Rajonas

Lietuvos partizanų žūties vieta ir kapas

Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Čia, Zigmo Balsio sodyboje esančiame kape, palaidoti 1945-06-13 Kluoniškių k., Zapyškio vlsč., kautynėse su NKVD kariuomenės 30 kareivių grupe šioje sodyboje žuvę Tauro apygardos 6 partizanai: J. Čeičio būrio žvalgybos viršininkas Aleksandras Jansonas, Jono, g. 1921 m., L. Virkiečio būrio partizanas Viktoras Balsys, Jonas Vaidelys, g. 1918 m., gyv. Šėtijų k., Šakių r., Vladas Šidiškis, g. 1921 m., Viktoras Šlionskis, g. 1926 m., 1 nežinomas partizanas. Ant kapo yra pastatytas kryžius, paminklinė plokštė.


Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas sąraše – 33185. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).