Akademijos seniūnija
Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
(8 37) 397 307

DARBO LAIKAS

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

Seniūnaitijos

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Akademijos seniūnija

 

 

1-oji

 

Rasa Simonaitytė

 

8 698 28 483

rasasimon@gmail.com

 

2-oji

 

 

Dainius Jaudegis

 

8 686 43 344

dainius.jaudegis@gmail.com

 

3-ioji

 

Marius Švažinskas

 

8 682 73 788

svazinskas@gmail.com

 

4-oji

 

Inga Janulevičienė

 

8 655 88 112

inga.gied@gmail.com

 

5-oji

 

Vitas Damulevičius

 

8 687 88 153

vitas.damulevicius@vdu.lt

 

6-oji

 

Saulius Patackas

 

8 607 71 395

psaulius147@gmail.com

 

7-oji

 

Simonas Stašaitis

 

8 614 74 454

simonasstasaitis@gmail.com

 

8-oji

 

Albinas Pugevičius

 

8 672 12 280

albinas.pugevicius@gmail.com

 

 

AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

 PROTOKOLAS

2022-09-13 Nr. V-2-6

Akademija

 

Sueiga įvyko 2022 m. rugsėjo 12 d.  18.00 val.

Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė –  Filomena Šerstabojevienė

 

Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė, Vitas Damulevičius, Simonas Stašaitis, Dainius Jaudegis, Rasa Simonaitytė, seniūnas Skirmantas Nominaitis, seniūno pavaduotoja Filomena Šerstabojevienė.   

Prasidedant sueigai seniūnas paprašė seniūnaičių patikslinti darbotvarkės klausimą, nes vadovaujantis 2022 m. birželio 30 d. tarybos sprendimu Nr. TS-256 „Dėl KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, seniūnaičiai turi pritarti prioritetinės eilės atrankos kriterijams. Sueigos pirmininkas Albinas Pugevičius  pristatė patikslintą sueigos darbotvarkės klausimą.

Darbotvarkė.  Dėl pritarimo prioritetinės eilės atrankos kriterijams ir 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymo.

SVARSTYTA. Dėl  pritarimo prioritetinės eilės atrankos kriterijams ir 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymo.   

Seniūnas Skirmantas Nominaitis supažindino seniūnaičius su įtraukimo į  Akademijos seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto darbų, taip pat darbų, prie kurių privačiomis lėšomis prisideda fiziniai ir juridiniai asmenys atrankos vertinimo kriterijais, kriterijų   balais paskirstymą. Pakvietė seniūnaičius diskusijai. Po diskusijų:

NUTARTA.(vienbalsiai) pritarti  prioritetinės eilės atrankos kriterijams ir 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymui:      

 1. Pilėnų gatvė;
 2. Tako gatvė;
 3. Jaunimo gatvė.

 

Sueigos pirmininkas                      Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė                        Filomena Šerstabojevienė

 

vadovaujantis 2022 m. birželio 30 d. tarybos sprendimu Nr. TS-256 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ seniūnijos:

 1. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Kelių ir transporto skyriui seniūnijoje planuojamų remontuoti kelių ir gatvių objektų prioritetinę eilę pagal seniūnaičių sueigose nustatytą eiliškumą su protokolu;
 2. iki 2022 m. rugsėjo 15 d. turi pateikti Kelių ir transporto skyriui seniūnaičių sueigose nustatytus atrankos kriterijų duomenis (kriterijai gali būti rašomi tik: 0, 5, 10, 15, 20, 25 ir t.t.) su protokolais. Šie kriterijai bus nustatomi tik 1 kartą, kitais metais jų pateikti iš naujo nebereikės.

AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

   SPRENDIMAI

2022-09-13 Nr. V-2-6

Akademija

Sueiga įvyko 2022 m. rugsėjo 12 d.  18.00 val.

Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė –  Filomena Šerstabojevienė

Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė, Vitas Damulevičius, Simonas Stašaitis, Dainius Jaudegis, Rasa Simonaitytė, seniūnas Skirmantas Nominaitis, seniūno pavaduotoja Filomena Šerstabojevienė. 

Darbotvarkė. Dėl pritarimo prioritetinės eilės atrankos kriterijams ir 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymo.    

SVARSTYTA. Dėl pritarimo prioritetinės eilės atrankos kriterijams 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymo.   

NUTARTA.(vienbalsiai) pritarti prioritetinės eilės atrankos kriterijams ir 2023 m. – 2025 m. numatomų taisyti vietinės reikšmės gatvių (kelių) eiliškumo sudarymui:   

 1. Pilėnų gatvė;
 2. Tako gatvė;
 3. Jaunimo gatvė.

 

Sueigos pirmininkas                                            Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė                                               Filomena Šerstabojevienė


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RINGAUDŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

PROTOKOLAS

2022-08-     Nr. VN-

Akademija

               Sueiga įvyko 2022-08-02,  18.00 val.

                                                                    

 

              Sueigos pirmininkas – Juozas Monkevičius.

              Sueigos sekretorė – Ieva Amšiejienė.

              Dalyvavo: Ringaudų seniūnė Rūta Slivinskienė, seniūnaičiai: Vasilij Danilčenko, Orinta Dovydaitienė, Saulius Čeponis, Vytautas Grigaitis, Juozas Monkevičius, Ignas Urbonas.

              Nedalyvavo: Dainius Bukaitis, Janina Klimavičienė, Arturas Liaudinskas, Saulius Saliklis.

              Juozas Monkevičius pristatė sueigos darbotvarkę, seniūnaičiai ją patvirtino.

              Darbotvarkė:

 1. Dėl gatvėvardžio suteikimo.
 2. Dėl bendruomenėms finansuoti skirtų lėšų paskirstymo.
 3. Kiti klausimai.

 

 1. SVARSTYTA. Prašymai dėl gatvėvardžių suteikimo.

Pranešėja Rūta Slivinskienė supažindino su gautais gyventojų prašymais dėl gatvėvardžių suteikimo. Prašoma suteikti: Aušros g., Liepsnos g. Miriniškių k. pavadinimus gatvėms.                                                                                          

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta gatvėvardžiams: Aušros g., Liepsnos g. Miriniškių k.

 1. SVARSTYTA. Seniūnijos bendruomenėms finansuoti 2022 m. III ketvirčio lėšų skirstymas.

Pranešėja Rūta Slivinskienė nurodė, kad seniūnijos bendruomenėms finansuoti III ketvirtyje skirta 1065,00 Eur. Seniūnė pageidavo tęsti garbaus amžiaus senjorų sveikinimą jų jubiliejaus proga, organizuoti tradicijomis tapusias šventes ir visas lėšas skirti reprezentacijai.

NUTARTA. Seniūnaičiai vienbalsiai pritarė 2022 m. III ketvirčio bendruomenėms finansuoti lėšas skirti reprezentacijai.

 1. Kiti klausimai.
  • Seniūnė supažindino su gyventojų prašymais sutvarkyti Tabariškių kapinių konteinerių aplinką. Gyventojai siūlo pastatyti rūšiavimo konteinerius, juos įrėminti mediniu karkasu, pagaminti atvirą sandėliuką laistytuvų ir kitų įrankių laikymui, trinkelėmis pakloti konteinerių stovėjimo vietą. Rūta Slivinskienė pabrėžė, jog šis klausimas yra itin aktualus ir svarbus gyventojams ir pačios seniūnijos darbuotojams. Seniūnaičio 1 nuomone, įrėminti medinėmis konstrukcijomis konteineriai atrodytų labai tvarkingai. Seniūnė pritarė šiai minčiai tačiau paprieštaravo, kad toks sprendimas būtų nepraktiškas, kadangi Kauno švara veždama konteinerius jų nesustato atgal į buvusias vietas. Seniūnaičiai vienbalsiai pritaria, kad būtų tvarkoma konteinerių stovėjimo vieta ir sutinka, kad problema yra aktuali. Seniūnė patikslino, kad šių metų lėšos skirtos kapinių tvarkymui jau yra panaudotos Tabariškių kapinių apšvietimo projektui. Rūta Slivinskienė pasiūlė šį klausimą įtraukti kaip itin svarbų į kitų metų planuojamus darbus. Siūloma kitais metais konteinerių aikšteles pakloti trinkelėmis, prašyti mažesnių atliekų konteinerių pakeičiant esamus 4 m3 atliekų konteinerius, atnaujinti kai kuriose vietose nusidėvėjusią ir funkcijos neatliekančią kapinių tvorą. Seniūnė viliasi, kad Kauno rajonas galėtų turėti vieną viziją visų Kauno rajono seniūnijų konteinerių atliekų laikymui kapinėse.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta Tabariškių kapinių konteinerių laikymo aikštelės klausimą įtraukti į kitų metų  planuojamus darbus.

 • Pranešėja Rūta Slivinskienė pristatė gyventojo prašymą dėl sferinio kelio veidrodžio Gėlių g. 106 esančiame posūkyje. Gyventoja teigia, kad šioje vietoje yra blogas matomumas. Seniūnaičiai paprieštaravo gyventojos nuomonei, esą šioje vietoje matomumas yra tikrai geras ir paantrino, kad šioje vietoje yra numatyta žiedinė sankryža.

NUTARTA. Nepritarta sferiniam kelio veidrodžio statymui Gėlių g. 106, kadangi šioje vietoje yra numatyta žiedinė sankryža.

 • Rūta Slivinskienė supažindino su gautu Sakalų g. 11,13, ir 15 gyventojų prašymu prisidėti seniūnijos lėšomis išasfaltuoti Sakalų g. kelią, esantį Ringaudų k. Seniūnaičiai pabrėžė, kad yra daugybė gatvių laukiančių eilėje asfaltuotos dangos. Tai būtų nesąžininga kitų Ringaudų seniūnijos gyventojų atžvilgiu, kurie laukia eilėje. Seniūnė patikslino, kad prašymas yra gautas 2022-06-17 ir ankstesniu metu iš šios gatvės gyventojų prašymų nebuvo gauta.

NUTARTA. Nepritarti Sakalų g. išasfaltavimui dėl Ringaudų seniūnijos vietinių kelių asfaltavimo eiliškumo.

 • Seniūnė supažindino su gautu uždarosios akcinės bendrovės „Timėjas“ prašymu pastatyti kelio ženklą Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ Beržų g. atkarpoje: nuo pastato Beržų g. 2R iki susikirtimo su keliu „Via Baltica“. Įmonės direktorius pabrėžė, kad šioje atkarpoje yra dažnai statomos sunkiasvorės krovininės mašinos, kurios apsunkina kitų eismo dalyvių išvažiavimą į kelią „Via Baltica“. Seniūnaitis 2 pasiūlė šioje atkarpoje statyti stovėjimo laiką ribojantį kelio ženklą Nr. 529. Keli seniūnaičiai pritarė šiai minčiai, kiti siūlė ženklinti važiuojamąją dalį ištisine linija. Po diskusijų seniūnaičiai vienbalsiai pritarė kelio ženklo statymui nurodytoje atkarpoje.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta uždarosios akcinės bendrovės „Timėjas“ prašymui statyti kelio ženklą Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ atkarpoje Beržų g. 2R iki susikirtimo su keliu „Via Baltica“.

 • Rūta Slivinskienė supažindino su gautu gyventojo prašymu įrengti įspėjamuosius kelio ženklus Pyplių k. Panemunės g. pradžioje ir J. Biliūno ir Zikaro g. sankryžoje. Gyventojo pastebėjimu, Panemunės gatvės pradžioje nėra įspėjamųjų kelio ženklų apie tai, kad Panemunės g. gale yra pastatytas kelio ženklas Nr. 303 neleidžiantis motorinėms transporto priemonėms įvažiuoti į Kačerginę. Dėl šios priežasties motorinės transporto priemonės turi apsisukti ir važiuoti papildomus 6 kilometrus atgal. Gyventojas siūlo pastatyti du eismą ribojančius kelio ženklus Nr. 303 su papildoma lentele, kuri nurodo šio ženklo galiojimo pradžią vieną - ties Kauno ir Kauno riba Panemunės gatvėje, kitą – Kačerginėje J. Biliūno ir Zikaro g. sankryžoje. Taip pat gyventojas atkreipė dėmesį į dviračio tako ženklinimą ties Panemunės g. 52. Gyventojo pastebėjimu šiame ruože stovi tik dviračių eismą nurodantys ženklai, tokiu būdu pėsčiųjų eismas yra draudžiamas. Gyventojas taip pat prašo, ties Panemunės g. 52 dviračių taku pakeisti kelio ženklą Nr. 411 į kelio ženklą Nr. 413. Seniūnaičių nuomonės išsiskyrė. Po diskusijų nutarta teikti saugaus eismo komisiją spręsti.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta teikti saugaus eismo komisijai spręsti Panemunės gatvės ir dviračių tako ties Panemunės g. 52 ženklinimą.

 • Pranešėja Rūta Slivinskienė pristatė Konstantino Klimavičiaus prašymą statyti skulptūrinę kompoziciją „Trys dagiliai“ Gėlių ir Žalgirio g. skverelyje. Seniūnaičiai buvo supažindinti su detalia kompozicijos kūrimo eiga, vizija, tikslu. Seniūnė pabrėžė, kad tai puiki VŠĮ Kaunas 2022 projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ išliekamoji vertė. Ši skulptūrinė kompozicija atspindi Ringaudų seniūnijos herbe esančius tris paukščius – dagilius. Sueigos dalyviai džiaugėsi meniniu kūriniu, tačiau nuogąstavo dėl šios skulptūros saugumo gyventojų atžvilgiu.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta Konstantino Klimavičiaus prašymui statyti skulptūrinę kompoziciją „Trys dagiliai“ Gėlių g. skverelyje.

 • Saulius Čeponis pasiūlė ir priminė anksčiau siūlytą prašymą statyti kelio ženklus Nr. 550, žyminčius „Gyvenvietės pradžią“: „Bajorai“, „Miriniškiai“, „Tabariškiai“ ties Ringaudų ir minimų kaimų sankirtomis.

NUTARTA. Seniūnaičiai vienbalsiai pritarė kelio ženklų Nr. 550 statymui „Bajorai“, „Miriniškiai“, „Tabariškiai“.

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                                 Juozas Monkevičius

Posėdžio sekretorė                                                                                                                                     Ieva Amšiejienė

 


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ NUOTOLINĖS SUEIGOS

 PROTOKOLAS

2022-03-04 Nr. V-2- 1

Akademija

Sueiga įvyko 2022 m. kovo 3 d.  18.00 val.

 

Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė –  Jolanta Vaičiūnienė

Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė,  Dainius Jaudegis, Simonas Stašaitis, Vitas Damulevičius, seniūnas Skirmantas Nominaitis, specialistė Jolanta Vaičiūnienė, stebėtojų teisėmis – gyventojas Nr.1, gyventojas Nr.2.

Pradedant sueigą seniūnas paprašė seniūnaičių leisti daryti sueigos garso įrašą. Seniūnaičiai pritarė bendru sutarimu. Sueigos pirmininkas A. Pugevičius patikrino kvorumą ir paprašė seniūnaičių tvirtinti sueigos darbotvarkę. Sueigos darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 1. Seniūnijos veiklos ataskaita už 2021 metus, planuojami darbai 2022 metais;
 2. Pugevičius paprašė seniūno pristatyti seniūnijos veiklos ataskaitą. Seniūnas pristatė skaidrėse susistemintą ataskaitą, kurioje pateikė bendruosius duomenis, gyventojams teiktas socialinės apsaugos ir viešojo administravimo paslaugas, vidaus administravimo apimtis ir nuveiktus darbus pagal biudžeto asignuojamas kelių remonto, gatvių apšvietimo ir aplinkos apsaugos programas, svarbiausius pokyčius švietimo sektoriuje, verslo ir investicijų plėtrą seniūnijoje, pagrindinius bendruomeninės ir kultūrinės veiklos aspektus, pateikė pagrindinius planuojamus darbus 2022 metais.

Gyventojas Nr.1 paklausė, ar savivaldybėje skelbiamos sutartys su kelių priežiūros įmonėmis finansuojamos iš savivaldybės ar iš seniūnijos biudžetų, atsakė seniūnas, kad sutartyse paprastai būna nurodomos maksimalios sumos, kurias išnaudojus sutartys baigia galioti, o įmonių paslaugas atliktos seniūnijoje apmokamos iš seniūnijos biudžeto.  Po diskusijos:  

NUTARTA: pritarti seniūnijos ataskaitai už 2021 metų veiklą ir planuojamiems darbams 2022 metais (vienbalsiai).

 1. Bendruomenei skirtų lėšų paskirstymas;

                   Seniūnas informavo, kad Akademijos seniūnija 2022 metams bendruomenės lėšų paskirta 1560 Eur. ir supažindino sueigą su gautais prašymais:

Asociacija „Akademijos bendruomenės centras“ prašo Akademijos miestelio bendruomenės veikloms/renginiams įgyvendinti – 1100,00 eurų;

Kauno rajono neįgaliųjų draugijos Akademijos skyrius prašo skirti lėšų planuojamoms priemonėms (kelionių, kultūros renginių lankymo), bei neįgaliųjų šventės „Pabūkime kartu“ išlaidoms dalinai padengti – 300 eurų;

Seniūnas paprašė sueigos numatyti lėšų reprezentacinėms išlaidoms (sveikinimams renginiuose, senjorų jubiliejiniams sveikinimams).

Gyventojas Nr.1 pasiteiravo, kam konkrečiai planuoja išleisti lėšas Akademijos bendruomenės centras, atsakė seniūnas, kad planuojama įsigyti naujo inventoriaus renginiams, suremontuoti sugadintus pavėsinės tentus, likusias lėšas panaudoti kalėdiniam renginiui ir kitoms veikoms organizuoti. Gyventojas Nr.2 pasiūlė atsižvelgti į šiandieninę situaciją Ukrainoje ir gal būt dalį lėšų numatyti pabėgėliams remti, atsakė seniūnas, kad pabėgėlių klausimai bus sprendžiami savivaldybės ir valstybės lygiu.  Sueigos pirmininkas A. Pugevičius priminė, kad trys seniūnaičiai priklauso Akademijos bendruomenės centrui ir, kad nekiltų interesų konflikto šiuo klausimu, reiktų šiems seniūnaičiams nusišalinti. Du seniūnaičiai nusišalino, o pirmininkas nusišalinimą atmetė, kad būtų kvorumas.

       NUTARTA. (5 seniūnaičiai „už „):

2.1. Skirti Akademijos bendruomenės centrui Akademijos miestelio bendruomenės veikloms/renginiams organizuoti – 1100,00 eurų;

2.2. Skirti Akademijos neįgaliųjų draugijai vykdomų renginių (kelionių, kultūros renginių lankymo) ir neįgaliųjų šventės „Pabūkime kartu“ išlaidoms dalinai padengti – 300,00 eurų;

2.3. Seniūnijai reprezentacinėms išlaidoms – 160,00 eurų.                       

 1. Dėl remontuoti numatomų gatvių eiliškumo sudarymo tvarkos pakeitimų;

Sueigos pirmininkas A. Pugevičius paprašė seniūno pristatyti klausimo esmę. Seniūnas sueigą informavo, kad  Kauno rajono taryba 2022 m. vasario 24 d. priėmė tvarkos aprašą Nr. TS-95 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimas dėl šio aprašo įsigaliojo nuo 2022-03-01, o pagal aprašo 7.1 punktą seniūnijai reikia aptarus seniūnaičių sueigoje, iki 2022 m. kovo 10 d. pateikti Kelių ir transporto skyriui 3 metams seniūnijoje planuojamų remontuoti kelių ir gatvių objektų prioritetinę eilę. Akademijos  seniūnijos metinis biudžetas yra apie 55-60 tūkst. Eur., o vien Pilėnų g. rekonstrukcija gali kainuoti virš 1,2 mln. Eur. Kitas dalykas -  apšvietimas pagal šį aprašą nefinansuojamas, turi būti rengiami atskiri projektai. V. Damulevičius nurodė, kad Tako g. lietaus vandens nuvedimas galėtų būti nesudėtingai sprendžiamas.

            NUTARTA. (vienbalsiai): pritarti remontuoti numatomų gatvių eiliškumo sudarymui 3 metams:

 1. Pilėnų gatvės rekonstrukcija;
 2. Tako gatvės remontas (lietaus nuvedimas);
 3. Jaunimo gatvės remontas.
 1. SVARSTYTA: Dėl kaimyninių kvartalų gyventojų šiukšlių ir pakuočių vežimo į Akademijos miestelį užkardymo;

   Seniūnas nurodė jau iškėlęs klausimą seniūnų susirinkime peržiūrėti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašą, kuriame būtų numatytos priemonės skatinančios gyventojus atliekas labiau rūšiuoti. Vyksta diskusijos – dėl buitinių atliekų  ir pakuočių vežimo į ne savo konteinerius, pasisako D.Jaudegis, Gyventojas Nr.2, M.Švažinskas, S.Nominaitis, S.Patackas, Gyventojas Nr.1. Pasiūlymas skleisti kuo plačiau informaciją dėl šiukšlių tvarkymo ir kaimyninėse seniūnijose, panaudojant užrašus, lipdukus aikštelėse, nukreipiant vaizdo stebėjimo kameras link konteinerių ir kt. M. Šavažinskas paklausė kada planuojama įrengti papildomas vaizdo stebėjimo kameras miestelyje, atsakė seniūnas, kad dėl tikslių terminų nėra informuotas. V. Damulevičius pasiūlė seniūnijai sudaryti komisiją ir aplankyti gyventojus naujuose kvartaluose, ar visi yra įsigiję rūšiavimo konteinerius.

 1. SVARSTYTA: Dėl želdinių Akademijos miestelyje atnaujinimo ir naujų įrengimo.

Sueigos pirmininkas A. Pugevičius paprašė šio klausimo esmę paaiškinti Gyventojas Nr.2, nes klausimą sueigai atsiuntė jis.

Vyksta diskusijos – Gyventojas Nr.2 išreiškė nuomonę, kad želdiniai seniūnijoje tvarkomi netinkamai. Siūlė rengti želdinimo projektą, supažindinti gyventojus, o projektą patvirtinus - vykdyti tolimesnį miestelio apželdinimą, minėjo kreipsiąsis šiuo klausimu į savivaldybės Aplinkos skyrių. Seniūnaitė I. Janulevičienė paklausė ar paskirtas visuomenės poreikiams žemės sklypas, esantis tarp Tako g. ir Pilėnų g. Atsakė seniūnas, kad kovo 15 d. dalyvaus NŽT susirinkime, kuriame bus svarstomas klausimas dėl žemės sklypo perdavimo visuomenės poreikiams, o dėl sklypo, esančio tarp Tako g.7 ir Tako g. 9, kadangi kreipėmės vėliau - tai ir svarstymas vyks vėliau, tada bus galima rengti projektus. Seniūnas akcentavo sueigai, kad kovo 7 d bus pradėtas viešinti Kauno rajone vykdomas dalyvaujamasis biudžetas. Seniūnas prašė seniūnaičius aktyvinti seniūnaitijų gyventojus siūlyti idėjas apželdinimui ir mažąjai  architektūrai, zonas pritaikytas laisvalaikiui. Seniūnas nurodė, kad pasiūlymas dėl želdinimo projekto yra geras, o numačius tam lėšas galima būtų rengti. Gyventojas Nr.2 paprašė seniūnaičių šiuo klausimu balsuoti. Atsakė A. Pugevičius, kad šiuo klausimu pakanka bendro sueigos aptarimo ir diskusijos, bei reikia sulaukti sprendimų iš kitų institucijų.

 1. Dėl šaligatvio išplėtimo Mokyklos gatvėje;

Seniūnaičiai ir bendruomenės atstovai diskutavo apie tai, kad Mokyklos gatvėje parkuojant

automobilius siaurinamas šaligatvis ir sprendė siūlyti praplėsti gatvę arba statyti ribotuvus. A. Pugevičius nurodė, kad įrengus ribotuvus automobiliai labiau išsikiš į važiuojamąja dalį. Gyventojas Nr.2 pareiškė, kad jis sueigai neteikė šio klausimo, o kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrių, kad spręstų šią problemą, kadangi tai nėra seniūno kompetencija, o juo labiau seniūnaičių. Atsakė seniūnas, kad bendruomenės atstovai turi žinoti iškeltą klausimą, nes seniūnas yra sprendimo priėmimo dalyvis dokumentų valdymo sistemoje, bei siūlė įtraukti šio tako išplėtimą į remontuojamų takų sąrašą. V. Damulevičius siūlė įrengti ribotuvus kaip ekonomiškesnį variantą, atsakė seniūnas, kad ribotuvai ir šaligatvio išplėtimas plytelėmis sudarytų panašias išlaidas, nebent būtų poreikis perkelti apšvietimo atramas. Gyventojas Nr.1 nurodė kalbėjęsis su savivaldybės atstovais apie galimybę panaudoti „korio“ tipo dangą. M. Švažinskas nurodė, kad reikia laukti savivaldybės sprendimo.

 1. Dėl Pilėnų g. rekonstrukcijos metu susidarysiančių tinkamų plytelių panaudojimo;

             Gyventojas Nr.2 nurodė, kad šį klausimą yra nusiuntęs savivaldybės administracijai ir reikia laukti sprendimo, o klausimo esmę sudaro tai ar rekonstruojant Pilėnų g. geros kokybės naudotas plyteles ir žvyrą būtų galima panaudoti kitoje vietoje atnaujinant pėsčiųjų šaligatvį ir jungiamuosius takus su daugiabučiais nuo Pilėnų g.Nr.7 iki vaikų lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“. Seniūnas informavo šį klausimą įtraukęs į sueigos darbotvarkę, nes nori išgirsti seniūnaičių nuomonę. M. Švažinskas paklausė kodėl neskirtas finansavimas visų takų remontui, atsakė seniūnas, kad lėšos skiriamos proporcingai visoms Kauno rajono seniūnijoms, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, plotą ir kt. kriterijus. A. Pugevičius pasiūlė, jei bus poreikis, tako remontą bus galima įsitraukti į sąrašą sekančių sueigų metu.

Sueigos pirmininkas                                                                            Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė                                                                                Jolanta Vaičiūnienė


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ NUOTOLINĖS SUEIGOS

 PROTOKOLAS

2021-11-12 Nr. V-2-7

Akademija

Sueiga įvyko 2021 m. lapkričio 8 d.  18.00 val.

 

Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė –      Jolita Meškauskienė

Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė,  Dainius Jaudegis, Rasa Simonaitytė, Simonas Stašaitis, Vitas Damulevičius, seniūnas Skirmantas Nominaitis, socialinio darbo organizatorė Jolita Meškauskienė.

Pradedant sueigą seniūnas paprašė seniūnaičių leisti daryti sueigos garso įrašą. Seniūnaičiai pritarė bendru sutarimu. Sueigos pirmininkas Albinas Pugevičius patikrino kvorumą ir paprašė seniūnaičių tvirtinti sueigos darbotvarkę. Sueigos darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

       Darbotvarkė:

 1. Dėl kelių ir gatvių, numatomų remontuoti 2022 metais, eiliškumo sąrašo sudarymas.
 2. Dėl atliekų konteinerių aikštelės įrengimo prie Universiteto g. 2 daugiabučio namo.
 3. Dėl perspektyvinio pėsčiųjų takų remonto eiliškumo nustatymo.
 4. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Dėl kelių ir gatvių, numatomų remontuoti 2022 metais, eiliškumo sąrašo sudarymo.

Seniūnas pristatė preliminarų Akademijos seniūnijos gatvių remonto eiliškumo 2022 metais  sąrašą ir nurodė, kad Tako gatvė atskirais ruožais buvo remontuota 2020 – 2021 metais. Remontuoti šaligatviai, įrengta 18 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau ties Tako g. 7 kaupiasi paviršinis (lietaus) vanduo, nes nėra įrengta nuotekų sistema, todėl remonto eiliškumo sąraše Tako g. siūlė palikti. Vitas Damulevičius pasiūlė, kad reiktų konkrečiai įvardinti, kokio remonto gatvei reikia, tai yra - paviršinių nuotekų įrengimo. Po diskusijos: 

NUTARTA: Pritarti  žemiau pateiktam kelių ir gatvių, numatomų remontuoti 2022 metais, eiliškumo sąrašui (vienbalsiai):

 1. Pilėnų gatvės rekonstrukcija.
 2. Tako gatvės paviršinių nuotekų įrengimas.
 3. Jaunimo gatvės remontas.
 4. Miško gatvės apšvietimo įrengimas.
 5. Volungių gatvės asfaltavimas ir apšvietimo įrengimas.

 SVARSTYTA: 2. Dėl atliekų konteinerių aikštelės įrengimo prie Universiteto g. 2 daugiabučio namo.

    Seniūnas paaiškino, kad dėl konteinerių aikštelės įrengimo prie Universiteto g. 2 daugiabučio namo raštu į seniūniją kreipėsi DNS bendrijos „ViaBaltika“ pirmininkas. Kadangi galima konteinerių aikštelės vieta yra Žemės ūkio akademijos teritorijoje, seniūnija kreipėsi į Vytauto Didžiojo universiteto administraciją leidimo aikštelės įrengimui. Sutikimas buvo gautas.  Albinas Pugevičius pakomentavo, kad bendrijos pageidavimas yra pagrįstas ir savalaikis, nes čia vienintelė vieta seniūnijoje, kur konteineriams laikyti nėra įrengtos specialios vietos. Inga Janulevičienė išreiškė pritarimą aukštelės poreikiui ir atkreipė dėmesį, kad pravažiavimas iki daugiabučio namo yra duobėtas, klausė ar nėra galimybės jį sutvarkyti. Atsakė seniūnas, kad čia ne seniūnijos gatvė, o visa teritorija priklauso universitetui. 

  NUTARTA: pritarta atliekų konteinerių aikštelės įrengimui šalia Universiteto g. 2, numatytoje vietoje (vienbalsiai).

  SVARSTYTA: 3. Dėl perspektyvinio pėsčiųjų takų remonto eiliškumo nustatymo.

Seniūnas pristatė perspektyvinį pėsčiųjų takų sąrašą, takus, kuriuos reikia remontuoti ir paprašė sueigos siūlyti remonto eiliškumą. Vitas Damulevičius pasiūlė, kad tako įrengimas tarp Sodų g. ir GB „Greitis“ būtų vienas pirmųjų, įrengiant ir pėsčiųjų perėją ties įvažiavimu į darželį „Gilė“ Sodų g.. Albinas Pugevičius akcentavo, kad tako prie Universiteto g. 10 remontas reikalingas, tačiau, dėl didelės darbų apimties, gal savivaldybė galėtų numatyti atskirą remonto finansavimą, o      Lelijų tak. - Vynuogyno g. sujungimas aktualus bus tik tuo atveju, kai garažų bendrija užtvers kiemą ir neliks praėjimo pėstiesiems. Saulius Patackas nurodė, kad Pilėnų g. 10-14 pėsčiųjų tako būklė yra nepatenkinama. Seniūnas paprašė atkreipti seniūnaičių dėmesį pirmiausiai į tuos takus, kurie neturi kitų patekimo alternatyvų, bei nurodė, kad Pilėnų g. 3- Mokyklos g. 2 takas driekiasi per miško paskirties žemę, yra saugomoje teritorijoje, todėl būtinas derinimas su kitomis institucijomis. Po diskusijos, perspektyvinis pėsčiųjų takų remonto eiliškumas išdėstytas taip:

 1. Sodų g.- GB „Greitis“;
 2. Pilėnų g.10-14;
 3. Tako g.5-1;
 4. Universiteto g.10;
 5. Pilėnų g. 3 - Mokyklos g. 2 ;
 6. Lelijų takas- Vynuogyno g..

NUTARTA: pritarti perspektyviniam pėsčiųjų takų remonto eiliškumui (vienbalsiai).

SVARSTYTA: 4. Kiti klausimai.

4.1 Inga Janulevičienė klausė apie galimybes vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui VDU ŽŪA teritorijoje, dėl padažnėjusių nusikalstamų veikų. Atsakė Albinas Pugevičius, kad prie Jaunimo g. 4 yra bendrijos kameros. Atsakė seniūnas, metų pradžioje buvo aiškintasi galimybės, kartu su ŽŪA ir nustatyta, kad seniūnijai įrengti vaizdo stebėjimo kameras nėra techninių galimybių.

4.2 Inga Janulevičienė klausė dėl tekstilės atliekų konteinerio miestelyje pastatymo ir nurodė, kad gyventojai tokio konteinerio norėtų. Atsakė seniūnas, kad tekstilės atliekų surinkimas bus organizuojamas visoje Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau bus pradėta ne ankščiau nei po 1,5 -2 metų. Seniūnas taip pat informavo, kad tekstilės atliekas iš gyventojų nemokamai priima stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, arčiausia jų – Raudondvario pl., Kaune.

4.3 Marius Švažinskas klausė, kokia situacija yra dėl Šakių pl. plėtros, ar numatoma išplatinti gatvę. Atsakė seniūnas, tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos ir kelio savininko (LAKD) vyksta susitikimai ir susirašinėjimas, apie priimtus sprendimus seniūnaičiai bus informuojami. Marius Švažinskas paklausė ar nebūtų galima surinktas infrastruktūros mokesčio lėšas panaudoti Šakių pl. infrastruktūros plėtrai. Atsakė seniūnas, savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nurodyta, kad „lėšų dalis, kurią sudaro neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, naudojamos kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio nuostatomis.“. Vadovaujantis šia įstatymo nuostata, šiuo metu neprioritetinės įmokos gali būti naudojamos kompensacijoms už statytojų lėšomis įrengtą infrastruktūrą mokėti. Iki šiol Akademijos seniūnijoje dar nei vienas statytojas nėra baigęs įrengti savivaldybės infrastruktūros.

4.4 Marius Švažinskas klausė, kada bus miestelyje įrengta daugiau vaizdo stebėjimo kamerų. Atsakė seniūnas, tikslių įrengimo terminų dar neturi, savivaldybė vykdo įrangos pirkimus, paaiškėjus rezultatams, seniūnaičius informuos.

4.5 Marius Švažinskas nurodė girdėjęs gyventojų pasiūlymus, Pilėnų g. rekonstrukcijos metu antžemines konteinerių aikšteles rekonstruoti į požemines ir klausė, ar neplanuojama tuo pačiu tai įgyvendinti Mokyklos ir Tako gatvėse. Atsakė seniūnas, Kauno rajono savivaldybė per Aplinkos apsaugos ministerijos programą vykdė konteinerių aikštelių įrengimo projektą, kurio metu iš viso rajone įrengta 187 konteinerių aikštelės, iš jų 77 pusiau požeminės, Akademijoje – 4 antžeminės. Projektas yra baigtas, šiuo metu naujų konteinerių aikštelių įrengti neplanuojama.

4.6.  Dėl eismo tvarkos organizavimo Mokyklos g.

Seniūnas informavo sueigą apie šiuo metu galiojančią eismo organizavimo tvarką Mokyklos ir Sodų g., ir paprašė seniūnaičių įvertinti situaciją iš naujo, nes nuo šių metų rugsėjo 1 d., pradėjus dirbti švietimo įstaigoms nenuotoliniu būtu, paaiškėjo realus automobilių srautų pasiskirstymas rytinio ir vakarinio piko valandomis. Seniūnas nurodė stebėjęs pats ir sulaukęs gyventojų pastebėjimų, kad papildomos lentelės Nr.828, ribojančios automobilių eismą darbo dienomis nuo 16 iki 18 val., yra perteklinės ir galėtų būti demontuotos. Po diskusijos:

NUTARTA. 4. Pritarti  kreiptis į Saugaus eismo komisiją dėl papildomų lentelių Nr.828 darbo dienomis nuo 16 iki 18 val. Mokyklos ir Sodų gatvėse nuėmimo (vienbalsiai).

  Sueigos pirmininkas                                                                                         Albinas Pugevičius

  Sueigos sekretorė                                                                                             Jolita Meškauskienė


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ NUOTOLINĖS SUEIGOS
PROTOKOLAS
2021-06-17 Nr. V-2-6
Akademija
Sueiga įvyko 2021 m. birželio 15 d. 18.00 val.

Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius
Sueigos sekretorė – Jolanta Vaičiūnienė

Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė, Dainius Jaudegis, Rasa Simonaitytė, Simonas Stašaitis, Vitas Damulevičius, seniūnas Skirmantas Nominaitis, specialistė Jolanta Vaičiūnienė, stebėtojų teisėmis - Kauno rajono tarybos narė Rasa Kazakevičienė, Gyventojas 1, Gyventojas 2, Gyventojas 3.

Pradedant sueigą seniūnas paprašė seniūnaičių leisti daryti sueigos garso įrašą. Seniūnaičiai pritarė bendru sutarimu. Sueigos pirmininkas Albinas Pugevičius patikrino kvorumą ir paprašė seniūnaičių tvirtinti sueigos darbotvarkę. Sueigos darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

1.SVARSTYTA: Dėl magistralinio kelio A5 ir kelio Nr. 140 transporto keliamo triukšmo.
Albinas Pugevičius paprašė Akademijos mstl. Gyventojo 2 pristatyti problemą dėl transporto keliamo triukšmo, kadangi jis šio klausimo iniciatorius ir labai gerai išsinagrinėjęs situaciją.
Gyventojas 2 informavo susirinkusius, kad LAKD planuoja paskutinės Via Baltikos magistralės atkarpos nuo Šilainių iki Juragių peržiūrą ir planuoja permatuoti triukšmo atnaujinimo žemėlapį iki 2022m. birželio mėnesio. Pagal Europos sąjungos normatyvus triukšmo atnaujinimo žemėlapis permatuojamas kas 5 metai visoje Lietuvoje, todėl jei seniūnija kreipsis į LAKD dėl transporto keliamo triukšmo, atstovas patikino, kad peržiūrint triukšmo žemėlapį bus atkreiptas dėmesys ir analizuojama situacija.
Gyventojas 2 pabrėžė, kad prie Akademijos seniūnijos užklausimo prisidės ir Ringaudų seniūnija ir pasiūlė seniūnui ruošti raštą ir siųsti LAKD.
Seniūnaitis V. Damulevičius paklausė ar ir 140 kelias pateks į šį projektą.
Gyventojas 2 atsakė, kad žemėlapis daromas bendrai ir Šakių pl. bus įtrauktas į šį projektą, nes šiame kelyje ne tik didėja triukšmas, bet ir apkrovimas.
Seniūnas S. Nominaitis padėkojo Gyventojui 2 už išsamią informaciją ir paklausė, ar padės suformuluoti kreipimąsi. Gyventojas 2 atsakė, kad padės, nes tai yra bendras reikalas. Seniūnas paruoš raštą ir per savivaldybę kreipsis į LAKD.

NUTARTA: pritarti dėl kreipimosi į LAKD dėl magistralinio kelio A5 ir kelio Nr. 140 keliamo triukšmo ir didėjančios apkrovos analizės.

2.SVARSTYTA: Kiti klausimai.
2.1. Seniūnaitis Vitas Damulevičius išreiškė pastebėjimą dėl eismo miestelyje, nes dabar važiuoja kas kaip nori ir mašinas stato ten kur nori. Jis pasiūlė, kad seniūnas kreiptųsi į policiją dėl reidų, kurių metu būtų išaiškinami pažeidėjai arba probleminėse vietose būtų pastatomi „trikojai“.
Atsakė seniūnas, kad toks raštas jau buvo išsiųstas policijai ir vieną kartą nežymėtas automobilis patruliavo miestelyje, aišku, tokį raštą bus galima pakartoti.
2.2. Gyventojas 2 pasakė, kad anksčiau pastatyta papildoma lentelė draudžianti įvažiuoti į Mokyklos g. nuo 16 iki 18 val. darbo dienomis, dabar neaktuali ir seniūnaičiai sueigoje buvo priėmę nutarimą rekomenduoti svarstyti Saugaus eismo komisijai Mokyklos/ Pilėnų g. sankryžoje laikinai nuimti papildomą lentelę Nr.828. darbo dienomis nuo 16-18 val. Seniūnas atsakė, kad Saugaus eismo komisija nepritarė, šių ženklų nuėmimui, kadangi tai įneštų sumaištį ir blaškytų vairuotojus. Seniūnas pridūrė, kad Saugaus eismo komisijos posėdžiuose dalyvauja ir policijos pareigūnas ir jis nepritarė ženklų kaitaliojimui. Seniūnas priminė, kad seniūnaičių balsas yra patariamasis.
2.3. Gyventojas 3 iškėlė dar vieną problemą. Prieš Pilėnų prekybos centrą yra žiedinė sankryža, kur pirmumas galioja važiuojančiam žiedu. Tėvai, moksleivius išlaipina sustoję žiede. Atvažiavus Pilėnų gatve nuo Mokyklos, ar iš gatvės gilumos, įvažiuoti į žiedą mažai galimybių - tiesiog blokuojama sankryža. Na, o kas bus prasidėjus mokslo metams... juk norint privažiuoti prie mokyklos - važiuojant nuo Varžupio g. ar nuo Ringaudų, turi apvažiuoti Šakių pl. žiedą, tada Sodų ir Mokyklos gatvėmis pateksi prie mokyklos.
Siūlau, pakeisti tvarką žiedinėje sankryžoje prie Pilėnų prekybos centro - pagrindinė gatvė Pilėnų, šalutinė Tako g. ir įvažiavimas iš parkingo aikštelės. Norintys apsisukti - taip pat turės praleisti atvažiuojančius Pilėnų g. Tokiu būdu bus užtikrinta galimybė vietiniams gyventojams išvažiuoti.
2.4. Gyventojas 3 paklausė, kaip bus sprendžiama problema su eismo organizavimu rudenį vykstančios parodos „Sprendimų ratas“ metu.
Atsakė seniūnas, kad jis dalyvauja parodos organizatorių žemės ūkio mokslo ir technologijų parko, savivaldybės bei policijos komisijoje, kurioje sprendžiami ir eismo reguliavimo klausimai. Bus statomi laikinieji ženklai, savanorių budėjimas ir srautų reguliavimas.

NUTARTA: pritarti, kad seniūnaičiai kreiptųsi į organizatorius, kad būtų užtikrintas eismo saugumas miestelyje, parodos metu.
2.5. Seniūnaitė Inga Janulevičienė paklausė ar būtų galimybė šunų ekskrementų dėžę, kuri dabar stovi Mokyklos/Pilėnų susikirtime ir labai matoma iš toli, perkelti į kitą Pilėnų gatvės pusę, kurioje yra krūmų ir ji mažiau matysis. Teritorijos, kurioje numatoma perstatyti ekskrementų dėžę, seniūnaitis Simonas Stašaitis neprieštaravo. Sueigoje dalyvavę mstl. gyventojai jokių pastabų nepareiškė.
Seniūnas atsakė, kad tai bus galima padaryti artimiausiu metu.

Sueigos pirmininkas parašas Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė parašas Jolanta Vaičiūnienė


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS SPRENDIMAI
2021-06-17 Nr. V-2-6
Akademija
 
Darbotvarkė:
1. Dėl magistralinio kelio A5 ir kelio Nr. 140 transporto keliamo triukšmo.
2. Kiti klausimai.
    
1. SVARSTYTA: Dėl magistralinio kelio A5 ir kelio Nr. 140 transporto keliamo triukšmo.

NUTARTA. ( vienbalsiai)  pritarti dėl kreipimosi į LAKD dėl magistralinio kelio A5 ir kelio Nr. 140 keliamo triukšmo ir didėjančios apkrovos analizės.
                    
2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

NUTARTA.  pritarti, kad seniūnaičiai kreiptųsi į organizatorius, kad būtų užtikrintas eismo saugumas miestelyje, parodos metu.


Akademijos seniūnijos seniūnaičių nuotolinės sueigos, kuri įvyko 2021-02-11 d. 18 val.

PRIIMTI NUTARIMAI

1.SVARSTYTA: Seniūnijos veiklos ataskaita už 2020 metus, planuojami darbai 2021 metais;
NUTARTA: pritarti seniūnijos ataskaitai už 2020 metų veiklą ir planuojamiems darbams 2021 metais (vienbalsiai).
2.SVARSTYTA: Dėl atstovavimo gyventojams;
NUTARTA: Pritarti rašto turiniui dėl atstovavimo gyventojams ir teikti gyventojų supažin-dinimui (vienbalsiai).

3.SVARSTYTA: Dėl želdinių Akademijos miestelyje;
NUTARTA: Atidėti teritorijų želdinimą ne savivaldybės panaudos teise priklausančiuose sklypuose kol nebus nustatyta žemės paskirtis visuomenės poreikiams (vienbalsiai).

4.SVARSTYTA: Dėl atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelės Tako g.;
NUTARTA: Nepritarti siūlymui perkelti ar panaikinti antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelę Tako g.
NUTARTA: Pritarti konteinerių aikštelės Tako g. išplėtimui įrengiant vietas mišrių atliekų konteineriams.

5.SVARSTYTA: Dėl eismo saugumo Sodų ir Mokyklos g.;
NUTARTA: rekomenduoti svarstyti Saugaus eismo komisijai Sodų g. įrengti dubliuojantį kelio ženklą Nr. 301 – „Įvažiuoti draudžiama“ ties įvažiavimu į garažų bendriją „Greitis“ (vienbalsiai).
NUTARTA: rekomenduoti svarstyti Saugaus eismo komisijai Mokyklos/ Pilėnų g. sankryžoje laikinai nuimti papildomą lentelę Nr.828. darbo dienomis nuo 16-18 val. (vienbalsiai).
NUTARTA: rekomenduoti Saugaus eismo komisijai kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją kelio ženklų kombinacijoje Nr. 201 ir Nr. 401 įrengti papildomą lentelę Nr.828., d. d. 7-9 val. Šakių plente ties Sodų g. važiuojant nuo Ringaudų (vienbalsiai).

6.SVARSTYTA: Dėl gatvių pavadinimo keitimo, panaikinimo.
NUTARTA: nepritarti prašymui keisti „P. Matulionio“ gatvės pavadinimą į „Aušros g.“ „Saulės“ kvartalo kadastrinės vietovės ribose  .
NUTARTA: pritarti prašymui panaikinti gatvės pavadinimą „Sedulų g.“ (vienbalsiai).


Sueigos pirmininkas                Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė                Filomena Šerstabojevien


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI
2020-10-07 Nr. V-2-8 Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. spalio 1 d.  18.00 val.
Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius
Sueigos sekretorė –  Jolanta Vaičiūnienė
Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė, Vitas Damulevičius, Simonas Stašaitis, Dainius Jaudegis, seniūnas Skirmantas Nominaitis, svečio teisėmis dalyvauja Simonas Mykolaitis, Dainius Šeronas, Antanas Sakalauskas, Vaidotas Pranckietis, Rimas Andziulis, Redas Miškinis.
Darbotvarkė:
1.Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams;
2.Dėl saugaus eismo Šakių plente;
3.Dėl saugaus eismo Varžupio gatvėje;
4.Dėl eismo organizavimo Mokyklos ir Sodų gatvėse;
5.Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1.  Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti sklypo, esančio tarp Tako g. 5 ir 9 paėmimui visuomenės poreikiams, vaikų užimtumo ir suaugusiųjų sveikatinimo skatinimui.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti sklypo, šalia Universiteto g. 10, paėmimui visuomenės poreikiams.
SVARSTYTA. 2. Dėl saugaus eismo Šakių plente.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kreipimuisi į Kauno rajono savivaldybę, kuri inicijuotų klausimo sprendimus su kelio savininku dėl Šakių pl. išplatinimo ties Sodų gatve.
NUTARTA.(vienbalsiai) Palaikyti bendrą suinteresuotų gyventojų iniciatyvą dėl Via Baltikos / Tiesiosios gatvės sankryžos įrengimo ir/arba Gelžkeliuko g. asfaltavimo, kaip galimus kompleksinius sprendimus, mažinant transporto apkrovas Šakių plente.
SVARSTYTA. 3. Dėl saugaus eismo Varžupio gatvėje.
NUTARTA.(vienbalsiai) Esama Varžupio gatvės infrastuktūra su įrengtu šaligatviu, gatvės apšvietimu bei greičio ribojimo kalneliais eismo saugumo atžvilgiu yra gera, todėl papildomų eismo saugumo priemonių gatvėje įrengimas nėra prioritetinis.
SVARSTYTA. 4. Dėl eismo organizavimo Mokyklos ir Sodų gatvėse.
NUTARTA.(vienbalsiai) Esamos eismo tvarkos Sodų ir Mokyklos gatvėse nekeisti
 klausimo sprendimus atidedant ir vertinant eismo situaciją po vaikų darželio atidarymo.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta (15
min.), įrengimui nuo Sodų / Mokyklos g. sankryžos.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta (15
min.) su papildoma lentele Nr. 809 - Galiojimo zona į dešinę (10 metrų) nuo įvažiavimo į Mokyklos g. 2 įrengimui.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 333 - Stovėti draudžiama įrengimui, 5 metrų atstumu už Pilėnų g. 3 įvažiavimo.

Sueigos pirmininkas             Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė              Jolanta Vaičiūnienė


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

2020-07-28 Nr. V-2-7

Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. liepos 20 d.  18.00 val.

Darbotvarkė:

 1. Dėl eismo pakeitimų Sodų ir Mokyklos gatvėse;
 2. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Galimi eismo keitimo variantai Sodų ir Mokyklos gatvėse.

NUTARTA.(vienbalsiai) Keisti eismo tvarką, nustatant vienpusį eismą Sodų ir Mokyklos gatvėse darbo dienomis nuo 7 iki 9 val. rytą ir nuo 16 iki 18 val. vakare, be automobilių parkavimo išilgai šaligatvio, bet naujai įrengiant stovėjimo aikšteles (statmenai gatvės ašiai) Mokyklos gatvėje. Kitu laiku eismas paliekamas abipusis.

SVARSTYTA. 2. Kiti klausimai.

2.1.Dėl eismo tvarkos keitimų Šakių pl. / Pilėnų žiedinėje sankryžoje.

NUTARTA. Teikti pasiūlymą kelio savininkui, kad važiuojant nuo Kauno į „turbožiedinę“ sankryžą dešinė juosta būtų skirta nusukimui tik į Pilėnų gatvę, kita juosta į Noreikiškes ir Ringaudus.

2.2. Dėl greičio mažinimo Parko gatvėje.

NUTARTA. Kreiptis leidimo į KRS Saugaus eismo komisiją dėl greitį mažinančių ženklų Parko g. įrengimo.


 

AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS, ORGANIZUOTOS NUOTOLINIU BŪDU, SUEIGOS  PROTOKOLO SPRENDIMAI

2020-04-08 Nr. V-2-3

Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. balandžio 6 d.  18.00 val.             

Darbotvarkė:

 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės, „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijoje veiklų tvirtinimas.

2.Dėl sunkiasvorio transporto eismo Parko gatvėje.  

SVARSTYTA. 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės, „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijoje veiklų tvirtinimas.

NUTARTA. (vienbalsiai):

Visas lėšas panaudoti pagal  12.4. ir 12.5. veiklas organizuojant ir įgyvendinant Akademijos miestelio Kalėdinės eglės įžiebimo renginio projektą.

SVARSTYTA. 2. Dėl sunkiasvorio transporto eismo Parko gatvėje. 

NUTARTA (vienbalsiai) pritarti apriboti sunkiasvorio transporto eismą Parko gatve, pastatant draudžiamuosius ženklus Tiesiosios – Parko g. sankryžoje, Universiteto - Parko g. sankryžoje ir Parko gatvėje ties VDU ŽŪA 2 paviljonu numatyti ženklo galiojimo pradžią.


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS SPRENDIMAI

2020-02-28 Nr. V-2-2

Akademija

SVARSTYTA. 1.Seniūnijos  2019 metų veiklos plano ataskaita ir 2020 metų veiklos plano pristatymas.

NUTARTA. ( vienbalsiai)  pritarti seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaitai ir naujai parengtoms programa

SVARSTYTA. 2. Bendruomenės lėšų paskirstymas;

NUTARTA. (vienbalsiai pritarti):

2.1. Skirti Akademijos bendruomenės centrui Akademijos miestelio bendruomenės veikloms/renginiams organizuoti – 430,00 eurų;

2.2. Skirti  Akademijos neįgaliųjų draugijai vykdomų renginių (kelionių, kultūros renginių lankymo) ir neįgaliųjų šventės „Pabūkime kartu“ išlaidoms dalinai padengti – 250,00 eurų;

2.3. Seniūnijai reprezentacinėms išlaidoms – 68,00 eurus.          

SVARSTYTA. 3. Apsauginės garsą slopinančios želdinių juostos projekto pristatymas;

Seniūnas pristatė Apsauginės garsą slopinančios želdinių juostos projektą ir atsakė į seniūnaičių paklausimus iš kokių lėšų bus vykdomas projektas, kokia sąmata ir iš kurių institucijų dar reikia gauti suderinimus. Gavus visus suderinimus bus skelbiamas viešas pirkimas ir laimėtojas vykdys projektą.  (pritarta).

 

 

 

Kontaktai

Skirmantas Nominaitis
Seniūnas
(8 37) 39 76 01, (8 687) 12 609
Pareigybės aprašymas
Filomena Šerstabojevienė
Seniūno pavaduotojas
(8 37) 397 307, (8 670) 88 390
Pareigybės aprašymas
Jolanta Vaičiūnienė
Specialistė
(8 37) 397 307
Pareigybės aprašymas
Jolita Meškauskienė
Socialinio darbo organizatorė
(8 37) 397 307, (8 674) 17 732
Pareigybės aprašymas