Rajonas

Pakeistas Kultūros paveldo departamento 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo plano priedas Nr.1

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas 2019-06-13 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-169 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. Į-16 „Dėl kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino pakeistą Kultūros paveldo centro 2019 metų veiklos plano pirmą priedą „Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas“.

Pirmame priede pateikiamas statinių ir vietovių sąrašas buvo pakeistas dėl būtinų koregavimų.

Su pakeistu Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašu galite susipažinti čia.