Rajonas

Kulautuvos senovės gyvenvietė (UK 16495, A1845)

Valstybės saugomas, Kauno r., Batniavos seniūnija, Virbaliūnų kaimas

2 km į š. v. nuo Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios ir 0,35 km į š. r. nuo Nemuno deš. kranto, slėnyje, Klevinės upelio kair. krante, gana lygiame, nežymiai aukštėjančiame š. r. kryptimi lauke. Ilgą laiką buvo ariama.

Teritorijos plotas – 6,10 ha.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – lipdytų puodų grublėtu ir lygiu paviršiumi bei žiestų puodų šukės, titnago dirbiniai, geležies šlako, 3 sidabriniai lydiniai, 1 žalvarinis lydinys, 5 sidabrinių lydinių dalys, žalvarinė apyrankė ir žalvarinis kabutis.

Datuojama – I tūkst. – II tūkst. I pusė.