Rajonas

Samylų II piliakalnis

Unikalus objekto kodas: 36164
Adresas: Samylų k., Samylų sen.
Žemės ir jos paviršiaus elementai – aikštelė (ovali, beveik keturkampė, orientuota PV-ŠR kryptimi, apie 10 m ilgio ir 12 m pločio PV gale, ties pylimu, žemėjanti į ŠR; apaugusi spygliuočiais ir lapuočiais medžiais, apardyta ją seniau ariant; pylimas – PV pusėje piliakalnis nuo aukštumos atskirtas maždaug 2,5–3 m aukščio nuo aikštelės ir apie 2 m aukščio nuo išorės pylimu; pylimas dalinai nusklidęs griovys (pylimo išorėje yra apie 15 m pločio ir maždaug 0,7 m gylio įduba-griovys; griovys iš dalies užslinkęs); šlaitai statūs, iki 20–25 m aukščio; apaugę medžiais; reljefas – aukštumos iškyšulys, iš R pusės juosiamas buvusio Nemuno slėnio – dabar Kauno marių, o iš ŠR, Š ir ŠV – mažo bevardžio upelio griovos; kyšulys dabar apaugęs mišku. Piliakalnis yra netoliese yra Samylų piliakalnis su gyvenviete (23733). Datuojamas I t-metis po Kr. – II t-mečio pr.