad gyventojai kreiptųsi į gimnazija, kuri turi užtikrinti vaikų ugdymą ir transporto paslaugas.
4. Kiti Klausimai.
4.1. Naujai renovuojamo Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos stadiono lankymas.
Karmėlavos seniūnė prašo informuoti seniūnaičius kaip bus naudojamas stadionas. Paaiškino, kad gyventojai baiminasi, kad stadionas bus užrakintas ir bendruomenė negalės juo naudotis.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. P. patikino, kad stadionas nebus rakinamas ir bus prieinamas visai bendruomenei. Numatyta parengti stadiono naudojimosi taisyklės, kurias būtina aptarti su seniūnaičiais.


2022-08-11
Sueigos įvykusios 2022 m. rugpjūčio 11 d. 17.30 val. (nuotoliniu būdu) nutarimai.
1. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
1. NUTARTA. Pritarta suteikti gatvėvardį – Pilotų (balsuota už- 4, susilaiko-0, prieš-0).


2022-09-13
Sueigos įvykusios 2022 m. rugsėjo 13 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. 2023-2025 m. numatomų remontuoti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sąrašo sudarymas.
Seniūnė V. A. informavo, kad iki rugsėjo 15 d. seniūnija turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriui 2023-2025 m. numatomų remontuoti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sąrašą. Paaiškino, kad nuo birželio mėnesio pasikeitė sąrašų sudarymo tvarka. Informavo, kad seniūnaičiai turi nustatyti atrankos kriterijus, pagal kuriuos seniūniją sudarys seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto darbų sąrašus.
Seniūno pavaduotoja A. M. supažindino seniūnaičius su atrankos vertinimo kriterijais ir pasiūlė šiuos vertinimo balus: kelias (gatvė) finansuotas ankstesniais metais ir darbai nebaigti – 10 balų, kelio (gatvės) charakteristika – 10 balų, kelio (gatvės) gretimų sklypų užstatymas namais – 20 balų, kelio (gatvės) naudingumas visuomenei (susisiekimas su šiais objektais: mokykla, darželiu, poliklinika, priešgaisrine tarnyba, policija, kultūros centrais, verslo, lankomu objektu, rekreacine teritorija) – 5 balai, keliu (gatve) vyksta viešojo transporto, maršrutinis keleivių vežimo ir moksleivių pavėžėjimo eismas – 10 balų, keliu (gatve) vyksta tranzitas į kitas gyvenvietes ar jungiasi su kitais keliais (gatvėmis) – 5 balai, kelyje (gatvėje) įrengti inžineriniai tinklai – 15 balų, kelio (gatvės) dangos būklė – 10 balų, senųjų gyvenviečių (iki 1990 m.) užstatymas – 15 balų (lentelė pridedama).
Seniūnaičiai pritarė siūlomiems vertinimo balams.
Seniūno pavaduotoja A. M. pateikė 2023-2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) eiliškumo lentelę (pridedama). Pateikta dešimt gatvių.
1. NUTARTA:
1.1. Pritarta vertinimo balams: kelias (gatvė) finansuotas ankstesniais metais ir darbai nebaigti – 10 balų, kelio (gatvės) charakteristika – 10 balų, kelio (gatvės) gretimų sklypų užstatymas namais – 20 balų, kelio (gatvės) naudingumas visuomenei (susisiekimas su šiais objektais: mokykla, darželiu, poliklinika, priešgaisrine tarnyba, policija, kultūros centrais, verslo, lankomu objektu, rekreacine teritorija) – 5 balai, keliu (gatve) vyksta viešojo transporto, maršrutinis keleivių vežimo ir moksleivių pavėžėjimo eismas – 10 balų, keliu (gatve) vyksta tranzitas į kitas gyvenvietes ar jungiasi su kitais keliais (gatvėmis) – 5 balai, kelyje (gatvėje) įrengti inžineriniai tinklai – 15 balų, kelio (gatvės) dangos būklė – 10 balų, senųjų gyvenviečių (iki 1990 m.) užstatymas – 15 balų (lentelė pridedama), (vienbalsiai).
1.2. Pritarta 2023-2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) eiliškumo lentelei (vienbalsiai).
2. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
2. NUTARTA:
1. Pritarta kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisiją su prašymu atvykti specialistams ir įvertinti Ramučių kaimo gatvių padėtį ir padėtų nustatyti, kur ir kokius ženklus protingiausia įrengti ir kaip suvaldyti srautus (vienbalsiai).
2. Pritarta kelio ženklo stovėti draudžiama su nurodytu laiku (8-16 h) įrengimui abejose kelio pusėse ties įvažiavimu į gimnaziją iš Vilniaus gatvės (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Krepšinio aikštelės Ramučių parke apšvietimo išjungimas nuo 22 val.
3. NUTARTA. Nepritarta krepšinio aikštelės Ramučių parke apšvietimą išjungti nuo 22 val. (vienbalsiai).
4. SVARSTYTA. Papildomų atliekų konteinerių pastatymas ir atliekų išvežimo skaičius Karmėlavos II k., Tako g.
4. NUTARTA. Pritarta kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyrių dėl konteinerių padidinimo ir atliekų išvežimo skaičiaus padidinimo (vienbalsiai).
5. SVARSTYTA. II ir III ketvirčio bendruomenės lėšų panaudojimas.
5. NUTARTA:
5.1. Pritarta kavos aparato pirkimui iki 500,00 Eur (vienbalsiai).
5.2. Pritarta kavos pirkimui iki 400,00 Eur (vienbalsiai).
5.3. Pritarta šimtalapių pirkimui – 400,00 Eur (vienbalsiai).
5.4. Pritarta apmokėti sąskaitą gėlių pirkimui – 400,00 Eur (vienbalsiai).
6. KITI KLAUSIMAI.
6.1. SVARSTYTA. Saugus eismas Karmėlavos mstl., B. Buračo take.
6.1. NUTARTA. Pritarta kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisiją, kuri įvertintų ar tikslinga B. Buračo take nurodyti vienpusį eismą (vienbalsiai).


2022-09-13
Sueigos įvykusios 2022 m. lapkričio 8 d. 17.30 val. nutarimai.
1. SVARSTYTA. Kelio ženklų įrengimas.
1. NUTARTA:
1.1. Pritarta Karmėlavos mstl., Šaltinių gatvėje įrengti greičio mažinimo kalnelį (balsuota už-5, susilaiko-0, prieš-1).
1.2. Pritarta Karmėlavos mstl., Šaltinių gatvėje įrengti greičio ribojimo ženklą iki 30 h/val. (balsuota už-5, susilaiko-0, prieš-1).
1.3. Pritarta Rykštynės k., Vieškelio gatvėje įrengti greičio mažinimo kalnelį (balsuota už-5, susilaiko-0, prieš-1).
2. SVARSTYTA. Planuojami darbai 2023 metais.
Seniūno pavaduotoja A. M. informavo, kad planuojamos 2023 metų biudžeto paprastosios išlaidos 190,3 tūkst. Apie 90,0 tūkst. sudarys privalomosios komunalinės ir kitos paslaugos (apšvietimas, šildymas, atliekų išvežimas, kuras, vanduo, nuotekos ir kt.). Likusios lėšos bus naudojamos seniūnijos teritorijos priežiūrai: medžių kirtimas, greidiarevimas, duobių taisymas, šienavimas, šlavimas, laistymas ir kt. Planuojami ilgalaikiai darbai: įrengti senųjų kapinių tvorą, vartus ir vartelius – 38,8 tūkst. ir seniūnijos administraciniame pastate sumontuoti kondicionierius – 10,8 tūkst.
2. NUTARTA. Pritarta 2023 metų darbams (vienbalsiai).
3. SVARSTYTA. Bendruomenės lėšų panaudojimas.
3. NUTARTA:
3.1. Pritarta skirti lėšų kavos aparatui taisyti – 100,00 Eur (vienbalsiai).
3.2. Pritarta padengti biotualeto nuomos mokestį – 84,74 Eur (vienbalsiai).
3.3. Pritarta padengti tarakonų naikinimo paslaugą – 120,00 Eur (vienbalsiai).
3.4. Pritarta skirti sulčių, saldainių, sausainių, kavos, arbatos, cukraus, vienkartinių indų pirkimui apie 150,00 Eur (vienbalsiai).
3.5. Pritarti likusias lėšas skirti Kalėdinės eglutės puošimui (vienbalsiai).


2022-12-13
Sueigos įvykusios 2022 m. gruodžio 13 d. 17.00 val. (nuotoliniu būdu) nutarimai.
1. SVARSTYTA. Gatvės pavadinimo suteikimas.
1. NUTARTA. Pritarta suteikti Karmėlavos II kaime gatvės pavadinimą – Šalnos (balsuota už-6, susilaiko-0, prieš-1).

 

 

Kontaktai

Violeta Armolaitienė
Seniūnė
(8 37) 399 255, (8 647) 28 071
Pareigybės aprašymas
Agnė Mozerienė
Seniūno pavaduotoja
(8 37) 399 253, (8 676) 80 455
Pareigybės aprašymas
Audronė Ridikienė
Specialistė
(8 37) 399 255, (8 670) 85 513
Pareigybės aprašymas
Lidija Morkūnienė
Socialinio darbo organizatorė
(8 37) 399 293, (8 674) 53 943
Pareigybės aprašymas
Ina Gadliauskienė
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
(8 604) 81 056
Vida Šuliokienė
Socialinės darbuotojos padėjėja (paslaugos į namus)
(8 606) 70 284
Kristina Grigalienė
Atvejo vadybininkė
(8 655) 60 429
Aušra Butkienė
Specialistė
(8 676) 94 104
Ilona Trijonienė
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
(8 37) 39 92 93, (8 609) 76 107