Seniūnaitijos

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Kviečiame Kauno rajono seniūnijų bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2018 m. – 63 478 Eur.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2018–06–28 tarybos sprendimu Nr. TS-182 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Paraiškos gali būti teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje (25 seniūnijos), išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu patvirtintas veiklas, tenkinančias socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 1. Akademijos seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1950 Eur.


 1. Alšėnų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2467 Eur.


 1. Babtų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2685 Eur.


 1. Batniavos seniūnija:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  –  kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1272 Eur.


 1. Čekiškės seniūnijoje:
  –  kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1382 Eur.


 1. Domeikavos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – sporto ir sveikatinimo veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5130 Eur.


 1. Ežerėlio seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1438 Eur.


 1. Garliavos apylinkių seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – sporto ir sveikatinimo veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4369 Eur.


 1. Garliavos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6421 Eur.


 1. Kačerginės seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 891 Eur.


 1. Karmėlavos seniūnijoje:
  – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4139 Eur.


 1. Kulautuvos seniūnijoje:
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1275 Eur.


 1. Lapių seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2421 Eur.


 1. Linksmakalnio seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

– sporto ir sveikatinimo veikla;

– socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 868 Eur.

 1. Neveronių seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2267 Eur.


 1. Raudondvario seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – sporto ir sveikatinimo veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3584 Eur.


 1. Ringaudų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4146 Eur.


 1. Rokų seniūnijoje:
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1045 Eur.


 1. Samylų seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3023 Eur.


 1. Taurakiemio seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1450 Eur.


 1. Užliedžių seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3562 Eur.


 1. Vandžiogalos seniūnijoje:
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1339 Eur.


 1. Vilkijos apylinkių seniūnijoje:
  – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1697 Eur.


 1. Vilkijos seniūnijoje:
  – vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1533 Eur.


 1. Zapyškio seniūnijoje:
  – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1864 Eur.


Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 226 kabinete (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Pateikiamas vienas paraiškos ir jos priedų originalas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir susegti į segtuvą. Paraiška turi būti užpildyta pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Makarienė, tel. (8 37) 30 55 95,  el. paštas jurgita.makariene@krs.lt

Finansuojami projektai 2018

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo anketos forma

Projekto įgyvendinimo sutarties forma

Deklaracijos forma

Nešališkumo deklaracijos forma