Rajonas

I-ojo pas. karo vokiečių karių kapinės, Kauno r. sav., Stanaičių k. (Garliavos apylinkių sen.)

Unikalus kodas LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 21110

Kapinaitės yra netoli kelio „Via Baltica“ į Marijampolę. Aplink jas ariami laukai. Teritorija 0,04 ha apaugusi medžiais, viduryje stovi medinis kryžius. Yra išlikę penki cementiniai antkapiniai kryžiai su iškaltais užrašais vokiečių kalba. Kryžių aukštis – 45 cm, plotis – 35 cm. Pagal vietos gyventojų pasakojimus, tokių kryžių yra buvę ir daugiau.