Rajonas

Lietuvos laisvės armijos steigėjo ir vyriausiojo vado Kazio Veverskio-Senio kovos ir žūties vieta

Kauno r. sav., Romainių k. (Užliedžių sen.)

Šioje vietoje, prie senojo tilto per Nevėžį, ties Raudondvariu, 1944–12–28 kautynėse su priešais žuvo Lietuvos laisvės armijos (LLA) steigėjas ir vyriausiasis vadas, Lietuvos gynimo komiteto narys Kazys Veverskis–Senis, g. 1913–12–09 Kalviuose, dab. Jurbarko r. 1938 m. baigė „Aušros“ gimnaziją, mokėsi Karo mokykloje, 1941 m. studijuodamas teisės mokslus Vilniuje, įkūrė LLA, svarbiausią 1941–1946 m. karinę–politinę pasipriešinimo organizaciją, Lietuvos kariuomenės teisių perėmėją. Vilniuje įkurta nelegali spaustuvė. Joje broliai Kazys ir Pranas Veverskiai redagavo, leido ir platino laikraštį „Karinės ir politinės žinios“. Po karo skelbė pasipriešinimą sovietiniams okupantams, tikėdamas, kad pati lietuvių tauta turi išsikovoti laisvę. 1997–02–17 K. Veverskis apdovanotas Vyčio kryžiaus 1–ojo laipsnio ordinu, 1998 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis, 2006 m. Panemunėje jo vardu pavadinta gatvė, 2011–05–15 Kauno rajone, Raudondvaryje, tiltui per Nevėžį suteiktas Kazio Veverskio vardas.


2014 m. sausio 31 d. Savivaldybės iniciatyva ir lėšomis, buvo pastatytas naujas paminklas (buvęs medinis koplytstulpis, kuris buvo pastatytas 1994 m., nuo laiko ir gamtinių sąlygų sunyko, dabartinis yra pagamintas iš metalo) K. Veverskiui ir Lietuvos laisvės armijai atminti. Autoriai: architektė V. Beigienė, skulptorius Marijus Petrauskas.


Saugomas valstybės, įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas sąraše – 26427. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).