Rajonas

Virbaliūnų senovės gyvenvietė (UK 32596)

Valstybės saugomas, Kauno r., Batniavos seniūnija, Virbaliūnų kaimas

Iš Š, ŠR pusių Nemuno slėnio status šlaitas, iš kitų pusių – Nemuno slėnio laukai. Lygus, kiek nuolaidėjantis PV kryptimi, maždaug 250 m ilgio ŠV–PR kryptimi ir iki 100 m pločio, Nemuno slėnio pakraštyje esantis laukas; apardytas ariant, tiesiant dujotiekį. Kultūrinis sluoksnis sudarytas iš 5–40 cm storio pilkos degėsingos žemės su geležies lydimo rudnelėmis, anglių degimo duobėmis, stulpavietėmis, židiniais, ugniavietėmis, kitomis neaiškios paskirties duobėmis bei archeologiniais radiniais: titnago dirbiniais, lipdytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi šukėmis, geležies šlaku, gyvulių kaulais; kultūrinis sluoksnis sužalotas tiesiant dujotiekį, ariant, dalis jo padengta sąnašiniu iki 2 m storio dumblo, smėlio sluoksniu.

Teritorijos plotas – 26351 kv. m.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – lipdytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi šukės, geležies šlakas, titnago nuoskalos ir dirbinių fragmentai, žiestų puodų šukės.

Datuojama: V tūkst. pr. Kr. – IX a.