Vasarvidžio žolynai

Laikas

Birželio 21 d. 13 val.

Vieta

Karmėlavos šv. Onos parapijos šventoriuje