Rajonas

Muziejai ir paminklai

Paminklai

Knygnešiai, karžygiai-savanoriai, partizanai. Pakaunės krašto žmonės sunkiausiais Lietuvai momentais buvo tikri patriotai – drąsūs ir atsidavę savo šaliai. 

Į laisvės kovas savanoriais 1919–1920 metais išėjo apie 700 pakaunės krašto žmonių. Beveik 100 Kauno rajono kapinėse atgulusių savanorių – Vyčio kryžiaus kavalieriai. Jiems atminti visame Kauno rajone atidengta 11 knygos formos suolelių, ant jų iškalti to krašto karžygių vardai ir pavardės.

Vyties kryžiaus kavalieriai

Pokario partizanų kovas mena kryžius ir paminklas, iškilęs „Tauro“ apygardos Birutės rinktinės vado J. Lukšos-Daumanto žuvimo vietoje, Pabartupio pamiškėje (Alšėnų sen.). Paminklais partizanų atminimas įamžintas Jonučių kaime (Garliavos apyl. sen.), Braziūkų kaime (Zapyškio sen.), Kačerginėje.

Kauno rajonas – ir knygnešių kraštas. Jų atminimas įamžintas Zapyškyje, Babtuose, Garliavoje, Karmėlavoje, Rokų seniūnijose. Garliaviškis vaistininkas ir kultūros veikėjas K. Aglinskas, mokytojai J. Andziulaitis, K. Sakalauskas-Vanagėlis, J. Mačys-Kėkštas ir knygnešiai buvo sudarę lietuviškos spaudos mylėtojų ir platintojų draugiją, skleidė lietuvišką žodį. Pas K. Aglinską dažnai lankydavosi vienas Lietuvos valstybės kūrėjų Jonas Basanavičius.

Garsiausiems Lietuvos lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui atminti Babtų seniūnijoje, ant Stabaunyčios kalvos, stovi mūrinis koplytstulpis, o Alšėnų seniūnijos Padainupio kaime – paminklas. Vieninteliai XX a. pradžioje (1933 m.) Atlantą perskridę lietuviai pasiekė antrą rezultatą pasaulyje pagal skridimo nenusileidžiant nuotolį transatlantine trasa ir ketvirtą – pagal ore išbūtą laiką.

Į naujausių laikų istoriją įėjo Sitkūnai ir Juragiai. Juose paminklais įamžinti 1991 m. sausio 13-osios įvykiai.

Muziejai

Kauno rajono muziejus įkurtas Raudondvario dvaro pilyje. Jis kuria glaudžius ryšius tarp praeities ir dabarties, kaupia, tiria ir rodo Kauno krašto kultūros istoriją menančius muziejinių vertybių rinkinius.

Įdomių muziejinių vertybių sukaupta Kauno rajono muziejaus filialuose – Antano ir Jono Juškų etninės kultūros ir Babtų kraštotyros muziejuose, Tradicinių amatų centre, įsikūrusiame gražiame gamtos kampelyje ant Nevėžio kranto, Biliūnų kaime, Juozapo Liekio sodyboje.

Tradicinių amatų centre, Biliūnų kaime, pastatyti 2 pastatai – rąstinis ir iš dalies uždengtas karkasinis pastatas su antru aukštu smulkiai ekspozicijai. Rąstiniame pastate 10 kv. m užima kalvė. Joje yra žaizdras, dumplės, gręžimo staklės. Filialo ekspozicijoje – XIX–XX a. pirmosios pusės žemės ūkio ir kita technika, buities rakandai ir darbo įrankiai naudoti Lietuvos kaimuose. Filiale vykdomos įvairios edukacinės programos. Atviroje erdvėje įrengta ekspozicija ir sodyba domisi ir lanko ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš užsienio.

Salių kaime (Domeikavos sen.) Andziulių šeimos name išlikusi unikali pogrindinė spaustuvė-muziejus „ab“. Dabar ji – Vytauto Didžiojo karo muziejaus filialas. Šioje spaustuvėje 1981–1991 m. buvo spausdinama tautinė, katalikų, politinė literatūra. Tai – vienintelė Lietuvoje pogrindinė spaustuvė, kurios sovietmečiu neaptiko KGB.