Kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osios gimimo metinės

Prof. J. Naujalis (1869–1934) – kompozitorius ir choro dirigentas, vienas lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkų, pirmosios valstybinės muzikos mokyklos, vargonininkų kursų, lietuviško knygyno Kaune steigėjas, pedagogas, lietuvių muzikinės spaudos pradininkas ir vienas žymiausių to laikmečio vargonininkų. Vienas pirmosios Dainų šventės Kaune (1924) organizatorių – Lietuvos muzikos patriarchas, lietuvių kultūros reikšmę tautai ir valstybės formavimuisi suvokė dar iki 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Jo toliaregiškas įžvalgumas, švietėjiška kultūrinė ir muzikinė profesinė veiklos skleidėsi ir ryškėjo bręstančios laisvos valstybės priešaušryje.

Minint Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, neišvengiama J. Naujalio asmenybės temą vėl aktualizuoti ir į jo gyvenimą, veiklą, kūrybą pažvelgti dabartiniame Lietuvių kultūros kontekste XXI–ojo amžiaus žmogaus akimis. Tai išskirtinės asmenybės tema, be kurios lietuvių profesionaliosios chorinės, vargonų muzikos raidos, dainos draugijų atsiradimo ir, galiausiai – Nacionalinės lietuvių dainų šventės, UNESCO pripažintos pasaulio žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru, Lietuvos kultūros istorija nebūtų visiškai atskleista. 2019 m. balandžio 9 d. minėsime Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-ąsias gimimo metines.

Siekdamas atskleisti J. Naujalio asmenybės reikšmingumą mūsų Lietuvai, parodyti jo įtaką valstybės kultūros raidai, Kauno rajono muziejus pristato kilnojamąją parodą, skirtą muzikos patriarcho 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Zigmas Kalesinskas

Parodos atidarymas: 2019 m. vasario 16 d., šeštadienį, 13 val. Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama. Parodos atidarymo renginys nemokamas.

Paroda veiks 2019 02 16 – 2019 03 10.