Rajonas

Ringovės senovės gyvenvietė (UK 27741, A1812)

Valstybės saugomas, Vilkijos apylinkių seniūnija, Ringovės kaimas, Kauno r.

1,5 km į r. yra Ringovės piliakalnis, vad. Plike, Linksmuoju kalnu, 0,35 km į š., š. r. nuo Nemuno ir Šventupio santakos ir 0,25 km ta pačia kryptimi nuo Kauno–Jurbarko kelio, Kauno miškų urėdija, Vilkijos girininkija, 12 kv. Vakarinis pakraštys, Ringovės miškas. Dabar čia yra apie 60 m ilgio ir 10 m pločio dugne griovos galas, visa teritorija apaugusi mišku. Į š. v. ir p. r. kyla griovos šlaitai, o į p.v. krinta skardis į Šventupio upelį (čia prasideda jo ištakos). Šiame skardyje pastebimas kultūrinis sluoksnis apie 60 cm.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Teritorijos plotas – 1800.

Radiniai – lipdytų puodų šukės (brūkšniuotu, kruopėtu ir lygiu paviršiumi), titnago radiniai.

Datuojama – I tūkst. po Kristaus.