Akademijos seniūnija
Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
(8 37) 397 307

DARBO LAIKAS

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

Seniūnaitijos

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Akademijos seniūnija

 

 

1-oji

 

Rasa Simonaitytė

 

8 698 28 483

rasasimon@gmail.com

 

2-oji

 

 

Dainius Jaudegis

 

8 686 43 344

dainius.jaudegis@gmail.com

 

3-ioji

 

Marius Švažinskas

 

8 682 73 788

svazinskas@gmail.com

 

4-oji

 

Inga Janulevičienė

 

8 655 88 112

inga.gied@gmail.com

 

5-oji

 

Vitas Damulevičius

 

8 687 88 153

vitas.damulevicius@vdu.lt

 

6-oji

 

Saulius Patackas

 

8 607 71 395

psaulius147@gmail.com

 

7-oji

 

Simonas Stašaitis

 

8 614 74 454

simonasstasaitis@gmail.com

 

8-oji

 

Albinas Pugevičius

 

8 672 12 280

albinas.pugevicius@gmail.com

 

Akademijos seniūnijos seniūnaičių nuotolinės sueigos, kuri įvyko 2021-02-11 d. 18 val.

PRIIMTI NUTARIMAI

1.SVARSTYTA: Seniūnijos veiklos ataskaita už 2020 metus, planuojami darbai 2021 metais;
NUTARTA: pritarti seniūnijos ataskaitai už 2020 metų veiklą ir planuojamiems darbams 2021 metais (vienbalsiai).
2.SVARSTYTA: Dėl atstovavimo gyventojams;
NUTARTA: Pritarti rašto turiniui dėl atstovavimo gyventojams ir teikti gyventojų supažin-dinimui (vienbalsiai).

3.SVARSTYTA: Dėl želdinių Akademijos miestelyje;
NUTARTA: Atidėti teritorijų želdinimą ne savivaldybės panaudos teise priklausančiuose sklypuose kol nebus nustatyta žemės paskirtis visuomenės poreikiams (vienbalsiai).

4.SVARSTYTA: Dėl atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelės Tako g.;
NUTARTA: Nepritarti siūlymui perkelti ar panaikinti antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelę Tako g.
NUTARTA: Pritarti konteinerių aikštelės Tako g. išplėtimui įrengiant vietas mišrių atliekų konteineriams.

5.SVARSTYTA: Dėl eismo saugumo Sodų ir Mokyklos g.;
NUTARTA: rekomenduoti svarstyti Saugaus eismo komisijai Sodų g. įrengti dubliuojantį kelio ženklą Nr. 301 – „Įvažiuoti draudžiama“ ties įvažiavimu į garažų bendriją „Greitis“ (vienbalsiai).
NUTARTA: rekomenduoti svarstyti Saugaus eismo komisijai Mokyklos/ Pilėnų g. sankryžoje laikinai nuimti papildomą lentelę Nr.828. darbo dienomis nuo 16-18 val. (vienbalsiai).
NUTARTA: rekomenduoti Saugaus eismo komisijai kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją kelio ženklų kombinacijoje Nr. 201 ir Nr. 401 įrengti papildomą lentelę Nr.828., d. d. 7-9 val. Šakių plente ties Sodų g. važiuojant nuo Ringaudų (vienbalsiai).

6.SVARSTYTA: Dėl gatvių pavadinimo keitimo, panaikinimo.
NUTARTA: nepritarti prašymui keisti „P. Matulionio“ gatvės pavadinimą į „Aušros g.“ „Saulės“ kvartalo kadastrinės vietovės ribose  .
NUTARTA: pritarti prašymui panaikinti gatvės pavadinimą „Sedulų g.“ (vienbalsiai).


Sueigos pirmininkas                Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė                Filomena Šerstabojevien


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI
2020-10-07 Nr. V-2-8 Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. spalio 1 d.  18.00 val.
Sueigos pirmininkas – Albinas Pugevičius
Sueigos sekretorė –  Jolanta Vaičiūnienė
Dalyvauja: seniūnaičiai Albinas Pugevičius, Saulius Patackas, Marius Švažinskas, Inga Janulevičienė, Vitas Damulevičius, Simonas Stašaitis, Dainius Jaudegis, seniūnas Skirmantas Nominaitis, svečio teisėmis dalyvauja Simonas Mykolaitis, Dainius Šeronas, Antanas Sakalauskas, Vaidotas Pranckietis, Rimas Andziulis, Redas Miškinis.
Darbotvarkė:
1.Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams;
2.Dėl saugaus eismo Šakių plente;
3.Dėl saugaus eismo Varžupio gatvėje;
4.Dėl eismo organizavimo Mokyklos ir Sodų gatvėse;
5.Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1.  Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti sklypo, esančio tarp Tako g. 5 ir 9 paėmimui visuomenės poreikiams, vaikų užimtumo ir suaugusiųjų sveikatinimo skatinimui.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti sklypo, šalia Universiteto g. 10, paėmimui visuomenės poreikiams.
SVARSTYTA. 2. Dėl saugaus eismo Šakių plente.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kreipimuisi į Kauno rajono savivaldybę, kuri inicijuotų klausimo sprendimus su kelio savininku dėl Šakių pl. išplatinimo ties Sodų gatve.
NUTARTA.(vienbalsiai) Palaikyti bendrą suinteresuotų gyventojų iniciatyvą dėl Via Baltikos / Tiesiosios gatvės sankryžos įrengimo ir/arba Gelžkeliuko g. asfaltavimo, kaip galimus kompleksinius sprendimus, mažinant transporto apkrovas Šakių plente.
SVARSTYTA. 3. Dėl saugaus eismo Varžupio gatvėje.
NUTARTA.(vienbalsiai) Esama Varžupio gatvės infrastuktūra su įrengtu šaligatviu, gatvės apšvietimu bei greičio ribojimo kalneliais eismo saugumo atžvilgiu yra gera, todėl papildomų eismo saugumo priemonių gatvėje įrengimas nėra prioritetinis.
SVARSTYTA. 4. Dėl eismo organizavimo Mokyklos ir Sodų gatvėse.
NUTARTA.(vienbalsiai) Esamos eismo tvarkos Sodų ir Mokyklos gatvėse nekeisti
 klausimo sprendimus atidedant ir vertinant eismo situaciją po vaikų darželio atidarymo.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta (15
min.), įrengimui nuo Sodų / Mokyklos g. sankryžos.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 529 - Stovėjimo ribotą laiką vieta (15
min.) su papildoma lentele Nr. 809 - Galiojimo zona į dešinę (10 metrų) nuo įvažiavimo į Mokyklos g. 2 įrengimui.
NUTARTA.(vienbalsiai) Pritarti kelio ženklo Nr. 333 - Stovėti draudžiama įrengimui, 5 metrų atstumu už Pilėnų g. 3 įvažiavimo.

Sueigos pirmininkas             Albinas Pugevičius

Sueigos sekretorė              Jolanta Vaičiūnienė


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI

2020-07-28 Nr. V-2-7

Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. liepos 20 d.  18.00 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl eismo pakeitimų Sodų ir Mokyklos gatvėse;
  2. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Galimi eismo keitimo variantai Sodų ir Mokyklos gatvėse.

NUTARTA.(vienbalsiai) Keisti eismo tvarką, nustatant vienpusį eismą Sodų ir Mokyklos gatvėse darbo dienomis nuo 7 iki 9 val. rytą ir nuo 16 iki 18 val. vakare, be automobilių parkavimo išilgai šaligatvio, bet naujai įrengiant stovėjimo aikšteles (statmenai gatvės ašiai) Mokyklos gatvėje. Kitu laiku eismas paliekamas abipusis.

SVARSTYTA. 2. Kiti klausimai.

2.1.Dėl eismo tvarkos keitimų Šakių pl. / Pilėnų žiedinėje sankryžoje.

NUTARTA. Teikti pasiūlymą kelio savininkui, kad važiuojant nuo Kauno į „turbožiedinę“ sankryžą dešinė juosta būtų skirta nusukimui tik į Pilėnų gatvę, kita juosta į Noreikiškes ir Ringaudus.

2.2. Dėl greičio mažinimo Parko gatvėje.

NUTARTA. Kreiptis leidimo į KRS Saugaus eismo komisiją dėl greitį mažinančių ženklų Parko g. įrengimo.


 

AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS, ORGANIZUOTOS NUOTOLINIU BŪDU, SUEIGOS  PROTOKOLO SPRENDIMAI

2020-04-08 Nr. V-2-3

Akademija

Sueiga įvyko 2020 m. balandžio 6 d.  18.00 val.             

Darbotvarkė:

  1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės, „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijoje veiklų tvirtinimas.

2.Dėl sunkiasvorio transporto eismo Parko gatvėje.  

SVARSTYTA. 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės, „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybės Akademijos seniūnijoje veiklų tvirtinimas.

NUTARTA. (vienbalsiai):

Visas lėšas panaudoti pagal  12.4. ir 12.5. veiklas organizuojant ir įgyvendinant Akademijos miestelio Kalėdinės eglės įžiebimo renginio projektą.

SVARSTYTA. 2. Dėl sunkiasvorio transporto eismo Parko gatvėje. 

NUTARTA (vienbalsiai) pritarti apriboti sunkiasvorio transporto eismą Parko gatve, pastatant draudžiamuosius ženklus Tiesiosios – Parko g. sankryžoje, Universiteto - Parko g. sankryžoje ir Parko gatvėje ties VDU ŽŪA 2 paviljonu numatyti ženklo galiojimo pradžią.


AKADEMIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS SPRENDIMAI

2020-02-28 Nr. V-2-2

Akademija

SVARSTYTA. 1.Seniūnijos  2019 metų veiklos plano ataskaita ir 2020 metų veiklos plano pristatymas.

NUTARTA. ( vienbalsiai)  pritarti seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaitai ir naujai parengtoms programa

SVARSTYTA. 2. Bendruomenės lėšų paskirstymas;

NUTARTA. (vienbalsiai pritarti):

2.1. Skirti Akademijos bendruomenės centrui Akademijos miestelio bendruomenės veikloms/renginiams organizuoti – 430,00 eurų;

2.2. Skirti  Akademijos neįgaliųjų draugijai vykdomų renginių (kelionių, kultūros renginių lankymo) ir neįgaliųjų šventės „Pabūkime kartu“ išlaidoms dalinai padengti – 250,00 eurų;

2.3. Seniūnijai reprezentacinėms išlaidoms – 68,00 eurus.          

SVARSTYTA. 3. Apsauginės garsą slopinančios želdinių juostos projekto pristatymas;

Seniūnas pristatė Apsauginės garsą slopinančios želdinių juostos projektą ir atsakė į seniūnaičių paklausimus iš kokių lėšų bus vykdomas projektas, kokia sąmata ir iš kurių institucijų dar reikia gauti suderinimus. Gavus visus suderinimus bus skelbiamas viešas pirkimas ir laimėtojas vykdys projektą.  (pritarta).

 

 

 

Kontaktai

Skirmantas Nominaitis
Seniūnas
(8 37) 39 76 01, (8 687) 12 609
Pareigybės aprašymas
Filomena Šerstabojevienė
Seniūno pavaduotojas
(8 37) 397 307, (8 670) 88 390
Pareigybės aprašymas
Jolanta Vaičiūnienė
Specialistė
(8 37) 397 307
Pareigybės aprašymas
Jolita Meškauskienė
Socialinio darbo organizatorė
(8 37) 397 307, (8 674) 17 732
Pareigybės aprašymas