Rajonas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ir Tauro apygardos pareigūno Juozo Lukšos-Skirmanto Skrajūno, Daumanto kovos ir žūties vieta

Adresas: Kauno r. sav., Pabartupio k. (Alšėnų sen.)

Šioje vietoje, Pabartupio kaime, MGB užverbuoto buvusio bendražygio partizano Jono Kukausko–Gardenio iškviestas į susitikimą, 1951–09–04 kautynėse su MGB 2–N valdybos vadovaujama agentų smogikų grupe žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininkas, LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša–Skirmantas, Skrajūnas, Daumantas, g. 1921–08–09 Juodbūdžio k., Veiverių vlsč., Marijampolės aps. J. Lukša VDU studijavo architektūrą, 1945 m. pavasarį tapo partizanu, 1947–01 buvo paskirtas Tauro apygardos Birutės rinktinės vadu, 1948–07–09 dalyvavo Baden Badene vykusiame pasitarime su VLIK‘o atstovais, 1949–10–14 paskirtas LLKS atstovu užsieniui ir LLKS visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininku, 1950–10–13 desantu grįžo į Tėvynę, nuo 1950–11–25 – LLKS Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. J. Lukša parašė knygą „Partizanai“, redagavo partizanų laikraščius „Laisvės žvalgas“ ir „Kovos keliu“. Jis 1950–12–31 apdovanotas Laisvės kovos 1–ojo laipsnio Kryžiumi (su kardais ir ąžuolo lapais), suteikiant Laisvės karžygio vardą, 1951–02–16 jam suteiktas partizanų majoro laipsnis, 1997–11–20 apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. J. Lukšos–Daumanto vardu pavadintos Garliavos, Kauno gatvės, Garliavos gimnazija. Palaikų užkasimo vieta nežinoma.
Paminklas, įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 26164. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).