Projekto (ne)Galiu savitarpio pagalbos grupė

Laikas

Gruodžio 13 d. 18–20 val.

Vieta

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius, Neries g. 16, Domeikava