Karmėlavos seniūnija

Informuojame apie planuojamo statyti krematoriumo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojamas statyti ir eksploatuoti krematoriumas (Tylos g. 2, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Palaikų kremavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Aeternum LT“, įmonės kodas 305548822, Mituvos g. 2, LT – 50131 Kaunas, kontaktinis asmuo: Stasys Kisielius, tel. +370 685 55552, el. p. stasys@nekturtas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r., tel. +370 629 31014, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. gruodžio 21 d. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos interneto svetainėje: https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/karmelava/naujienos/ ir UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje: https://infraplanas.lt/category/naujienos/.

Susirinkimas, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu, įvyks 2021 m. gruodžio 21 d. 17 val.. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/85282916449.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu iki 2021 m. gruodžio 21 d. galima pateikti PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.

Su ataskaita ir jos priedais susipažinti galite paspaudę ant nuorodų:

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: