Rajonas

Jaučakių senovės gyvenvietė (UK 23736)

Valstybės saugomas, Jaučakių kaimas, Vilkijos apyl. seniūnija

Į š. yra Piliakalnio, o į p. v. – Pilies upelis, į v. – piliakalnis, į r. tęsiasi kolektyviniai sodai. Gyvenvietė yra į r. nuo Jaučakių piliakalnio, esančioje gretimoje aukštumoje. Kultūrinis sluoksnis sužalotas arimo ir statybų. Labiausiai pažeista centrinė gyvenvietės dalis, išlikusi tik apatinė 10–15 cm storio dalis. Gyvenvietės pakraščiuose kultūrinio sluoksnio storis siekia 50–60 cm storio ir jį saugo vėlyvi supiltiniai sluoksniai.

Teritorijos plotas –320 m ilgio r. v. kryptimi ir iki 300 m pločio.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – lipdyta grublėtu paviršiumi ir žiesta keramika, molio tinkas, galąstuvas, geležies gargažės.

Datuojama – I tūkst. II p. – II tūkst. pr.