Rajonas

Jadagonių piliakalnis, vad. Raguvos kalnu

Unikalus objekto kodas: 5044
Adresas: Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r.
1,2 km į p. nuo Liekės ir Nemuno santakos, 0,6 km į v. nuo Nemuno kair. kranto, į v. nuo Zapyškio–Mikytų kelio, Upio (Palendrio) deš. krantas. Piliakalnis įrengtas Nemuno kair. krante esančiame kyšulyje. Iš š. ir v. jį juosia Upio (Palendrio) upelis, iš r. – Nemuno slėnis. Iš p. prieina gretima aukštuma. Nuo upelio ir Nemuno slėnio šlaitai statūs, 15–20 m aukščio. Viršuje yra 40 m ilgio š.–p. kryptimi ir 10 m pločio aikštelė. Jos p. gale supiltas 3 m aukščio pylimas. Priešais pylimą yra 1,5 m gylio griovys, skyręs piliakalnį nuo gretimos aukštumos. Datuojamas I tūkst. pab. – II tūkst. pr.