Rajonas

I-ojo pas. karo vokiečių kapinės, Kauno r. sav., Teleičių k. (Garliavos apylinkių sen.)

Unikalus kodas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 2162

Kapinių teritorija 0,5 ha apsodinta medeliais. Paminklinis akmuo 2 m aukščio su virš jo iškylančiu kryžiumi. Paminklo papėdėje -–3 metaliniai kryželiai, rasti buvusių kapinių vietoje.
Palaidoti I-ojo pasaulinio karo vokiečių kareiviai.