Seniūnaitijos

Čekiškės seniūnijos seniūnaičių sueiga

Informuojame, kad 2020-02-03 (pirmadienį) 15:30 val. Čekiškės seniūnijos salėje, adresu Amatininkų g. 3, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav., vyks Čekiškės seniūnijos seniūnaičių sueiga.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2020 m. planuojamo seniūnaičių sueigų  tvarkaraščio.
2. Dėl laisvos fondinės žemės sklypo, esančio Pagirių kaime, visuomenės poreikiams paėmimo.
3. Dėl žemės sklypų, paimtų visuomenės poreikiams, grąžinimo į laisvos žemės fondą.
4. Dėl I ketvirčio bendruomenėms finansuoti skirtų lėšų paskirstymo.  
5.  Kiti klausimai.

Vyriausioji specialistė            Dalė Savickienė