Rajonas

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Krušinskų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Čia, buvusiame Žiemkelio, Kazlų Rūdos (Lendryno) miške, 1945-02-26 kautynėse su NKVD kariuomenės daliniu žuvo 16 Tauro apygardos Geležinio Vilko kuopos partizanų: būrio vadas, buvęs policininkas Alfonsas Arlauskas-Geležinis Vilkas, gyv. Pagirių k., Kauno r., Valentinas Blockis, gyv. Girininkų II k., Kauno r., Jurgis Juodžbalis, gyv. Pažėrų k. (Garliavoje), Kauno r., Bronius Kazlauskas, gyv. Pažėrų k., Jonas Kazlauskas, gyv. Pažėrų k., Kauno r., Kazys Lapinskas, Veiverių k., Kazys Laukaitis, gyv. Papilvio k., Kauno r., Kazimieras Lenkus, gyv. Jankų k., Viktoras (Vytautas) Liktoraitis, gyv. Kluoniškių k., Kauno r., Petras Morkūnas, gyv. Kluoniškių k., Juozas (Kazys) Pažėra, g. 1926 m., gyv. Padrėčių k., Prienų r., buvęs Vietinės rinktinės karys Juozas Seredinskas, g. 1925 m., Pažėrų k., Kauno r., Kostas Skatikas, gyv. Vilkaviškio (Marijampolės) r., Vincas Vaitkūnas, g. 1920 (1916?), gyv. Veiverių (Tarpiškių) k., Prienų r. (kitais duomenimis, gyv. Tvarkiškių k. Kauno r.), Julius Vilimas, gyv. Jankų k., vokietis karys Vikas, priklausęs partizanų būriui. Pasak kitų šaltinių, dar žuvo partizanai: Pranas Pažėra, gyv. Padrėčių k., Prienų r., Albinas Raulinaitis, Vitas Stravinskas (Starinskas), Vincas Šlapikas-Šnekutis.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas sąraše – 33176. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).