Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais

Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir trijų didžiavyrių lietuvių – trečiojo Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio GRINIAUS, buvusių Lietuvos Respublikos ministrų ir Seimo narių prof. Jono Prano ALEKSOS ir prof. Mykolo KRUPAVIČIAUS –memorandumo 75-osioms metinėms paminėti.

2017 m. lapkričio 14 d. 13.00 val. Raudondvario dvaras (Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.)

Konferencijos moderatoriai –

Valentinas ALEKSA ir doc. dr. Vaidotas VILIŪNAS

 13.00-13.30

Konferencijos dalyvių registracija, kava.

 13.30-13.45

Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis:

Valerijus MAKŪNAS, konferencijos globėjas, Kauno rajono meras

Valentinas ALEKSA, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas

13.45-14.00

Sąžinės balsas tautų naikinimo laikais: trijų Lietuvos politikos riterių pilietinės pareigos memorandumo 75-mečiui

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

(Lietuvos žurnalistų draugija)

14.00-14.15

Profesorius Jonas Pranas Aleksa ir 1942 m. memorandumas

Prof. habil. dr. Arimantas DUMČIUS

(Lietuvos Respublikos Seimas)

 14.15-14.30

Memorandumo pamokos

Dr. Žygimantas POVILIONIS

(Lietuvos Respublikos Seimas)

 14.30-14.45

Memorandumo reikšmė ir jo signatarai

Valentinas ALEKSA

(Sūduvos krašto mokslo akademija)

 14.45-15.00

Profesoriaus J. P. Aleksos gyvenimo kelias link lemiamo žingsnio – memorandumo tautai ir valstybei išsaugoti
Prof. dr. Jonas JASAITIS

(Lietuvos mokslininkų sąjunga)

 15.00-15.15

Memorandumas ir jo istorinis kontekstas

Vidmantas VALIUŠAITIS

(Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centras)

 15.15-15.30

Diskusijos

Organizacinis komitetas

 Pirmininkas - Valentinas Aleksa (Sūduvos krašto mokslo akademija)

 Vicepirmininkas – dr. Žygimantas Pavilionis (Lietuvos Respublikos Seimas)

 Vicepirmininkas – doc. dr. Vaidotas Viliūnas (Marijampolės kolegija)

 Nariai:

 Gediminas Aleksa, (Pasaulio Aleksų giminių istorijos ir kultūros draugija)

 doc. Antanas Bagdonas (Kauno rajono savivaldybė)

 doc. dr. Raimondas Baltrušaitis (Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija)

 prof. habil. dr. Arimantas Dumčius (Lietuvos Respublikos Seimas)

 prof. dr. Jonas Jasaitis (Lietuvos mokslininkų sąjunga)

 Valdas Kubilius (Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija)

Laimutė Ruzgienė (Kauno rajono švietimo centras)

 Kęstutis Subačius (Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija)