Karmėlavos seniūnija

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija įgyvendina tarptautinį Erasmus+ strateginės partnerystės projektą

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (koordinatorius – Kauno rajono švietimo centras) įgyvendina tarptautinį Erasmus+ strateginės partnerystės  projektą MEDUS „Inovatyvūs būdai ir metodai su iš migracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą” Nr. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051.

Siekdamos pagilinti žinias apie pozityvų ir įtraukųjį mokymą pagal ERASMUS + projektą Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000042087 dvi gimnazijos mokytojos ir dvi administracijos atstovės dalyvavo mokymuose Islandijoje. Kursuose dalyvavo ir tų  šalių, kurios dabar irgi susiduria su migrantų moksleivių adaptacijos problema, atstovai. Susitikimų metu buvo paviešintas ir MEDUS projektas, kuris sudomino kolegas iš Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos, Švedijos, Graikijos. Su kolegomis diskutavome, su kokiomis problemomis jie susiduria, priimdami ukrainiečius ir kitus migrantus moksleivius.

Balandžio 5 d. įvyko projekto partnerių antrasis nuotolinis susitikimas. Jo metu buvo apžvelgta, kaip vyksta projekto darbai (sukurta Facebook paskyra, aptartas Moodle sistemos kūrimas, projekto sklaida, sėkmės istorijų kūrimas, susitarta dėl susitikimo Bulgarijoje gegužės 9-12 dienomis).

Pradėjus projektą 2021 gruodžio mėnesį, gimnazijoje turėjome tik reemigrantus iš Europos šalių. Prasidėjus karui Ukrainoje, susidūrėme su naujais iššūkiu – nuo karo baisumų bėgančių ukrainiečių vaikų integracija. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 25 vaikai iš Ukrainos. Gimnazijoje didžiausią dėmesį skiriame vaikų saugaus mikroklimato kūrimui ir emocinei savijautai pagerinti. 5-8, I-II klasių mokiniai vieną kartą per savaitę renkasi į „Vertikalią klasę“, kur gali bendrauti ukrainiečių klaba. Organizuojame jiems užsiėmimus, kur vaikai pasakoja apie savo kultūrą ir tradicijas, susipažįsta su lietuviškomis. II klasės mokinė Katerina pasiūlė pavaišinti ukrainietiškais barščiais, kuriuos visi kartu gamino technologijų kabinete. Prieš šv. Velykas susirinkę lietuviškais motyvais dažėme margučius ir kalbėjome apie velykines tradicijas.

Manome, kad dalyvavimas tarptautiniuose projektuose mums padeda ne tik dirbant su migrantais mokiniais, bet ir leidžia geriau suprasti įtraukiojo ugdymo prasmę, nepamiršti pozityvumo.

 

Virginija Kanapinskienė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: