Rajonas

Pakalniškių piliakalnis

Unikalus objekto kodas: 5070
Adresas: Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r.
1,1 km į š. v. nuo Kauno–Vaišvydavos–Pakuonio kelio kryžkelės su keliu į Šlienavą ir 0,25 km į š. r. nuo Kauno–Vaišvydavos–Pakuonio kelio, Kauno marių p. krantas, Kauno miškų urėdijos Girionių g-jos miškas, 64 kvartalo š. v. dalis, buv. Pakalniškių k. Priklauso kompleksui: Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (23731). Piliakalnio aikštelė (netaisyklingo stačiakampio formos, pailga ŠR-PV kryptimi, 35x20 m dydžio, kiek siauresniu ŠR galu; apardyta I pasaulinio karo apkasų); šlaitai (nuo Kauno marių ir R, PR bei ŠV pusių – statūs 25–27 m aukščio, iš kitų pusių nuolaidesni; Š šlaitas plaunamas Kauno marių, kituose auga pavieniai medžiai ir krūmai); pylimas (piliakalnio aikštelės PV gale supiltas iki 3 m aukščio bei maždaug 14 m pločio pylimas; apardytas I pasaulinio karo apkasų, apaugęs medžiais); griovys (aikštelės PV gale už pylimo iškastas 40 m ilgio, 17 m pločio ir iki 2 m gylio griovys; iš dalies užslinkęs); kultūrinis sluoksnis (sudarytas iš 20–25 cm storio, tamsios žemės, su įvairiais archeologiniais dirbiniais: molio tinku, gyvulių kaulais, apžiestos keramikos šukėmis ir kt.; kultūrinis sluoksnis smarkiai apardytas I pasaulinio karo įtvirtinimų); pavieniai archeologiniai radiniai ar jų sankaupos (žiestos ir lipdytos keramikos šukės, įvairūs geležiniai dirbiniai ir kt.). Datuojamas: I tūkst. – II tūkst. pr.