Rajonas

I-ojo pas. karo vokiečių karių kapinės, Kauno r. sav., Girininkų k. (Alšėnų sen.)

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre unikalus kodas 2283

Apie 700–800 m į vakarus nuo Pažėrų, giraitės pakraštyje, yra Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapai, kuriose palaidota kelios dešimtys kareivių. Kapinaitės apkastos grioviu, stovi kryžius, granito plokštėse surašytos žuvusiųjų pavardės. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiai surinko visus šioje vietovėje kovojusius karius.