Rajonas

Užkasimo vieta ir paminklas

Kauno r. sav., Vilkijos m. (Vilkijos sen.)

Rezistentų palaikų iškasimo vietoje, Vilkijos upelio šlaite, stovi paminklas su užrašu „Lietuvi, sustok ir susimąstyk. Šiame šlaite, kur pokario metais buvo užkasami išniekinti mūsų brolių, kovojusių už Lietuvos laisvę, palaikai“. Paminklas pastatytas perkėlus rezistencijos kovotojų palaikus į Vilkijos m. kapines 1989 m. birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties dieną.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 2108. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).