Kompozitoriaus Juozo Naujalio originalių dokumentų rinkinio pristatymas

2017 m. Kauno rajono muziejus Lietuvoje atrado ir įsigijo unikalias muziejines vertybes – kompozitoriaus Juozo Naujalio (1869–1935) sukurtų dainų gaidų rankraščius, autentiškas nuotraukas, gaidų sąsiuvinius. Ši autentika – ypač reikšminga Lietuvos kultūros paveldui. Kuo daugiau tikrų liudininkų, tuo mūsų kultūra turtingesnė. Dabar šis unikalus J. Naujalio autentiškų dokumentų rinkinys saugomas Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje. Jis atskleidžia patriarcho ryšį su Raudondvariu, čia būsimasis kompozitorius gimė ir augo, Raudondvario dvaro grafu Benediktu Henriku Tiškevičiumi.

2018 m. vasario 13 d. 11 val. Kauno rajono muziejus Raudondvario pilyje rengia spaudos konferenciją žiniasklaidos atstovams. Šio susitikimo metu bus sudaryta galimybė sužinoti apie J. Naujalio autentiškus eksponatus, pamatyti, fotografuoti ir filmuoti J. Naujalio sukurtų dainų gaidų rankraščius, nuotraukas, kitus autentiškus eksponatus.

Prof. J. Naujalis lietuvių kultūros reikšmę tautai ir valstybės formavimuisi suvokė dar iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. Jo toliaregiškas įžvalgumas, švietėjiška kultūrinė ir muzikinė profesinė veiklos skleidėsi ir ryškėjo bręstančios laisvos valstybės priešaušryje.

Minint Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, neišvengiama vėl aktualizuoti J. Naujalio asmenybės temą ir pažvelgti į jo gyvenimą, veiklą, kūrybą dabartiniame lietuvių kultūros kontekste XXI amžiaus žmogaus akimis. Tai – išskirtinė asmenybė. Be jos, lietuvių profesionaliosios chorinės, vargonų muzikos raidos, dainos draugijų atsiradimo, Nacionalinių lietuvių dainų ir šokių švenčių, UNESCO pripažintų pasaulio žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru, istorija nebūtų visiškai atskleista.

Būtina registracija.

Esate maloniai laukiami!

Direktorius Zigmas Kalesinskas

Mob. (8 699) 58 050