Rajonas

I-ojo pas. karo vokiečių karių kapinės, Kauno r. sav., Juragių k. (Garliavos apylinkių sen.)

Unikalus kodas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 21111

Kapinės yra 0,08 ha, kalnelyje, apaugusiame medžiais. Išlikusi viena bendra paminklinė plokštė. Pastatytas piramidės formos kryžius iš lauko akmenų.