Rajonas

Ramučių k. (buv. Dovalgonių k. Karmėlavos sen.) I Pasaulinio karo karių kapinės

1915 m. rugpjūčio mėn. Ramučių k. (buv. Dovalgonių k.) apylinkėse vyko  Rusijos–Vokietijos kariuomenės mūšiai. Didžiausia tikimybė, kad Karmėlavos apylinkėse veikė 124-oji pėstininkų divizija, kurios gretose buvo ir 495-asis Kauno pėstininkų pulkas (pulke buvo lietuvių, latvių ir rusų tautybių asmenys). Archyviniai šaltiniai patvirtina, kad būtent rugpjūčio 18 d. (senuoju kalendoriumi rugpjūčio 5 d.) pulkas gavo įsakymą vykti į Karmėlavą, kad sutrukdytų 3-iajai rezervinei divizijai persikelti per Nerį. Atvykęs pulkas jau rado vokiečių dalinius Karmėlavoje, tačiau dėl įnirtingų mūšių sugebėjo juos išstumti iš užimamų pozicijų ir įsitvirtinti.

Atsižvelgiant į šiuos faktus, akivaizdu, kad Karmėlavos, Ramučių kaimų apylinkėse vyko aktyvios Pirmojo pasaulinio karo kovos. Karo metu buvo laikomasi tendencijos laidoti žuvusius nenutolstant nuo mūšių vietų. Konfesiniu atžvilgiu labiausiai tikėtina, kad šiose kapinėse yra palaidoti evangelikų liuteronų, Romos katalikų, stačiatikių tikėjimo Rusijos ir Vokietijos kariuomenių kariai.


Karui pasibaigus, buvo pastatytas trijų kryžių paminklas, kuris rodo, kad šioje vietoje palaidoti skirtingų valstybių, tautybių ir religijų kariai.