Babtų seniūnija

Žalgirio pergalės parke plazdėjo vėliavų jūra

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, vasario 16 dieną Žalgirio pergalės parke paminėti Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai.

Prieš porą metų Babtų seniūnijoje ties Cinkiškių kaimu, Žalgirio pergalės parke, 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų garbei įrengta „Signatarų ąžuolų alėja“. Kiekvienam signatarui pasodinta po ąžuolą, šalia pritvirtintos lentelės su trumpa informacija apie jų veiklą lietuvių ir anglų kalbomis

Šventėje dalyvavo ne tik sukviesti Kauno rajono bendruomenių organizacijų nariai, bet ir visi norintieji. Nuvilnijo vėliavų jūra – su tautinėmis, bendruomenių, Lietuvos, draugijų ir kitokiomis vėliavomis atvyko žmonės iš Kauno rajono ir miesto, atžygiavo pėsčiųjų žygio dalyviai iš Babtų, jaunieji šauliai iš Babtų, Panevėžiuko, Tauragės ir kt.

Žalgirio pergalės parko pirmininko Gintauto Tamulaičio vedama kolona judėjo garbės ratu link Žalgirio mūšyje dalyvavusius karvedžius įamžinančių stogastulpių, prie kiekvieno stabtelėdami ir pagerbdami ąžuole išskobtą karvedį. Signatarų ąžuolų alėjoje skambėjo kalbos apie Lietuvos valstybingumo istoriją ir Vasario 16-ąją.

Pagerbiant 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus, tariant kiekvieną pavardę aidėjo varpo dūžis, tarytum aidas iš praėjusio šimtmečio. Varpas buvo patikėtas Karių veteranų asociacijos nariui, savanoriui, tarptautinių misijų dalyviui dim. kpt. Vydmantui Augučiui, atvykusiam į renginį su šeima iš Tauragės.

Šventinius sveikinimus ir palinkėjimus išsakė Babtų seniūnas Jonas Praškevičius, Babtų gimnazijos direktorius Vidas Mikalauskas, Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, kun. teol. lic. Žilvinas Zinkevičius, Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė, Karių veteranų asociacijos narys dim. kpt. Vydmantas Augutis.

Programą moderavo parko pirmininkas Gintautas Tamulaitis, baigiamoje kalboje pasidžiaugęs gausiu sambūriu žmonių, panorusių švęsti Nepriklausomybę Žalgirio parke. „Tai jau tampa tradicija, ir mes ją tęsime – kalbėjo pirminkas.

Sugiedojus Lietuvos himną, Babtų kultūros centre vyko kultūrinis renginys – chorinės muzikos koncertas „Daina Lietuvai“. Dalyvavo Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vadovė Danutė Šakalienė) ir Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“ (vadovė Rasa Endriukaitienė).

Aleksandras Vitkus

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: